Języki nieobce w Twojej firmie

Warsztat zerowy.

Szkolenia językowe w Twojej firmie będą najskuteczniejsze, jeśli będą maksymalnie dopasowane do profilu biznesowego Twojej organizacji. Każda firma ma swoją specyfikę, praktyki, kulturę organizacyjną i motywacje. Każdy pracownik ma swoje doświadczenia edukacyjne i cele. Chcąc urzeczywistnić całe deklarowane wsparcie w organizacji szkoleń językowych, potrzebujemy poznać organizację naszego klienta, jego motywacje rozwojowe, ograniczenia oraz wyzwania z jakimi się mierzy w swojej działalności biznesowej.

Dlatego wypracowaliśmy Warsztat Zerowy, który stanowi genialną przestrzeń nie tylko do postawienia wielu kluczowych pytań z perspektywy organizacji kursów językowych. Warsztat Zerowy wykorzystujemy także do przekazania wiedzy na temat skutecznych technik uczenia się, budowania motywacji oraz projektowania celów edukacyjnych.

Warsztat Zerowy stanowi genialną przestrzeń nie tylko do postawienia wielu kluczowych pytań z perspektywy organizacji kursów językowych. Warsztat Zerowy wykorzystujemy także do przekazania wiedzy na temat skutecznych technik uczenia się, budowania motywacji oraz projektowania celów edukacyjnych.

Nauczymy Cię, jak się uczyć języków obcych.

Dlaczego Warsztat Zerowy?

Perspektywa HR:

 • Organizuję szkolenie językowe w firmie. Od strony logistyki ogarnę, ale jak wyznaczyć cele edukacyjne? Po czym poznam, że są one osiągane?
 • Jak zadbać o motywację pracowników do nauki w dłuższej perspektywie?
 • Jakie metody i techniki pracy z językiem będą najskuteczniejsze wśród moich współpracowników?

Perspektywa pracownika:

 • Chętnie wezmę udział w szkoleniu językowym, ale nie mam konkretnego celu ani planu jak go osiągnąć.

 • Chętnie podejmę wyzwanie rozwoju własnego, ale wiem, że szybko się zniechęcam jeśli nie widzę rezultatów.

 • Czuję, że w procesie nauki jestem zdany w zupełności na lektora. Sam nie wiem jak przejąć kontrolę nad rozwojem i nie mam żadnej wiedzy o technikach skutecznego uczenia się.

Z doświadczenia wiemy, że powyższe wyzwania dotyczą niemal każdego uczestnika naszych szkoleń oraz każdego HRowca, który chce wdrożyć wartościowe szkolenia w swojej firmie.

Dlatego wyspecjalizowaliśmy się w doradztwie językowym oraz opracowaliśmy Warsztat Zerowy. Naszym celem jest wparcie merytoryczne dotyczące technik sprytnego i skutecznego uczenia się, pomoc w zaprojektowaniu szkoleń firmowych oraz w doborze odpowiednich narzędzi i metod do realizacji celów edukacyjnych spójnych ze strategią rozwoju firmy.

Wyspecjalizowaliśmy się w doradztwie językowym oraz opracowaliśmy Warsztat Zerowy. Naszym celem jest wparcie merytoryczne dotyczące technik sprytnego i skutecznego uczenia się, pomoc w zaprojektowaniu szkoleń firmowych oraz w doborze odpowiednich narzędzi i metod do realizacji celów edukacyjnych spójnych ze strategią rozwoju firmy.

Jaka tematyka poruszana jest podczas Warsztatu Zerowego?

Warsztat Zerowy przeprowadzamy najczęściej online. W zależności od wielkości organizacji trwa od 2 do 2,5 godziny i składa się z czterech części:

 1. Identyfikacja własnych potrzeb językowych
 2. Skuteczne techniki uczenia się osób dorosłych
 3. Postrzeganie własnych kompetencji językowych i projektowanie swojego rozwoju
 4. Rodzaje szkoleń w TEACHERSteam

Uczestnicy na początku definiują swoje krótkoterminowe i długoterminowe cele edukacyjne. Po ustaleniu indywidulanych wartości, przechodzą do etapu projektowania strategii działania. Poznają wiele strategii i sposobów uczenia się języków obcych. Kluczowym elementem warsztatu jest pokazanie i wypracowanie sposobów skutecznego radzenia sobie z brakiem motywacji i chęci do nauki, które są nieodłącznym elementem w procesie uczenia się języków obcych.

