Języki nieobce w Twojej firmie

Kursy blended learning.

Szkolenia prowadzone metodą blended learning mają na celu wypracowanie płynnego posługiwania się językiem obcym na każdym poziomie, poprzez połączenie zajęć komunikacyjnych prowadzonych przez doświadczonych lektorów i pracy własnej kursantów z wykorzystaniem multimedialnej aplikacji do nauki języka obcego. Kursy realizowane są w ramach autorskiego połączenia metody komunikacyjnej oraz metody odwróconej lekcji. Blended Learning łączy w sobie największe zalety i najlepsze praktyki naszych szkoleń klasycznych oraz wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania w nauczaniu poprzez wykorzystanie mobilnej aplikacji do nauki. Nowoczesne technologie wykorzystane w aplikacji, a w tym sztuczna inteligencja, genialnie personalizują proces nauki słownictwa i gramatyki oraz wspierają zapamiętywanie. Natomiast praca z lektorem rozwija umiejętności uczestników zajęć w komunikacji ustnej i wspiera ich wszechstronny rozwój językowy.

Kursy blended learning.

Szkolenia prowadzone metodą blended learning mają na celu wypracowanie płynnego posługiwania się językiem obcym na każdym poziomie, poprzez połączenie zajęć komunikacyjnych prowadzonych przez doświadczonych lektorów i pracy własnej kursantów z wykorzystaniem multimedialnej aplikacji do nauki języka obcego.

Szybka i efektywna nauka poprzez idealne połączenie lektora i technologii.

Widząc nieustającą potrzebę szukania innowacji w nauczaniu języków obcych oraz poszukując nowych sposobów i metod prowadzenia skutecznych zajęć, jako pierwsza, a także jedyna firma szkoleniowa w Polsce we wrześniu 2018 roku nawiązaliśmy współpracę i partnerstwo z właścicielem najlepszej aplikacji do nauki języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego – eTutor. W ramach tej współpracy do samej aplikacji został stworzony panel administracyjny, dzięki któremu, jako administratorzy, możemy projektować szkolenia, monitorować ich przebieg, na bieżąco śledzić postępy uczestników, oraz dawać feedback za wykonane zadania. Okresowo wykorzystujemy zgromadzone dane do przygotowania raportu szkoleniowego dla działów HR.

Dzięki panelowi administracyjnemu w aplikacji, możemy naszym klientom dostarczać bardzo szczegółowych danych dotyczących przebiegu szkolenia. Raportujemy między innymi: informacje o czasie korzystania z aplikacji, realizacji celów, liczbie wykonanych powtórek słownictwa, poziomie uczestnika zajęć oraz inne wartościowe dane będące doskonałym źródłem wiedzy do dalszej analizy i rozsądnego inwestowania w wiedzę.

Szkolenia blended learning łączą w sobie wszystko co najlepsze w e-learningu oraz klasycznej nauce z lektorem.

Na czym polega metoda odwróconej lekcji?

Szkolenia blended learning prowadzone są w oparciu o metodę odwróconej lekcji, która polega na zamianie tradycyjnej kolejności prowadzenia zajęć. Kursant w pierwszej kolejności samodzielnie kształci receptywne sprawności językowe na platformie e-learningowej, na której sam przyswaja słownictwo, struktury gramatyczne, ćwiczy wymowę, rozumienie tekstów czytanych oraz rozumienie ze słuchu. Dopiero po takim przygotowaniu, bierze udział w zajęciach z lektorem. Spotkania  poświęcone są w 100% na ćwiczenie komunikacji ustnej. Podczas lekcji z lektorem kursanci pracują nad pewnością, poprawnością i płynnością wypowiedzi oraz utrwalają przyswojoną wcześniej wiedzę.

Formy pracy kursantów w nauce

metodą blended learning.

