Wspieramy działy HR.

Wspieramy działy HR.

Jak działamy?

Naszą misją jest wspieranie działów HR w organizacji firmowych szkoleń językowych. Zajmujemy się kompleksowo doradztwem, organizacją i wdrożeniem szkoleń językowych z dowolnego języka obcego. Nie tylko dostarczamy nowoczesne rozwiązania szkoleniowe z zakresu nauki języków obcych, ale przede wszystkim prowadzimy doradztwo, inspirujemy oraz wspieramy.

Naszą idée fixe jest kompleksowe wsparcie działów HR już od pierwszej rozmowy z naszym doradcą szkoleniowym.

Rozwijanie umiejętności językowych pracowników jest stosunkowo długim procesem, a sam przebieg szkolenia jest nieustannie oceniany przez uczestników. Dlatego zależy nam na takim zaprojektowaniu kursów językowych, by odpowiadały na potrzeby naszych Klientów oraz dawały możliwie szybkie, mierzalne i trwałe efekty w optymalnym budżecie.

Wiemy, że wszystko zaczyna się od rozmowy, a szansa na osiągnięcie celu wynika wprost z realizacji poczynionych ustaleń. Dlatego zanim zaproponujemy rozwiązania i przedstawimy ofertę naszych usług, bardzo uważnie słuchamy naszych klientów. Podczas rozmowy, dzielimy się doświadczeniem, doradzamy i razem z Klientem decydujemy, czy będziemy mogli autentycznie pomóc.

Wspieramy działy HR

ikona podawanie rąk

Mamy know-how.

Od 2005 roku nieustannie zdobywamy doświadczenie w organizacji szkoleń językowych we współpracy z firmami w całej Polsce. W naszym bogatym portfolio są firmy mniejsze, takie które zatrudniają około 15 pracowników, ale też i takie, dla których musieliśmy się szybko i intensywnie rozwinąć, by podołać organizacyjnie ich obsłudze. Pracujemy z klientami, dla których uczymy 2 lub 4 grupy językowe, ale w naszej najnowszej historii realizowaliśmy u Klienta szkolenia dla 160 grup językowych z samymi native speakerami.

Mamy na koncie tysiące konsultacji, najczęściej ze wspaniałymi, zaangażowanymi HR-owcami, dzięki którym coraz lepiej rozumiemy wyzwania wynikające z organizacji firmowych kursów językowych. Nieustannie uzupełniane doświadczenie i wiedzę na temat rynku wykorzystujemy do projektowania nowoczesnych, skutecznych i optymalnie skrojonych pod Klienta szkoleń językowych. Obecnie realizujemy około 3 500 lekcji w miesiącu z 11 języków. Nasi klienci korzystają z kompleksowej usługi szkoleniowej, tłumaczeniowej oraz audytowej na terenie całego kraju.

Dzięki temu, że nieustannie poszukujemy coraz skuteczniejszych i atrakcyjniejszych metod pracy z językiem, od 2018 roku jesteśmy jedynym partnerem największej platformy do e-learningu w Polsce. W ramach tej współpracy projektujemy i realizujemy szkolenia językowe z lektorem metodą odwróconej klasy z wykorzystaniem interaktywnej platformy eTutor.

Liczba lekcji
w miesiącu

3500+

11

nauczanych
języków

Liczba
klientów

300+

Na rynku szkoleń językowych od

2005

Zatrudnionych lektorów

150+

3000+

lektorów
w bazie

Sprawdź, CZY WdrożyMY szkolenia językowe
w Twojej firmie.

Jak rozpoczynamy współpracę?

dymek ikona

Krok 01

Rozmowa wstępna

Podczas krótkiej konsultacji telefonicznej lub w trakcie wideo rozmowy ustalimy wspólnie z Tobą zakres usługi szkoleniowej oraz doprecyzujemy jej szczegóły. Uściślimy najważniejsze zmienne – od ilości uczestników, nauczanych języków, doboru metody, przez szczególne wymagania, po cele szkoleniowe i nasze przewagi konkurencyjne.

ikona dokumentu

Krok 02

Przygotowanie oferty

Na bazie zebranych danych przygotujemy wstępną propozycję oferty. Działając wyłącznie z myślą o Twoim interesie zarekomendujemy i doradzimy, które rozwiązania szkoleniowe będą dla Ciebie i Twojej firmy najbardziej efektywne. W trakcie pracy nad ofertą wspólnie wypracujemy optymalny kształt kursów językowych, co zderzymy z pierwotną wizją / strategią firmy i sfinalizujemy w formie umowy.

schemat organizacji ikona

Krok 03

Wdrożenie

Przechodząc do etapu wdrożenia, skontaktujemy Cię z naszym opiekunem biznesowym, który przeprowadzi Cię przez cały proces organizacji. Cenimy transparentność, więc zawsze będziesz wiedzieć, co aktualnie robimy i na jakim etapie jest wdrożenie. W trakcie realizacji szkolenia przez cały czas będziesz w kontakcie z opiekunem, który zawsze służy pomocą i jest do dyspozycji, jeśli wystąpi konieczność aktualizowania potrzeb szkoleniowych.

Sprawdź, czy wdrożymy szkolenia językowe
w Twojej firmie.

Projektujemy kursy językowe z myślą o celu.

