Języki nieobce w Twojej firmie

Klasyczne
kursy językowe.

Specjalizując się w organizacji szkoleń językowych dla B2B od blisko 2 dekad, przez cały czas nieustannie wsłuchujemy się w potrzeby rynku, korygujemy nasze metody pracy, szukamy najbardziej aktualnych trendów w edukacji i staramy się rozumieć wyzwania z jakimi mierzą się nasi klienci.

Skuteczne kursy językowe muszą przynosić szybkie, mierzalne i trwałe efekty. Lektorzy muszą potrafić utrzymać motywację pracowników do nauki w dłuższej perspektywie, a prezentowane treści muszą być maksymalnie dostosowane do potrzeb kursantów.

Specjalizując się w organizacji szkoleń językowych dla B2B od blisko 2 dekad, przez cały czas nieustannie wsłuchujemy się w potrzeby rynku, korygujemy nasze metody pracy, szukamy najbardziej aktualnych trendów w edukacji i staramy się rozumieć wyzwania z jakimi mierzą się nasi klienci.

W jakiej formie prowadzimy nasze szkolenia?

Kursy online

Poprzez zindywidualizowany i efektywny sposób nauczania, nasze kursy łączą w sobie tradycję z nowoczesnością. Nauka staje się skuteczna i wydajna poprzez zorganizowanie zajęć z profesjonalnym doświadczonym lektorem w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie.

Zdalna forma pracy, umożliwia naszym lektorom korzystanie z szerokiego pakietu narzędzi online, które uatrakcyjniają zajęcia i wpływają pozytywnie na harmonijny rozwój językowy słuchaczy oraz ich motywację.

Obecnie nasze szkolenia językowe realizujemy
w ponad 90% w formie zajęć online.

Zmiana podejścia do działania firm w ostatnim czasie, czyli przeniesienie wielu procesów do sieci, praca hybrydowa oraz bardzo szybko rozwijająca się digitalizacja spowodowały, że szkolenia językowe online stały się prawdziwym game changerem. Spowodowały między innymi, że szkolenia stały się bardziej dostępne, można szybciej je organizować oraz mogą objąć pracowników, którzy do tej pory nie mogli z nich skorzystać z racji trybu ich pracy.

Poprzez zindywidualizowany i efektywny sposób nauczania, nasze kursy łączą w sobie tradycję z nowoczesnością. Nauka staje się skuteczna i wydajna poprzez zorganizowanie zajęć z profesjonalnym doświadczonym lektorem w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie.

Zdalna forma pracy, umożliwia naszym lektorom korzystanie z szerokiego pakietu narzędzi online, które uatrakcyjniają zajęcia i wpływają pozytywnie na harmonijny rozwój językowy słuchaczy oraz ich motywację.

Jakie zalety mają kursy językowe prowadzone online?

 • zdecydowanie większa dostępność lektorów

 • ewidentnie wyższa frekwencja

 • kształcenia języka w kanale komunikacji wykorzystywanym w pracy

 • dostęp do lekcji z dowolnego miejsca

 • optymalizacja kosztów szkolenia
 • brak ograniczeń spowodowany dostępnością sal

 • możliwość organizacji kursów poza godzinami pracy

 • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi

 • oszczędność czasu na dojazd do miejsca zajęć

 • dedykowany opiekun biznesowy

 • objęcie szkoleniami osób z różnych oddziałów i lokalizacji

 • zdecydowanie większa dostępność lektorów

 • ewidentnie wyższa frekwencja

 • kształcenia języka w kanale komunikacji wykorzystywanym w pracy

 • dostęp do lekcji z dowolnego miejsca

 • optymalizacja kosztów szkolenia
 • brak ograniczeń spowodowany dostępnością sal

 • możliwość organizacji kursów poza godzinami pracy

 • wykorzystanie nowoczesnych narzędzi

 • oszczędność czasu na dojazd do miejsca zajęć

 • dedykowany opiekun biznesowy

 • objęcie szkoleniami osób z różnych oddziałów i lokalizacji

Kursy stacjonarne

Nasze szkolenia stacjonarne prowadzimy w salach szkoleniowych naszych klientów. Ponieważ działamy na rynku szkoleń B2B już od blisko dwóch dekad, do tej pory realizowaliśmy szkolenia typu classroom training niemal w każdym mieście w Polsce. Nasza baza kilku tysięcy lektorów, z którymi realizujemy szkolenia zapewnia nam potencjał organizacyjny do wdrożenia stacjonarnych kursów w każdej firmie w Polsce.