Samodzielna nauka na platformie

Nauka z lektorem

 

Kursant samodzielnie uczy się słownictwa i struktur gramatycznych w kontekście. Lekcje prowadzone są z naciskiem w 100% na konwersacje.
Kursant ćwiczy rozumienie tekstów pisanych oraz rozumienie ze słuchu. Kursanci pracują nad poprawnością i płynnością wypowiedzi.
Słuchacz może tworzyć listy słówek do nauczenia. Lektor wyjaśnia trudne zagadnienia gramatycznych oraz ćwiczy je w praktycznym użyciu języka.
Aplikacja wspiera utrwalanie wiedzy poprzez inteligentne powtórki. Lektor utrwala wiedzę poprzez powtórki.
Aplikacja wspiera szybki przyrost wiedzy poprzez inteligentne testy. Kursanci pracują nad pewnością językową.
Aplikacja wspiera rozwój językowy poprzez grywalizację.

Widząc nieustającą potrzebę szukania innowacji w nauczaniu języków obcych oraz poszukując nowych sposobów i metod prowadzenia skutecznych zajęć, jako pierwsza, a także jedyna firma szkoleniowa w Polsce we wrześniu 2018 roku nawiązaliśmy współpracę i partnerstwo z właścicielem najlepszej aplikacji do nauki języków: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego – eTutor. W ramach tej współpracy do samej aplikacji został stworzony panel administracyjny, dzięki któremu, jako administratorzy, możemy projektować szkolenia, monitorować ich przebieg, na bieżąco śledzić postępy uczestników, oraz dawać feedback za wykonane zadania. Okresowo wykorzystujemy zgromadzone dane do przygotowania raportu szkoleniowego dla działów HR.

Dzięki panelowi administracyjnemu w aplikacji, możemy naszym klientom dostarczać bardzo szczegółowych danych dotyczących przebiegu szkolenia. Raportujemy między innymi: informacje o czasie korzystania z aplikacji, realizacji celów, liczbie wykonanych powtórek słownictwa, poziomie uczestnika zajęć oraz inne wartościowe dane będące doskonałym źródłem wiedzy do dalszej analizy i rozsądnego inwestowania w wiedzę.

Na czym polega metoda odwróconej lekcji?

Szkolenia blended learning prowadzone są w oparciu o metodę odwróconej lekcji, która polega na zamianie tradycyjnej kolejności prowadzenia zajęć.

Kursant w pierwszej kolejności samodzielnie kształci receptywne sprawności językowe na platformie e-learningowej, na której sam przyswaja słownictwo, struktury gramatyczne, ćwiczy wymowę, rozumienie tekstów czytanych oraz rozumienie ze słuchu.

Po takim przygotowaniu, kursant bierze udział w zajęciach z lektorem. Spotkania poświęcone są w 100% na ćwiczenie komunikacji ustnej. Podczas lekcji z lektorem kursanci pracują nad pewnością, poprawnością i płynnością wypowiedzi oraz utrwalają przyswojoną wcześniej wiedzę.

Formy pracy kursantów w nauce metodą blended learning.

ETAP 1

Samodzielna nauka na platformie

 • Kursant samodzielnie uczy się słownictwa i struktur gramatycznych w kontekście.

 • Kursant ćwiczy rozumienie tekstów pisanych oraz rozumienie ze słuchu.

 • Słuchacz może tworzyć listy słówek do nauczenia.

 • Aplikacja wspiera utrwalanie wiedzy poprzez inteligentne powtórki.

 • Aplikacja wspiera szybki przyrost wiedzy poprzez inteligentne testy.

 • Aplikacja wspiera rozwój językowy poprzez grywalizację.

ETAP 2

Nauka z lektorem

 • Lekcje prowadzone są z naciskiem w 100% na konwersacje.

 • Kursanci pracują nad poprawnością i płynnością wypowiedzi.

 • Lektor wyjaśnia trudne zagadnienia gramatycznych oraz ćwiczy je w praktycznym użyciu języka.

 • Lektor utrwala wiedzę poprzez powtórki.

 • Kursanci pracują nad pewnością językową.

