Webinary językowe dla firm jako wsparcie rozwoju pracowników.

Webinary językowe dla firm jako wsparcie rozwoju pracowników.

Case study:

Orbico logo duże

Wyzwanie.

Firma ORBICO, nasz wieloletni klient, który korzysta regularnie ze szkoleń w formule Blended Learning, prowadzonych w kilkudziesięciu grupach, poprosił nas o wsparcie w objęciu rozwojem językowym również pracowników, którzy nie uczestniczą w regularnych kursach.

Celem było:

  • rozwinięcie umiejętności językowych i wsparcie w nabyciu płynności w komunikacji,
  • objęcie rozwojem językowym pracowników, którzy nie uczestniczą w regularnych kursach językowych,
  • dobranie maksymalnie uniwersalnej tematyki, tak, żeby jak największa liczba osób mogła z nich skorzystać,

  • uzupełnienie i rozszerzenie aktualnego kursu językowego o zagadnienia związane z motywacją, procesem uczenia się, osiąganiem celów, po to, aby kurs był jeszcze bardziej efektywny,

  • zbudowanie i utrzymanie zaangażowania i motywacji kursantów.

Rozwiązanie.

Po konsultacjach, wspólnie postanowiliśmy uzupełnić programy szkoleń językowych i jednocześnie rozszerzyć naszą współpracę o przeprowadzenie serii webinarów realizowanych jako osobne sesje, niepowiązane z regularnymi kursami. Takie działanie miało dać szansę pracownikom biorącym systematycznie udział w kursach in company oraz tym niekorzystającym z tych szkoleń na dodatkowy rozwój językowy.

Przebieg.

Do przygotowania i realizacji zaangażowaliśmy naszą metodyk Igę Białaszczyk. która jest magistrem filologii polskiej i angielskiej. Posiada dyplom ukończenia kursu TESOL w ILSC Language Schools & Greystone Colleges of Toronto. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego klientów biznesowych w Polsce, Kanadzie oraz Wielkiej Brytanii. W TEACHERSteam odpowiada za metodykę, coaching językowy, jest również twórczynią treści warsztatów językowych i webinarów. W swojej pracy pasjonuje się procesem rozwoju językowego dorosłych i jest wielką fanką zdobyczy technologicznych w nauczaniu zdalnym.

Iga Białaszczyk

metodyk TEACHERSteam

Przeprowadzone webinary językowe.

Poziom językowy uczestników Cel Umiejętności zdobyte przez uczestników
niezależnie
od poziomu językowego
– zrozumienie jak przebiega proces nabywania umiejętności językowych,
– identyfikacja swoich potrzeb językowych w odniesieniu do konkretnych poziomów językowych,
– poznanie skutecznych technik uczenia się i gotowość do przejęcia inicjatywy we własnym procesie kształcenia umiejętności językowych.
– poznanie nowych technik i sposobów na organizację nauki,
– umiejętność włączenia nauki w codzienne życie,
– znajomość technik uczenia się języka angielskiego z seriali, piosenek, filmów etc.,
– umiejętność korzystania z aplikacji do nauki słownictwa i wymowy
– znajomość schematów uczenia się wyniesionych ze szkoły i wiedza jak je zastąpić („odszkolnić” naukę).
Poziom językowy uczestników Cel Umiejętności zdobyte przez uczestników
od poziomu A2 wzwyż – poznanie pojęcie kalki językowej i umiejętność rozróżnienie czterech kategorii kalek językowych,
– poznanie typowych błędów jaki popełniamy w mówieniu po angielsku.
– umiejętność zidentyfikowania i wyeliminowania powszechnych błędów językowych,
– zrozumienie mechanizmu “myślenia po polsku”
– nabranie pewności siebie podczas wystąpień i przemówień.
Poziom językowy uczestników Cel Umiejętności zdobyte przez uczestników
od poziomu B1 wzwyż – poznanie zjawiska językowego jakim jest akcent (ułożenie języka i napięcie mięśni)
– poznanie charakterystyki angielskich samogłosek oraz jak czytać trudne słowa,
– poznanie najważniejszego dźwięku w języku angielskim,
– poznanie zasady jak działają ubezdźwięcznienia,
– zrozumienie podstawowych różnic między brytyjskim oraz amerykańskim akcentem.
– zdobycie większej pewności siebie w komunikacji,
– umiejętność eliminowania błędów z zakresu akcentu,
– umiejętność zmiękczania spółgłoski,
– większa swobodę w wyrażaniu się,
– umiejętność czytania trudnych słów,
– umiejętność rozbijania trudnych słów na sylaby i identyfikowanie dźwięków oraz akcentów.
Poziom językowy uczestników Cel Umiejętności zdobyte przez uczestników
poziomy A2-B2 – zapoznanie się ze zjawiskiem bariery językowej,
– zrozumienie powodów jej powstawania oraz mechanizmów pogłębiających strach przed mówieniem,
– poznanie roli popełniania błędów w procesie przełamywania bariery językowej,
– poznanie skutecznych technik i metod przełamywania bariery mówienia.
– umiejętność budowania trwałej motywacji do używania języka obcego,
– umiejętność przełamywania blokady przed mówieniem w języku obcym.
Poziom językowy uczestników Cel Umiejętności zdobyte przez uczestników
od poziomu A1 wzwyż – odświeżenie i głębsze zrozumienie angielskich czasów gramatycznych,
– poznanie podstawowych różnic między gramatyką polską, a angielską w kontekście czasów,
– zrozumienie pojęcia czasu gramatycznego.
– zdobycie wiedzy na temat innego podejście do tematu czasów gramatycznych – tzw. „helicopter view”, czyli skupienie się na prezentacji czasów „z lotu ptaka” i w kontraście do polskiej gramatyki,
– wykonanie ćwiczeń tłumaczeniowych podczas webinaru pozwalających egzemplifikować wytyczne teoretyczne.
Poziom językowy uczestników Cel Umiejętności zdobyte przez uczestników
od poziomu B1+ (idealny dla osób na poziomie B2) – poznanie mechanizmu tzw. „Connected speech”, czyli szeregu zjawisk, które występują w mówionym angielskim,
– zrozumienie trudności wynikających z rozbieżności między angielskim językiem pisanym, a mówionym (dlaczego to, co piszemy jest tak różne od tego co słyszymy).
– umiejętność łączenia, omijania, upodabniania i przesuwania dźwięków,
– umiejętność akcentowania słów, fraz i zdań.