Jednym z elementów warsztatu jest poznanie zasadności całego procesu autodiagnozy. Kursanci przed przystąpieniem do nauki robią analizę własnych wartości i celów szkoleniowych, by w kolejnych etapach bazować na pierwotnych wnioskach. Na warsztacie omawiane są też metody uczenia się, z naciskiem na eliminację technik, które nie przynoszą zakładanych rezultatów lub przeszkadzają w skutecznym utrwalaniu wiedzy.

Cały warsztat przeplatany jest pytaniami ankietowymi, na które odpowiadają uczestnicy, a odpowiedzi stanowią pomoc w zaprojektowaniu szkolenia dla filmy i określeniu własnych celów.

Ważnym elementem warsztatu jest budowanie zdrowej pewności siebie, która przekłada się na szybkie przełamywanie barier mówienia w języku obcym. Uczestnicy warsztatu konfrontowani są z różnymi rodzajami szkoleń językowych, mają okazję zastanowić się, która forma nauki najlepiej sprawdzi się w odniesieniu do ich potrzeb.

Doradzimy, jak wdrożyć szkolenia językowe w Twojej firmie.

Korzyści dla działu HR

 • Poznasz realne potrzeby językowe organizacji
 • Otrzymasz opartą na wynikach warsztatu propozycję kursów
 • Będziesz w stanie zaplanować cele edukacyjne dla firmy
 • Precyzyjnie określisz budżet szkoleniowy potrzebny do osiągnięcia celu edukacyjnego
 • W okresowym raporcie szkoleniowym otrzymasz informację o stanie realizacji celów każdego uczestnika szkoleń językowych

Korzyści dla pracownika

 • Będzie potrafił zidentyfikować swoje potrzeby językowe
 • Zrozumie jak przebiega proces nabywania umiejętności językowych dorosłych
 • pozna skuteczne i sprytne techniki uczenia się
 • będzie gotowy do przejęcia inicjatywy w uczeniu się języka
 • zaplanuje swój rozwój językowy
 • będzie zmotywowany do nauki

Warsztat Zerowy jest zaprojektowany w ten sposób, by objąć swoim zasięgiem nawet wszystkich zainteresowanych pracowników firmy. Oczywiście w pierwszej kolejności zapraszamy osoby, które będą uczestnikami szkoleń językowych. Możesz jednak zaprosić do udziału każdego innego pracownika, który we własnym zakresie będzie chciał inteligentnie budować swoje kompetencje językowe.

Ograniczeniem może być jedynie liczba 100. Do tylu osób zapraszamy na jedną sesję warsztatową online.

Szkolenia językowe zorganizujemy dla Twojej firmy zawsze po rozpoznaniu celów, motywacji oraz testach kompetencji językowych pracowników. Warsztat Zerowy nie jest warunkiem do podjęcia współpracy. Często wystarczy jedynie rozmowa z naszym konsultantem i będziemy w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązanie językowe.

Warsztat Zerowy jest natomiast poszerzoną, profesjonalną odpowiedzią na powtarzające się przy niemal każdym wdrożeniu wyzwania, pytania i wątpliwości.

Warsztat Zerowy nie jest bezpłatny. Jego koszt jest natomiast skalkulowany tak, by każda firma mogła z niego skorzystać. Ostatecznie, warsztat umożliwi nam takie zaprojektowanie szkoleń by w dłuższej perspektywie Twoja firma ponosiła jedynie najbardziej uzasadniony koszt idealnie zaprojektowanych szkoleń. Wierzymy, że odpowiednie dobranie metod szkoleniowych, przygotowanie merytoryczne i motywacyjne uczestników przekłada się na skuteczniejsze osiągnięcie celów edukacyjnych i lepsze wyniki biznesowe naszych klientów.

Dowiedz się, czy warsztat zerowy sprawdzi się w twojej firmie.

Dzięki warsztatowi poznasz potrzeby językowe swoich, zaplanujesz cele edukacyjne oraz łatwiej określisz swój budżet szkoleniowy.

POROZMAWIAJMY O warsztacie zerowym