Jak zbudowana jest aplikacja do nauki?

Lekcje metodą blended learning prowadzone są wykorzystując możliwości najlepszej w Polsce platformy e-learningowej eTutor. Jest ona potężnym narzędziem do nauki języka angielskiego, niemieckiego na wszystkich poziomach od A1 do C2, hiszpańskiego od A1 do B2 oraz włoskiego i francuskiego od A1 do A2. Dostępne materiały do nauki obejmują kursy języka ogólnego biznesowego, a także kursy specjalistyczne, takie jak: logistyka, produkcja czy wojsko.

W swoich zasobach, aplikacja posiada największy, dostępny słownik multimedialny Diki oraz ponad 1000 lekcji języka ogólnego oraz biznesowego. Uczniowie konfrontowani są z ponad 2 milionami przykładowych zadań, które sprawdzane są automatycznie pod kątem poprawności gramatycznej. Kursanci uczą się tylko słów i zwrotów w pakiecie – razem z ich znaczeniem, wymową i przykładami wykorzystania. Dodatkowo kursant może nagrywać swoją wymowę, a system dokonuje jej oceny.

Inteligentny algorytm ocenia, które słówka i zwroty sprawiają użytkownikowi największą trudność i pomaga w ich szybszym i skutecznym zapamiętywaniu. Dodatkowo wiedza kursantów weryfikowana jest przez testy okresowe, które dostarczają natychmiastowy feedback na temat przyrostu wiedzy. Ważnym jest, że nauka opiera się również o model grywalizacji, który dodatkowo motywuje uczących poprzez zaimplementowane gry językowe.

Z aplikacji można korzystać z dowolnego urządzenia: komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu czy telefonu. Wystarczy pobrać aplikację mobilną.

Struktura kursu w aplikacji eTutor.

Aplikacja eTutor oferuje dostęp do setek lekcji na wszystkich poziomach nauczania, z których lektor przydziela te wybrane przez niego do przerobienia przez Słuchaczy.

Zamów testowy dostęp do aplikacji na 7 dni i sprawdź, czy forma blended learning sprawdzi się w Twojej firmie.

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Tobą i przyznamy darmowe dostępy dla Ciebie i Twoich pracowników.

Jak szkolenia blended learning wspierają osiąganie celów językowych?

Prowadzone przez nas szkolenia metodą Blended Learning z wykorzystaniem aplikacji do nauki opierają się na wyznaczaniu celów według systemu SMART (Specific (skonkretyzowane), Measurable (mierzalne), Achievable (osiągalne), Relevant (Istotne), Time-bound (określone w czasie). Oznacza to, że cele kursu są konkretne, precyzyjnie określone, dające się zmierzyć i osiągalne w wyznaczonym czasie. Dla przykładu cel: “Nauczę się angielskiego” jest mocno nieprecyzyjny, trudny do zmierzenia i dla każdego będzie oznaczał coś innego. Natomiast cel “po pół roku będę używał około 500 słów i zwrotów z języka biznesowego” jest już bardziej konkretny i łatwo mierzalny.

Cele ustalane są w porozumieniu z kursantami. Stanowi to swego rodzaju kontrakt, dzięki czemu kursanci wiedzą, czego się nauczą w określonym czasie i łatwiej mogą ocenić w jakim stopniu zrealizowani swoje założenia.

Jak wygląda przebieg nauki metodą blended learning?

Przed uczestnictwem w zajęciach z lektorem kursanci proszeni są o zapoznanie się z wybraną lekcją na platformie e-learningowej. Przerobienie jednej lekcji wraz z powtórkami zajmuje około 45 minut. Dodatkowo, każda lekcja podzielona jest na trzy piętnastominutowe bloki, które kursant może zrobić za jednym razem lub wykonać w kilku podejściach. Dzięki temu łatwiej znaleźć czas na chwilę nauki i dostosować kurs do swojego terminarza oraz preferencji. Materiał obejmuje jeden temat, w którym zawierają się zazwyczaj: notatka gramatyczna, lista słownictwa, ćwiczenia gramatyczno-leksykalne, elementy słuchania i czytania lub wideo.