Iga sposobem prowadzenia prezentacji skutecznie zachęciła mnie do poświęcenia więcej czasu nauce języka i pozwoliła zrozumieć, że nauka też może być przyjemna.

Efekt.

We wszystkich naszych webinarach wzięło łącznie udział ponad 160 pracowników firmy Orbico. Po zakończeniu sesji przeprowadziliśmy wśród uczestników ankietę badająca ich poziom zadowolenia z udziału w naszych webinarach. Oto jej wyniki:

szare ludziki

Ponad 160 uczestników

szary kalendarz

Czas trwania – 1 rok

szary ankieter

6 webinarów

Oceny uczestników:

100%

Przydatność zdobytej wiedzy

96%

Atrakcyjność webinarów

Uczestnicy bardzo dobrze ocenili formę szkolenia, a także materiały prezentowane podczas webinarów oraz dodatkowe materiały przesłane jako uzupełnienie po zakończeniu spotkania. Znakomicie oceniono sposób prowadzenia zajęć, a także przygotowanie merytoryczne prowadzącej. Wysoko też został oceniony dobór tematyki zajęć, co bardzo cieszy, że wybrane tematy spełniły oczekiwania uczestników.

wykres spełnienia oczekiwań kursantów względem webinaru językowego

W ankietach pojawiły się też dodatkowe uwagi od uczestników. Proszono w nich o różne godziny odbywania się webinarów oraz o ich większą częstotliwość, co dowodzi, że taka forma nauki spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem i pracownicy chętnie z niej korzystają i skorzystaliby w przyszłości.

Niejednokrotnie w dodatkowych uwagach uczestnicy bardzo chwalą Igę, czyli prowadzącą wszystkie nasze webinary. Uczestnikom podoba się zaangażowanie i energia prowadzącej zachęcająca do uważnego słuchania i aktywnego udziału, a także przystępny sposób przekazywania wiedzy.

Wybrane opinie ankietowanych uczestników:

„Iga sposobem prowadzenia prezentacji skutecznie zachęciła mnie do poświęcenia więcej czasu nauce języka i pozwoliła zrozumieć, że nauka też może być przyjemna.”

„Naprawdę rzadko zdarza się, aby ktoś był tak zaangażowany w swoją pracę i podchodził do niej z takim zapałem. To pierwszy webinar na jakim byłam w stanie się w pełni skupić, bo cały czas coś się działo. Bardzo podobało mi się, że Pani Iga w taki optymistyczny sposób prowadziła zajęcia i zachęcała do komunikacji na czacie w czasie rzeczywistym. Mam nadzieję, że ktokolwiek przeczyta tą wiadomość, powie Pani Idze że jest wspaniała i każdy nauczyciel angielskiego powinien brać z niej przykład. TOP!”