Szkolenia stacjonarne w Twojej firmie sprawdzą się kiedy:

 • pracownicy nie posiadają komputerów służbowych lub dostępu do internetu
 • pracownicy mają problem z korzystaniem z komunikatorów online i/lub obsługą nowych technologii
 • pracodawca oczekuje, aby pracownicy szkolili się w miejscu pracy
 • pracownicy nie posiadają komputerów służbowych lub dostępu do internetu
 • pracownicy mają problem z korzystaniem z komunikatorów online i/lub obsługą nowych technologii
 • pracodawca oczekuje, aby pracownicy szkolili się w miejscu pracy

Jak organizujemy i wdrażamy szkolenia językowe w firmach?

Jesteśmy zwolennikami procesowych rozwiązań więc, zanim przystąpimy do przygotowania oferty chcemy poznać Twoją firmę. Podczas pierwszej rozmowy pytamy m.in o dotychczasowe doświadczenia w obszarze szkoleń językowych. Kluczowe jest ustalenie celu organizacji szkoleń językowych i wyznaczenie elementów organizacyjnych, które powinny być uwzględnione w procesie nauczania. Dopiero po poznaniu strategii rozwoju i kultury organizacyjnej firmy jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania szkoleniowe które będą w pełni dopasowane do Twojej organizacji.

Jak organizujemy i wdrażamy szkolenia językowe w firmach?

Podczas pierwszej rozmowy pytamy m.in o dotychczasowe doświadczenia w obszarze szkoleń językowych. Kluczowe jest ustalenie celu organizacji szkoleń językowych i wyznaczenie elementów organizacyjnych, które powinny być uwzględnione w procesie nauczania. Dopiero po poznaniu strategii rozwoju i kultury organizacyjnej firmy jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązania szkoleniowe które będą w pełni dopasowane do Twojej organizacji.

Cała organizacja szkolenia odbywa się online, a czuwa nad nią nasz opiekun biznesowy, który jest w stałym kontakcie z koordynatorem po stronie Klienta. Opiekun przekazuje na bieżąco informacje o kolejnych etapach realizacji.

Po ustaleniu podstawowych parametrów kursu, koordynator szkoleń otrzymuje dedykowany link, który przekazuje dalej wewnątrz organizacji.
Następnie my:

 • zbieramy dane kursantów wraz ze zgodą na ich przetwarzanie na potrzeby realizacji szkoleń,

 • sprawdzamy poziom znajomości języka kursantów,
 • dokonujemy podziału na grupy,
 • ustalamy grafiki zajęć i dobieramy lektorów.

Również samodzielnie prowadzimy komunikację z uczestnikami szkoleń. Bezpośrednio z nimi ustalamy terminy zajęć oraz datę rozpoczęcia szkolenia. Otrzymują od nas wszystkie niezbędne informacje organizacyjne takie jak np. zasady odwoływania lekcji, dostęp do dziennika czy rekomendacje, jak dobrze przygotować się do pierwszego spotkania.

Twoja rola, jako organizatora szkoleń sprowadza się na tym etapie do wewnętrznego wspierania komunikacji, konsultowania terminów i akceptacji kolejnych etapów wdrożeniowych.

Poniższy schemat pokazuje etapy organizacji szkolenia oraz jego przebiegu:

Większość działań w organizacji i wdrożeniu szkoleń jest realizowana przez nas, co w znacznym stopniu odciąża działy HR w firmach.

Proces szkoleniowy nadzorowany jest poprzez wygodny dziennik internetowy, który na bieżąco umożliwia stały monitoring nauczanych treści, frekwencji oraz postępów uczestników. Dane te można pobrać w każdej chwili w formie raportów i dokonać analizy, czy proces nauczania jest właściwie prowadzony, a uczestnicy w należyty sposób korzystają z zajęć. Praca naszych lektorów też podlega stałej ocenie i jest przez nas na bieżąco, cyklicznie monitorowana.

Wszystkie powyżej opisane działania okresowo omawiamy podczas spotkań z koordynatorem i przedstawiamy przygotowane przez nas szczegółowe raporty podsumowujące kolejne etapy nauki.

ikona testu zielona
ikona testu zielona

Zamów darmowe i niezobowiązujące testy poziomujące dla swoich pracowników.

Jeśli nie wiesz, na jakim poziomie językowym są obecnie pracownicy w Twojej firmie, zamów darmowe testy. Przeprowadzenie testów nie wiąże się z koniecznością podpisania umowy, a pomoże Ci w oszacowaniu liczby grup językowych.