Podczas zajęć z lektorem, cała uwaga prowadzącego skupia się na budowaniu umiejętności mówienia i przełamywania barier w komunikacji, utrwalaniu słownictwa oraz gramatyki zawartej w lekcji, którą słuchacze przerobili w aplikacji. Lektorzy wykorzystują na zajęciach także materiały dodatkowe, które poszerzają tematykę zrealizowaną w aplikacji.

Różnice między zajęciami tradycyjnymi a nauką w formule blended learning:

Kurs tradycyjny

Blended learning

Lektor

Dzieli czas zajęć pomiędzy konwersacje i naukę pozostałych umiejętności językowych, takich jak czytanie i pisanie. Skupia się na konwersacjach, utrwalaniu poznanego materiału gramatyczno- leksykalnego, wyjaśnia wątpliwości i poprawia błędy w mówieniu.

Kursanci

Poznają słownictwo i gramatykę wprowadzane przez lektora. Oczekuje się, że wszyscy nauczą się ich w jednakowym tempie i wykorzystają na zajęciach. Samodzielnie pracują nad zadaną przez
lektora lekcją na platformie e-learningowej, a w zajęciach uczestniczą już wyposażeni w wiedzę niezbędną do efektywnej komunikacji.

Podręczniki

Systematyzują wiedzę oraz dostarczają gotowy materiał dydaktyczny, który jest przedstawiony w sposób zorganizowany. Jednak, tematyka i treści są mocno ograniczone. Nie są potrzebne, ponieważ technologia i sztuczna inteligencja zapewniają skuteczną naukę i interakcję nie tylko przez teksty, nagrania i filmy, ale także przez natychmiastowe informacje zwrotne, korektę błędów oraz angażujące ćwiczenia czy gry językowe.

Jak wygląda wdrożenie szkoleń metodą blended learning?

Organizacja, nadzór i przebieg szkolenia przebiegają w podobny sposób jak w szkoleniach klasycznych, według poniższego schematu:

Chcesz dowiedzieć się więcej o procesie organizacji szkoleń? Przeczytaj JAK DZIAŁAMY!

Różnice między zajęciami tradycyjnymi a nauką w formule blended learning:

 

Kurs tradycyjny

Blended learning

Lektor

Dzieli czas zajęć pomiędzy konwersacje i naukę pozostałych umiejętności językowych, takich jak czytanie i pisanie. Skupia się na konwersacjach, utrwalaniu poznanego materiału gramatyczno- leksykalnego, wyjaśnia wątpliwości i poprawia błędy w mówieniu.

Kursanci

Poznają słownictwo i gramatykę wprowadzane przez lektora. Oczekuje się, że wszyscy nauczą się ich w jednakowym tempie i wykorzystają na zajęciach. Samodzielnie pracują nad zadaną przez
lektora lekcją na platformie e-learningowej, a w zajęciach uczestniczą już wyposażeni w wiedzę niezbędną do efektywnej komunikacji.

Podręczniki

Systematyzują wiedzę oraz dostarczają gotowy materiał dydaktyczny, który jest przedstawiony w sposób zorganizowany. Jednak, tematyka i treści są mocno ograniczone. Nie są potrzebne, ponieważ technologia i sztuczna inteligencja zapewniają skuteczną naukę i interakcję nie tylko przez teksty, nagrania i filmy, ale także przez natychmiastowe informacje zwrotne, korektę błędów oraz angażujące ćwiczenia czy gry językowe.

Lektor

Dzieli czas zajęć pomiędzy konwersacje i naukę pozostałych umiejętności językowych, takich jak czytanie i pisanie.

Kursanci

Poznają słownictwo i gramatykę wprowadzane przez lektora. Oczekuje się, że wszyscy nauczą się ich w jednakowym tempie i wykorzystają na zajęciach.

