Języki nieobce w Twojej firmie

Warsztaty
językowe.

Zauważyliśmy, że pracownicy różnych działów w firmach, pomimo dobrej znajomości języków obcych, zgłaszają problemy językowe w bardzo wąskim zakresie. W ich codziennej pracy trafiają na bariery w komunikacji ustnej lub pisemnej, w specyficznych, kluczowych dla funkcjonowania firmy obszarach. Dlatego nieustannie rozwijamy formy szybkiego i skutecznego uzupełnienia wiedzy i umiejętności językowych w konkretnych obszarach.

Warsztaty, które organizujemy stanowią efektywny sposób wsparcia nauki języka obcego poprzez udział w intensywnych, kilkugodzinnych sesjach treningowych, nastawionych na praktyczne użycie języka w bardzo wąskim zakresie lub specjalizacji.

Poszczególne elementy warsztatów przedstawiane są w konkretnych kontekstach komunikacyjnych po to, aby uczestnik jak najczęściej był konfrontowany z żywym językiem, a przedstawione treści tematyczne prowokowały do dyskusji, zajmowania sprecyzowanych stanowisk i stosowania odpowiednich struktur językowych.

Zdjęcie z mądrym tekstem.

Jaki jest cel warsztatów językowych?

 • doskonalenie umiejętności językowych w konkretnym obszarze,

 • zwiększenie swobody i płynności wypowiedzi,

 • podniesienie poprawności językowej,

 • budowanie pewności siebie.

Jak organizowane są warsztaty językowe?

 • przeprowadzamy pogłębiony wywiad z Klientem, aby ustalić cele warsztatu oraz obszar jakiego warsztat będzie dotyczył

 • opracowujemy plan oraz materiały dydaktyczne z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez Klienta

 • przesyłamy gotowy plan do akceptacji przez Klienta

 • ustalamy termin warsztatów

 • przeprowadzamy zapisy uczestników online

 • w umówionym terminie realizujemy warsztat

 • po warsztacie kontaktujemy się z uczestnikami w celu sprawdzenia poziomu satysfakcji

Czy dostępne będą materiały edukacyjne?

Każdy warsztat przygotowywany jest w dużej mierze w oparciu o autentyczne materiały wykorzystywane w pracy przez uczestników warsztatu. Nasi metodycy opracowują treści edukacyjne wykorzystywane podczas sesji warsztatowej. Powstaje również pakiet materiałów, który otrzymują pracownicy biorący udział w warsztacie. Materiały edukacyjne dostępne są w cenie warsztatu.

W jakiej formie organizujemy warsztaty?

Nasze warsztaty zorganizujemy stacjonarnie w siedzibie Twojej firmy lub online. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności, w warsztacie może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników.

Co zapewniamy w ramach warsztatów językowych?

 • opiekuna biznesowego, który będzie dla Ciebie jedynym kontaktem w każdej sprawie

 • program dopasowany do Twoich oczekiwań na podstawie pogłębionej analizy potrzeb

 • wyspecjalizowanego w danym obszarze trenera językowego

 • wygodny system online do zapisów uczestników

 • bezpłatne, przygotowane dla Twojej firmy materiały edukacyjne

 • doskonalenie umiejętności językowych w konkretnym obszarze,
 • zwiększenie swobody i płynności wypowiedzi,
 • podniesienie poprawności językowej,
 • budowanie pewności siebie.
 • przeprowadzamy pogłębiony wywiad z Klientem, aby ustalić cele warsztatu oraz obszar jakiego warsztat będzie dotyczył,
 • opracowujemy plan oraz materiały dydaktyczne z wykorzystaniem materiałów przesłanych przez Klienta,
 • przesyłamy gotowy plan do akceptacji przez Klienta,
 • ustalamy termin warsztatów,
 • przeprowadzamy zapisy uczestników online,
 • w umówionym terminie realizujemy warsztat,
 • po warsztacie kontaktujemy się z uczestnikami w celu sprawdzenia poziomu satysfakcji.

Każdy warsztat przygotowywany jest w dużej mierze w oparciu o autentyczne materiały wykorzystywane w pracy przez uczestników warsztatu. Nasi metodycy opracowują treści edukacyjne wykorzystywane podczas sesji warsztatowej. Powstaje również pakiet materiałów, który otrzymują pracownicy biorący udział w warsztacie. Materiały edukacyjne dostępne są w cenie warsztatu.

Nasze warsztaty zorganizujemy stacjonarnie w siedzibie Twojej firmy lub online. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności, w warsztacie może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników.

 • opiekuna biznesowego, który będzie dla Ciebie jedynym kontaktem w każdej sprawie,
 • program dopasowany do Twoich oczekiwań na podstawie pogłębionej analizy potrzeb,
 • wyspecjalizowanego w danym obszarze trenera językowego,
 • wygodny system online do zapisów uczestników,
 • bezpłatne, przygotowane dla Twojej firmy materiały edukacyjne.

Poniżej prezentujemy niektóre tematy warsztatów jakie realizowaliśmy dla naszych klientów.

Jakiego warsztatu potrzebujesz?

Opisane wyżej, zrealizowane przez nas warsztaty, potraktuj jako referencyjne. Nasze sesje treningowe możemy przygotować i przeprowadzić dla niemal każdego tematu oraz w języku, który potrzebujesz doszkolić. Każdy warsztat dostosowany jest dokładnie do potrzeb danej grupy szkoleniowej.

POROZMAWIAJMY O WARSZTATACH JĘZYKOWYCH

Masz pytania?

Głównym celem warsztatów językowych jest doskonalenie umiejętności językowych w konkretnym obszarze, zwiększenie swobody i płynności wypowiedzi, podniesienie poprawności językowej oraz budowanie pewności siebie w komunikacji.

Organizacja warsztatów językowych składa się z kilku kroków. Przede wszystkim przeprowadzamy wywiad z Klientem, aby ustalić cele warsztatu i obszar, który będzie dotyczył. Następnie opracowujemy plan i materiały dydaktyczne, które są dostosowane do potrzeb Klienta. Po akceptacji planu przez Klienta ustalamy termin warsztatów i przeprowadzamy zapisy uczestników online. W umówionym terminie realizujemy warsztat, a po jego zakończeniu kontaktujemy się z uczestnikami w celu sprawdzenia poziomu satysfakcji.

Tak, każdy warsztat jest przygotowywany w oparciu o autentyczne materiały wykorzystywane w pracy przez uczestników. Nasi metodycy opracowują również treści edukacyjne wykorzystywane podczas sesji warsztatowej. Materiały edukacyjne są dostępne w cenie warsztatu.

Warsztaty mogą być organizowane stacjonarnie w siedzibie Twojej firmy lub online. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności, w warsztacie może wziąć udział maksymalnie 10 uczestników.

W ramach warsztatów językowych zapewniamy opiekuna biznesowego, który będzie jedynym kontaktem w każdej sprawie, program dostosowany do oczekiwań na podstawie analizy potrzeb, wyspecjalizowanego trenera językowego w danym obszarze, wygodny system online do zapisów uczestników oraz bezpłatne materiały edukacyjne przygotowane dla Twojej firmy.