Znając liczbę grup, będziesz w stanie łatwiej zaplanować budżet szkoleniowy.

Przeprowadzenie testów nie wiąże się z koniecznością podpisania umowy, a pomoże Ci w oszacowaniu liczby grup językowych. Znając liczbę grup, będziesz w stanie łatwiej zaplanować budżet szkoleniowy.

Nasi lektorzy.

Podczas szkoleń uczestnicy harmonijnie rozwijają swoje umiejętności językowe, pod okiem wysoko wykwalifikowanych lektorów z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń dla biznesu, a zajęcia przygotowane są zgodnie z potrzebami kursantów w oparciu o metody komunikacji bezpośredniej. Praca naszych lektorów jest cyklicznie, w okresach miesięcznych, monitorowana z pomocą naszego unikatowego systemu Oceny Pracy Lektora, który na bieżąco dostarcza nam informacji zwrotnej na temat jakości pracy naszych lektorów. Dzięki temu systemowi znamy potrzeby naszych kursantów i na bieżąco reagujemy na nie, co wpływa na bardzo wysoką ocenę zadowolenia z pracy naszych lektorów, która w ankietach regularnie sięga 96%.

Praca naszych lektorów jest cyklicznie, w okresach miesięcznych, monitorowana z pomocą naszego unikatowego systemu Oceny Pracy Lektora, który na bieżąco dostarcza nam informacji zwrotnej na temat jakości pracy naszych lektorów. Dzięki temu systemowi znamy potrzeby naszych kursantów i na bieżąco reagujemy na nie, co wpływa na bardzo wysoką ocenę zadowolenia z pracy naszych lektorów, która w ankietach regularnie sięga 96%.

średnia ocena pracy lektorów

w latach 2016-2022

Metoda nauki.

W trakcie zajęć lektorzy pracują wykorzystując metody komunikacji bezpośredniej zakładające, że język traktowany jest przede wszystkim jako narzędzie interakcji. Większość czasu lekcji poświęcane jest na rozwijanie sprawności mówienia. Lektorzy, zachęcając do spontanicznego i kreatywnego wypowiadania się na tematy dotyczące bezpośrednio uczestników zajęć, czuwając jednocześnie nad opanowaniem poprawności gramatycznej, która zdobywana jest sukcesywnie poprzez ćwiczenia w zakresie: mówienia, czytania, słuchania i pisania.

Główną rolą lektora jest aktywna pomoc pracownikowi w budowaniu kompetencji językowych. Jego zadaniem jest również: wybór tematu, zakresu ćwiczeń, dodatkowych materiałów na lekcje, ale też monitorowanie pracy uczestników zajęć, dostosowanie się do stylów i preferencji uczenia się kursantów, a przede wszystkim motywowanie ich. W trakcie szkolenia nasi lektorzy elastycznie reagują na potrzeby językowe uczestników, spełniając ich oczekiwania oraz zachęcając do własnego rozwoju.

W trakcie zajęć lektorzy pracują wykorzystując metody komunikacji bezpośredniej zakładające, że język traktowany jest przede wszystkim jako narzędzie interakcji. Większość czasu lekcji poświęcane jest na rozwijanie sprawności mówienia. Lektorzy, zachęcając do spontanicznego i kreatywnego wypowiadania się na tematy dotyczące bezpośrednio uczestników zajęć, czuwając jednocześnie nad opanowaniem poprawności gramatycznej, która zdobywana jest sukcesywnie poprzez ćwiczenia w zakresie: mówienia, czytania, słuchania i pisania.

Na czym polega praca z językiem metodą komunikacyjną?

 • W trakcie zajęć kładziemy nacisk na komunikację ustną w języku obcym oraz opanowanie kompetencji językowych, które umożliwią swobodnie wyrażanie własnych opinii i poglądów
 • Uczestnicy od pierwszej lekcji używają języka obcego w mowie
 • W czasie zajęć, nasi lektorzy mówią niemal wyłącznie w języku obcym, niezależnie od poziomu grupy
 • Na zajęciach uczymy samodzielności językowej, co sprawia, że w niedługim czasie kursanci coraz swobodniej budują wypowiedzi w języku obcym
 • Uczestnicy nie uczą się gramatyki, tylko posługują się nią
 • W procesie nauczania wykorzystujemy progresję spiralną. To oznacza, że stale powtarzamy zrealizowany materiał, przypominamy go oraz rozszerzamy, dzięki czemu uczestnicy stale rozwijają nowe umiejętności
 • Uczymy poprawnego wykorzystania języka w kontekście, a lektorzy motywują uczestników zajęć do nauki

Jakie są koszty i jak rozliczamy nasze szkolenia?