Naprawdę rzadko zdarza się, aby ktoś był tak zaangażowany w swoją pracę i podchodził do niej z takim zapałem.

Po zakończonym projekcie, odbyliśmy rozmowę z dwiema uczestniczkami, aby podzieliły się opinią i wrażeniami z webinarów. Jedną z nich była Daria Wasińska, specjalistka pracująca na co dzień w dziale Wsparcia Zespołu Sprzedaży. Zaprosiliśmy do rozmowy również Katarzynę Postek, Młodszą Specjalistkę ds. Zaangażowania Pracowników.

TEACHERSteam: Co Pań zdaniem było najbardziej interesujące podczas webinarów?

Daria Wasińska: Myślę, że sama osoba Pani prowadzącej, to jak ona to poprowadziła, z jaką radością, z jaką pasją. No i w bardzo przystępny sposób. Nie śpieszyła się, dla każdego miała czas, odpowiadała cierpliwie na każde pytanie.

Okazuje się, że język angielski potrafi być przystępny, jeżeli odpowiednia osoba przedstawi zasady jego działania! Do tego interaktywna forma webinaru była bardzo interesująca. Wszystkie filmiki, czy pytania otwarte do uczestników, nad którymi musieliśmy się mocno zastanowić, aby znaleźć odpowiedź były mocno angażujące i zachęcały do aktywnego uczestnictwa.

TEACHERSteam: Czy zagadnienia poruszane podczas webinarów pomogły Pani rozwinąć swoje umiejętności językowe?

Daria Wasińska: To na pewno! Zwracam większą uwagę na to, o czym się dowiedziałam podczas webinarów, na końcówki, na wyłapywanie własnych błędów etc. Webinary poszerzyły zakres tego, co wiem i teraz już wiem, czego nie wiem!

W szkołach tego nie uczą, mam o wiele większą świadomość językową.

TEACHERSteam: Który webinar poleciłaby Pani najchętniej i dlaczego?

Daria Wasińska: „Usłysz angielski” – rewelacja! Często było tak, że nie rozumiałam tego, co ktoś mówi. Pani Iga wytłumaczyła sposób skracania słów przez native speakerów i teraz nie ma mam do siebie pretensji – pozwalam sobie na to, aby nie zrozumieć, a jednocześnie o wiele łatwiej przyswajam te skróty.

Drugi, który zapadł mi w pamięć to „Przełam Barierę Językową” – gdzie dowiedziałam się, jak walczyć z obawami przed komunikowaniem się w języku obcym. W trakcie tego webinaru, ponownie było widać, że to nie jest praca Igi, tylko jej pasja!

TEACHERSteam: Czy może wymienić Pani najbardziej użyteczne dla siebie zagadnienia z webinarów?

Katarzyna Postek: Uczestniczyłam w 3 webinarach i z każdego wyciągnęłam coś pożytecznego. Na pewno, personalnie to webinar „Przełam barierę językowa” wygrał! Dzięki praktycznym wskazówkom, mechanizmom i samej możliwości zrozumienia, skąd się ta bariera bierze, teraz łatwiej będę się komunikować. Zaczynając od podstaw i drobnych kwestii, które można wprowadzać do codziennego życia – to było dla mnie bardzo istotne, bo miewam problemy w tym aspekcie. Zwróciłabym uwagę, że dostawaliśmy od prowadzącej taką „ściągawkę”, czyli zbiór najpotrzebniejszych materiałów, żeby odświeżać tematy – To było super! Z każdego webinaru można było zdobyć przydatną dla siebie wiedzę. Ja zmagam się z barierą mówienia, dlatego ten webinar jest mi najbliższy 😊

Webinar „Ogarnij angielskie czasy” – Gramatyka przewija się od czasów szkolnych, jednak tu zwróciłam uwagę na przystępną formę przekazywania wiedzy. Prowadzącą pogrupowała te czasy i na zasadzie skojarzeń wytłumaczyła ich zasady działania.  Można było uporządkować tę wiedzę. Wartościowe było pokazanie kalek gramatycznych i tego jak ich unikać, żeby nie mówić przekładem 1:1.

„Usłysz angielski” to duża liczba nagrań i przykładów, jak poprawnie wymawiać wyrazy i zwroty w języku angielskim – Możliwość wysłuchania native speakerów i rozłożenie na czynniki, dlaczego wymawia się tak, a nie inaczej, dlaczego jakiś dźwięk występuje z czym się łączy ułatwiło mi zrozumienie i rozjaśniło te procesy.