Podręczniki

Systematyzują wiedzę oraz dostarczają gotowy materiał dydaktyczny, który jest przedstawiony w sposób zorganizowany. Jednak, tematyka i treści są mocno ograniczone.

Lektor

Skupia się na konwersacjach, utrwalaniu poznanego materiału gramatyczno- leksykalnego, wyjaśnia wątpliwości i poprawia błędy w mówieniu.

Kursanci

Samodzielnie pracują nad zadaną przez lektora lekcją na platformie e-learningowej, a w zajęciach uczestniczą już wyposażeni w wiedzę niezbędną do efektywnej komunikacji.

Podręczniki

Nie są potrzebne, ponieważ technologia i sztuczna inteligencja zapewniają skuteczną naukę i interakcję nie tylko przez teksty, nagrania i filmy, ale także przez natychmiastowe informacje zwrotne, korektę błędów oraz angażujące ćwiczenia czy gry językowe.

Jak wygląda wdrożenie szkoleń metodą blended learning?

Organizacja, nadzór i przebieg szkolenia przebiegają w podobny sposób jak w szkoleniach klasycznych, według poniższego schematu:

1
Diagnoza potrzeb językowych i propozycja programu szkolenia
2
Przydzielenie dostępu do aplikacji etutor uczestnikom zajęć
3
Przeprowadzenie testu w aplikacji i podział na grupy wg wyników
4
Uruchomienie dziennika internetowego
5
Dobór lektora i rozpoczęcie zajęć
6
Ustalenie harmonogramu zajęć
7
Stały monitoring procesu nauczania oraz pracy lektora
8
Test semestralny
9
Spotkanie podsumowujące semestr. Raporty.

Chcesz dowiedzieć się więcej o procesie organizacji szkoleń? Przeczytaj JAK DZIAŁAMY!

Dlaczego blended learning jest skuteczny?

Oto wyniki naszego badania opinii kursantów uczących się metodą blended learning po czterech semestrach nauki. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 100 naszych kursantów.

Samodzielna nauka na platformie e-learningowej i lekcje z lektorem pozwalają uczyć się języka obcego

Efektywność pracy metodą blended learning w zestawieniu z nauką język obcego w formie klasycznych spotkań z lektorem.

Dlaczego blended learning jest skuteczny?

Oto wyniki naszego badania opinii kursantów uczących się metodą blended learning po czterech semestrach nauki. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 100 naszych kursantów.

Samodzielna nauka na platformie e-learningowej i lekcje z lektorem pozwalają uczyć się języka obcego

Efektywność pracy metodą blended learning w zestawieniu z nauką język obcego w formie klasycznych spotkań z lektorem.

Korzyści
z uczenia się
metodą
blended
learning.

Korzyści z uczenia się metodą blended learning.

 • zwiększenie efektywności i skuteczności nauki,
 • przyśpieszenie nabywania płynności językowej,
 • zwiększenie frekwencji na zajęciach z lektorem,
 • 100% czasu zajęć z lektorem wykorzystane na komunikację ustną,

 • utrzymanie wysokiej motywacji uczestników zajęć,

 • obniżenie kosztów organizacji kursów,
 • możliwość ciągłego monitorowania rozwoju kompetencji językowych,
 • system grywalizacji,
 • możliwość doskonalenia swoich umiejętności językowych poza lekcjami z lektorem,
 • wzrost satysfakcji i samooceny pracowników.

Sprawdź, jak niewiele dzieli cię od utworzenia szkoleń językowych w twojej firmie.

 • większa efektywność w porównaniu do kursów klasycznych,
 • szybkie wdrożenie i start szkoleń,
 • dostęp do aplikacji eTutor,
 • dedykowany opiekun biznesowy
logo Orbico szarelogo Orbico kolorowe
logo Action szarelogo Action kolorowe
logo Haribo szarelogo Haribo kolorowe
logo Bio-Circle szarelogo Bio-Circle kolorowe
logo Caparol szarelogo Caparol kolorowe

Porozmawiamy o możliwości organizacji szkoleń językowych
blended learning dla pracowników Twojej firmy

Nasz doradca skontaktuje się z Tobą i po 15 minutowej konsultacji przedstawi wstępną wycenę.