Nasi Klienci płacą jedynie za czas pracy lektora, niezależnie od liczby osób w grupie, która maksymalnie wynosi pięć w przypadku zajęć online, oraz osiem w przypadku zajęć stacjonarnych.

Ceny naszych kursów są tak skalkulowane by odpowiadały na zapotrzebowanie mniejszych i większych firm. Stawki za lekcje zależne są od języka, czasu trwania zajęć, typu szkolenia oraz formy prowadzenia lekcji (online/stacjonarne). Płatności za kursy są rozliczane po zakończonym miesiącu zajęć. Rozliczamy jedynie lekcje, które się faktycznie odbyły.

Fakturę dostarczamy firmie co miesiąc wraz ze szczegółowym rozliczeniem w formie raportu.

Nasi Klienci płacą jedynie za czas pracy lektora, niezależnie od liczby osób w grupie, która maksymalnie wynosi pięć w przypadku zajęć online, oraz osiem w przypadku zajęć stacjonarnych.

Ceny naszych kursów są tak skalkulowane by odpowiadały na zapotrzebowanie mniejszych i większych firm. Stawki za lekcje zależne są od języka, czasu trwania zajęć, typu szkolenia oraz formy prowadzenia lekcji (online/stacjonarne). Płatności za kursy są rozliczane po zakończonym miesiącu zajęć. Rozliczamy jedynie lekcje, które się faktycznie odbyły.

Fakturę dostarczamy firmie co miesiąc wraz ze szczegółowym rozliczeniem w formie raportu.

Jak raportujemy efekty pracy kursantów i nasze działania?

Kolejne zakończone etapy nauki przedstawiamy cyklicznie w formie raportów. Nasze raporty w usystematyzowany sposób, metodycznie relacjonują współpracę w danym okresie. Omawiają szczegółowo pracę słuchaczy, lektorów oraz prezentują wnioski.

Raport tworzony w odpowiedzi na faktyczne potrzeby organizacji to narzędzie wspierające cały proces szkoleniowy. W porozumieniu z koordynatorami podejmujemy działania, które faktycznie pomagają w nabyciu umiejętności językowych i w realizacji celów szkoleniowych. Monitoring i raportowanie pozwalają realnie wpływać na poziom zadowolenia z prowadzonych szkoleń, które wraz z rozwojem współpracy jest coraz większe.

Kolejne zakończone etapy nauki przedstawiamy cyklicznie w formie raportów. Nasze raporty w usystematyzowany sposób, metodycznie relacjonują współpracę w danym okresie. Omawiają szczegółowo pracę słuchaczy, lektorów oraz prezentują wnioski.

Raport tworzony w odpowiedzi na faktyczne potrzeby organizacji to narzędzie wspierające cały proces szkoleniowy. W porozumieniu z koordynatorami podejmujemy działania, które faktycznie pomagają w nabyciu umiejętności językowych i w realizacji celów szkoleniowych. Monitoring i raportowanie pozwalają realnie wpływać na poziom zadowolenia z prowadzonych szkoleń, które wraz z rozwojem współpracy jest coraz większe.

Nasze raporty:

 • Zawierają bardzo szczegółowe statystyki zakończonego etapu edukacyjnego.
 • Prezentują zakres realizacji celów.
 • Zawierają opisową analizę wyników.
 • Przedstawiają wnioski
 • Posiadają jasny i łatwy do śledzenia układ graficzny
strony raportu semestralnego z kursów TEACHERSteam

POZNAJ KOSZT SZKOLENIA JĘZYKOWEGO DLA TWOICH PRACOWNIKÓW

 • miesięczne i semestralne raportowanie istotnych parametrów szkolenia
 • dedykowany opiekun biznesowy
 • wysoko wykwalifikowani lektorzy
 • stały monitoring postępów oraz zadowolenia kursantów ze szkolenia,
logo Orbico szarelogo Orbico kolorowe
logo Manpower szarelogo Manpower kolorowe
Logo ESA Logistika szareLogo ESA Logistika kolorowe
logo Action szarelogo Action kolorowe

Porozmawiamy o możliwości organizacji szkoleń językowych
blended learning dla pracowników Twojej firmy

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i po 15 minutowej konsultacji przedstawi wstępną wycenę.