Weryfikacje językowe.

Weryfikacje językowe kandydatów do pracy.

Każdej firmie zależy na pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych kandydatów do pracy dostępnych na rynku, dlatego optymalizują swoje procesy rekrutacyjne, aby pozyskiwać jedynie najlepszych pracowników. Dużym wsparciem w rekrutacji jest weryfikacja poziomu znajomości języka deklarowanego przez kandydatów. Szczególnie w firmach, w których język obcy jest kluczowy w kontaktach zarówno wewnątrz firmy jak i poza nią.

Nasza oferta weryfikacji językowej jest gwarancją profesjonalnej analizy poziomu znajomości języka obcego wśród kandydatów. Dzięki posiadaniu bogatego zaplecza personalnego, składającego się z wysoko wykwalifikowanych konsultantów językowych, jesteśmy w stanie obsługiwać zarówno duże, jak i małe procesy rekrutacyjne.

Wiemy, że dzięki takiemu wsparciu, nasi Klienci oszczędzają czas, pozyskują wiarygodnych pracowników i wzbogacają swoją ofertę, zyskując rzetelnego oraz sprawdzonego partnera w procesie rekrutacji.

Zapewniamy m.in.:

 • Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej we wszystkich wskazanych przez Klienta językach obcych,
 • Rekrutację zdalną zapewniającą elastyczne podejście do szybkiej realizacji zlecenia,
 • Przygotowanie rozmowy pod kątem konkretnych wymogów pracodawcy,
 • Weryfikowanie zgodności poziomu językowego z deklarowanym przez Kandydata,
 • Profesjonalne ustalenie poziomu kompetencji językowych kandydata, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych modalności językowych,
 • Określenie poziomu językowego zgodnie z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie,
 • Pisemny raport wyniku weryfikacji z komentarzem specjalisty językowego,

Weryfikacje językowe pracowników.

Często zdarza się, że organizacja szkoleń językowych dla pracowników to spore wyzwanie dla działów HR. Już pierwszy etap organizacji może sprawić kłopot, ponieważ należy ustalić ilu pracowników powinno być objętych udziałem w kursach językowych, a co za tym idzie trzeba oszacować poziom kosztów, jakie takie kursy mogą miesięcznie generować.

Odpowiedzi na te pytania udzieli przeprowadzenie weryfikacji językowej. Po jej przeprowadzeniu będzie wiadomo: ilu członków kadry musi rozwinąć swoje umiejętności językowe, jakie są aktualne poziomy znajomości języka poszczególnych pracowników, w związku z czym łatwo będzie ustalić, ile grup językowych należy utworzyć w obrębie firmy, a znając liczbę grup łatwo będzie kalkulować miesięczne lub roczne koszty organizacji szkolenia językowego.

Weryfikacja, którą proponujemy podzielona jest na dwie części:

Po podsumowaniu weryfikacji przekazujemy Klientom pisemny raport wyników z komentarzem eksperta językowego. Raporty mogą uwzględniać wybrane paramenty wcześniej wskazane przez firmę.

Po analizie raportów, wspólnie planujemy dalszą ścieżkę rozwoju językowego kadry.

Dodatkowo weryfikacje językowo mogą być realizowane:

 • przy ustalaniu dodatków językowych do wynagrodzeń pracowników,
 • przy dokonywaniu audytu językowego całej organizacji,

 • przy planowaniu ścieżki rozwoju dla pracowników wyższego szczebla,

 • ustalaniu poziomu znajomości języka przez pracowników w firmie i delegowaniu tych z niskim poziomem do dalszej nauki

Zamów weryfikację językową dla swojej firmy

Weryfikacja dostępna jest dla ponad 30 języków i umożliwia sprawdzenie poziomu kompetencji językowych obecnych i przyszłych pracowników.

Masz pytania?

Weryfikacja językowa pozwala firmom oszczędzać czas i pozyskiwać wiarygodnych pracowników. Dzięki naszym usługom można dokładnie ocenić poziom kompetencji językowych kandydatów, co ułatwia proces rekrutacji.

Koszty usługi weryfikacji językowej zależą od kilku czynników, takich jak liczba kandydatów, zakres weryfikacji oraz poziom języka. W celu uzyskania dokładnej wyceny prosimy o kontakt z naszym zespołem. Jesteśmy elastyczni i dostosowujemy nasze usługi do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając konkurencyjne ceny.

Po otrzymaniu wyceny i złożenia wyceny weryfikacja składa się z dwóch części:

Test pisemny, który obejmuje pytania otwarte i sprawdza znajomość gramatyki, słownictwa oraz czytanie ze zrozumieniem.

Weryfikacja ustna, która polega na spotkaniu online lub rozmowie telefonicznej z naszym specjalistą. Podczas tego spotkania sprawdzane są umiejętności komunikacji ustnej, płynność wypowiedzi, akcent, zasoby słownictwa i umiejętność słuchania ze zrozumieniem.

Raporty wyników weryfikacji zawierają ocenę znajomości języka kandydatów, komentarz eksperta językowego oraz mogą uwzględniać wybrane parametry wcześniej wskazane przez firmę, takie jak umiejętność komunikacji.

Tak, weryfikacje językowe mogą być wykorzystywane w różnych obszarach, takich jak ustalanie dodatków językowych do wynagrodzeń pracowników, audyt językowy całej organizacji, planowanie rozwoju językowego kadry oraz ustalanie poziomu znajomości języka przez pracowników w firmie i delegowanie ich do dalszej nauki.