TEACHERSteam: Wzięła Pani udział w wyzwaniu po webinarowym, polegało ono na nagraniu swoich wypowiedzi 30 razy, odpowiadając na 30 różnych pytań w języku angielskim, a osiągnięcie tego wyniku zapewniało wirtualną kawę online z Igą naszą metodyk, prowadzącą webinary. Co Pani sądzi o tym wyzwaniu? Czy było angażujące?

Katarzyna Postek: Wyzwanie podobało mi się, ponieważ naprawdę takie ćwiczenie systematyczności to jest coś, czego potrzebowałam. Na pewno była ta okazja, żeby zmobilizować się i codziennie znaleźć czas na wykonanie krótkiego nagrania. Po kilkunastu dniach przychodziło mi to z większa lekkością i odsłuchiwanie siebie samej było coraz łatwiejsze. Nastąpiła zmiana nastawienia i odczuwalna różnica, w tym jak sama do tego podchodziłam na początku i pod koniec. Fajnie, że forma była elastyczna, bo takie podejście jest potrzebne, kiedy nie zawsze możemy wygospodarować chwilę na realizację działania jednego dnia.

Samo spotkanie z Panią Igą, już jej powiedziałam, że jestem fanką jej energii i podejścia „out of the box”, bo zarówno na tym etapie szkolnym, ale i później przymierzając się do angielskiego z innymi lektorami nie zawsze tak było. – od Pani Igi bije pozytywna energia i to się udziela, widać, że to nie tylko praca dla niej, ale też jej pasja do języka. Sama jestem absolwentką filologii hiszpańskiej i wydaje mi się, że często w takiej pracy po latach widać znużenie, są treści, które się odtwarza, zatracając tym samym pasję, a u Pani Igi nie widać żadnego znudzenia, ani monotonii. Za każdym razem ma się poczucie, że jest to indywidualny, świeży, nowy proces nauczania!

TEACHERSteam: Jakimi jeszcze tematami webinarów, przydatnymi pod kątem językowym w Pani pracy, byłaby Pani zainteresowana?

Katarzyna Postek: Myślę, że mnie przerażają i intrygują zagadnienia związane ze small talkiem. Często są sytuacje, gdzie poza spotkaniem biznesowym, trzeba nawiązać naturalny kontakt – nie prywatny, a nie do końca biznesowy. Kłopotliwe staje się, czym wypełnić tę przestrzeń? Trudno nam znaleźć odpowiednie tematy, słowa i zwroty do użycia w takiej rozmowie – często towarzyszy nam też lekki stres.

Kolejne zagadnienie, to wychodzenie ze szkolnych ram – może na zasadzie na co warto zwrócić uwagę, kiedy przystępujemy do nauki – może dostosowanie metod do naszych potrzeb, charakteru – nie dla każdego każda metoda będzie właściwa i owocna. Na podstawie własnych doświadczeń, wydaje mi się, że dość często rozpoczynając taki proces nie mamy świadomości potrzeb i sposobów nauczania, które są dla nas odpowiednie, przez co tracimy czas i środki na działania, które nie przynoszą rezultatów, a wręcz odbierają chęć do nauki.

Opinia koordynatora.

Z zespołem TEACHERSteam współpracujemy od kilku lat przy organizacji kursów językowych dla naszych pracowników. Bardzo doceniam dobry kontakt, zrozumienie i elastyczność, dzięki którym nasza współpraca zawsze układa się na najwyższym poziomie.

Decyzja o zorganizowaniu webinarów dla wszystkich naszych pracowników umożliwiła nam dotarcie do tych, którzy nie uczestniczą w kursie nauki j. angielskiego, a chcą rozwijać swoje kompetencje językowe. Po pozytywnym odbiorze pierwszych trzech webinarów, zdecydowaliśmy się po kilku miesiącach na organizację trzech kolejnych spotkań. Zarówno zaproponowane tematy jak i wiedza, pasja i zaangażowanie Pani Igi Białaszczyk, zostały bardzo entuzjastycznie odebrane przez uczestników webinarów i z całą pewnością wpłynęły na kompetencje językowe naszych pracowników.

Aleksandra Duda
Specjalista ds. HR
ORBICO

Jakiego webinaru potrzebujesz dla pracowników?

Opisane wyżej, zrealizowane przez nas webinary, potraktuj jako referencyjne. Nasze sesje webinarowe możemy przygotować i przeprowadzić dla niemal każdego tematu oraz w języku, który potrzebujesz doszkolić. Każdy webinar dostosowany jest dokładnie do potrzeb danej grupy szkoleniowej.

POROZMAWIAJMY O WEBINARACH JĘZYKOWYCH