Masz pytania?

Blended Learning jest skuteczny, ponieważ łączy zalety nauki online i tradycyjnych zajęć z lektorem. Umożliwia kursantom samodzielne uczenie się i praktykowanie języka na platformie e-learningowej, jednocześnie oferując zajęcia z lektorem skoncentrowane na komunikacji ustnej. To podejście pozwala na efektywne rozwijanie umiejętności językowych i utrwalanie wiedzy, co przekłada się na osiąganie celów językowych.

Metoda odwróconej lekcji w szkoleniach Blended Learning polega na zmianie tradycyjnej kolejności prowadzenia zajęć. Kursanci najpierw samodzielnie uczą się receptywnych umiejętności językowych, takich jak słownictwo, gramatyka, rozumienie tekstu pisemnego i ze słuchu, na platformie e-learningowej. Dopiero po takim przygotowaniu biorą udział w zajęciach z lektorem, które skupiają się wyłącznie na ćwiczeniach komunikacji ustnej.

W metodzie Blended Learning kursanci samodzielnie pracują na platformie e-learningowej, gdzie uczą się słownictwa, struktur gramatycznych, czytają teksty, ćwiczą rozumienie ze słuchu, a także wykorzystują aplikację do nauki języka. Podczas zajęć z lektorem skupiają się na komunikacji ustnej, poprawności wypowiedzi oraz utrwalaniu wcześniej zdobytej wiedzy.

Aplikacja do nauki w metodzie Blended Learning wykorzystuje platformę e-learningową eTutor. Ta platforma oferuje dostęp do setek lekcji na wszystkich poziomach nauczania, z których lektor przydziela te wybrane do przerobienia przez kursantów. Aplikacja zawiera materiały języka ogólnego i biznesowego, a także specjalistyczne kursy. Kursanci uczą się słów i zwrotów w kontekście, korzystając z interaktywnych zadań, nagrań oraz gier językowych. Istnieje również możliwość nagrywania i oceny wymowy.

Nauka metodą Blended Learning ma wiele korzyści, w tym:

 • Zwiększenie efektywności i skuteczności nauki.
 • Przyśpieszenie zdobywania płynności językowej.
 • Zwiększenie frekwencji na zajęciach z lektorem.
 • 100% czasu zajęć z lektorem wykorzystane na komunikację ustną.
 • Utrzymanie motywacji kursantów.
 • Obniżenie kosztów organizacji kursów.

 • Możliwość monitorowania rozwoju kompetencji językowych.

 • Implementacja systemu grywalizacji.

 • Możliwość doskonalenia umiejętności językowych poza zajęciami z lektorem.

 • Wzrost satysfakcji i samooceny pracowników.

W tradycyjnych zajęciach lektor dzieli czas pomiędzy różne umiejętności językowe, takie jak czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie. Kursanci uczą się słownictwa i gramatyki, która jest wprowadzana przez lektora. Natomiast w Blended Learning kursanci samodzielnie przerabiają lekcje na platformie e-learningowej, a zajęcia z lektorem skupiają się wyłącznie na komunikacji ustnej i utrwalaniu materiału. Tradycyjne kursy często korzystają z podręczników, podczas gdy Blended Learning wykorzystuje technologię i sztuczną inteligencję do nauki, oferując natychmiastową informację zwrotną, korektę błędów i gry językowe.

Proces wdrożenia szkoleń Blended Learning obejmuje kilka kroków, takich jak diagnoza potrzeb językowych, dostęp do platformy e-learningowej, przeprowadzenie testów, dobór lektora, ustalenie harmonogramu zajęć, stały monitoring procesu nauczania, testy semestralne i spotkania podsumowujące semestr. Cały proces jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.