Zaufali nam między innymi.

Involt Group Logo szareInvolt Group Logo kolorowe
Solve Medical Logo szareSolve Medical Logo kolorowe

Otrzymaj kontakt do jednego z naszych Klientów z Twojej branży i porozmawiaj o doświadczeniach z TEACHERSteam.

W ostatnim semestrze nauki jakość pracy lektorów została oceniona przez uczestników zajęć na 97,9%. Tak wysokie oceny utrzymują się od lat, a to dzięki otwarciu lektorów na sugestie słuchaczy, ich zaangażowaniu oraz pozytywnej atmosferze na zajęciach. Ponadto, TEACHERSteam na bieżąco wspiera proces nauczania zbierając anonimowo feedback na temat pracy lektorów wśród naszych pracowników, a następnie przekazuje go uczącym, aby mogli wdrożyć zmiany tam, gdzie jest to konieczne lub zareagować na dodatkowe potrzeby słuchaczy.

Dorota Tomaszewska, HR Generalist, nVent

Firma TEACHERSteam poza kursami standardowymi przygotowała specjalnie dla nas szkolenie dla pracowników wyjeżdżających do Słowenii, podczas którego poznali oni kulturę kraju, panujące tam zwyczaje oraz podstawy języka, co bardzo pomogło im podczas pobytu.

Aleksandra Jachimowska, Starszy Konsultant ds. Personalnych, Hycom

Bardzo cenimy firmę TEACHERSteam, za stały nadzór nad szkoleniami i co semestralne spotkania podsumowujące zakończone etapy nauki, podczas których otrzymujemy bardzo szczegółowe raporty z przebiegu szkolenia oraz mamy szansę podzielenia się naszymi doświadczeniami oraz spostrzeżeniami w trakcie spotkania z przedstawicielem firmy. Spotkania te i raportowanie uważamy za bardzo wartościowe, ponieważ umożliwiają nam dokonanie analizy wyników oraz wytyczanie dalszej ścieżki rozwoju językowego pracowników.

Karolina Chmielewska, HR Business Partner, ValueLogic