W oparciu o doświadczenia naszych Klientów wiemy, że odpowiedź na pytanie „po co?” w kontekście organizacji szkoleń w firmie, nie zawsze jest taka prosta. Głównie dlatego, że kształcenie umiejętności językowych może mieć różną motywację u podstaw. Często decyzja o wdrożeniu szkoleń wynika z potrzeby biznesowej, ale może być też benefitem pozapłacowym, formą szeroko pojętego rozwoju kadry, a nawet ciekawym sposobem na budowanie zgranego zespołu. Przez lata pracy wyspecjalizowaliśmy się w takim prowadzeniu rozmów z naszymi klientami, by najskuteczniej określić stan bieżący, zrozumieć aktualne wyzwania i potrzeby organizacji i w końcu móc doradzić oraz zaproponować najsensowniejsze rozwiązania.

Nasze poszukiwania coraz lepszego sposobu na dotarcie do faktycznych potrzeb językowych naszych klientów zaowocowało między innymi powstaniem zamkniętego Warsztatu Zerowego.

Więcej szczegółowych informacji o Warsztacie Zerowym znajdziesz tutaj.

Warsztat zerowy.

Podczas 2 godzinnego spotkania, uczestnicy nie tylko uzupełniają swoją wiedzę na temat faktów i mitów dotyczących procesu kształcenia, ale też określają swoje własne cele językowe. Ponadto, poznają skuteczne sposoby, techniki i style uczenia się oraz dowiadują się, jak porzucić metody, które stosowali dotychczas, a które są nieskuteczne. Warsztat przeplatany jest pytaniami, które są istotne z perspektywy tworzenia kursu językowego dla całej organizacji.

Z naszego doświadczenia wiemy, że niektórzy klienci nie posiadają strategii szkoleniowej i w swojej historii nie pracowali z regulaminami szkoleń. Nie ma w tym niczego złego, jednak z czasem zrozumieliśmy, że zasady realizacji szkoleń w optymalny sposób porządkują ich przebieg oraz skutecznie określają ścieżki docierania do założonych celów. Dlatego obecnie jesteśmy wsparciem dla działów HR w tworzeniu takich dokumentów, a nierzadko proponujemy kompletne ich brzmienie.

Monitorujemy przebieg szkoleń.

Mamy świadomość, z jakimi wyzwaniami mierzą się działy HR w związku z organizacją kursów językowych i co jest ważne we współpracy z dostawcą szkoleń.

Oprócz świetnych lektorów, jako pierwsze 3 potrzeby, rozpoznajemy: ciekawą ofertę szkoleniową, potrzebę informacji na temat przebiegu szkolenia oraz dostępność opiekuna biznesowego po stronie szkoły językowej, często rozumiane jako czas szybki reakcji na zapytania.

By odpowiedzieć na te potrzeby, wprowadziliśmy takie narzędzia i usługi, które umożliwiają nam być na tyle blisko, by nie zakłócać przebiegu szkoleń, ale by dobrze się orientować, czy założenia realizowane są bez przeszkód.

  • Wprowadziliśmy standardowy czas reakcji na zapytania nie przekraczające jednego dnia roboczego.

  • Miesięcznie, zbieramy od lektorów i od uczestników dane na temat przebiegu szkolenia, które, jeśli to konieczne, w czasie rzeczywistym pozwalają nam modyfikować, optymalizować, dostosowywać kursy, wpływać na poziom motywacji uczestników, zapewniać realizację celów.

  • Dwa razy w roku zbieramy dane w formie poszerzonych ankiet, które pomagają nam profilować naszych lektorów oraz wprowadzać usprawnienia naszych szkoleń, by w kolejnych okresach mogły jeszcze lepiej odpowiadać na zmieniające się zapotrzebowania.

strony raportu semestralnego ze szkoleń TEACHERSteam

Raportujemy nasze działania.

Wszystkie powyżej opisane działania i dane prezentujemy w przejrzysty i czytelny sposób w raportach szkoleniowych dostarczanych w okresach półrocznych. Ale nie tylko wtedy. W okresach miesięcznych raportujemy szczegółowe dane dotyczące terminów zrealizowanych szkoleń, składu grup językowych, podziału kosztów oraz frekwencji.

Nasze raporty zawsze prezentujemy na spotkaniach z HR. Te spotkania są dla nas szansą na wymianę doświadczeń, prezentację wniosków i kolejne ustalenia na drodze do rozwoju kompetencji językowych pracowników firmy.

Więcej o naszych raportach przeczytasz tutaj.

Naszą siłą są najlepsi lektorzy.

Rynek szkoleń językowych nie jest rynkiem wschodzącym. Naturalnie, większość naszych HR-owych partnerów miało w przeszłości doświadczenia z organizacją szkoleń dla pracowników w ramach szkoleń firmowych. Zauważyliśmy, że wielu z nich podejmowało trud zmiany dostawcy z powodu źle dobranych lektorów, częstej zmiany kadry lub wręcz niskiego poziomu językowego samych nauczycieli. Z tego powodu wprowadziliśmy kilka standardów, które minimalizują ryzyko problemów kadrowych.

Po pierwsze zadbaliśmy o zatrudnienie najlepszych szkoleniowców na rynku. Kandydaci przechodzą poszerzony proces rekrutacji, podczas którego upewniamy się, że mają pełne wykształcenie filologiczne z przygotowaniem pedagogicznym, posiadają minimum 3 letnie doświadczenie w nauczaniu pracowników firm i pasują do naszego teamu pod względem osobowościowym oraz podejścia do swoich obowiązków i wymagań branży. Przed podjęciem współpracy sprawdzamy również referencje, prowadzimy rozmowy rekrutacyjne oraz obserwujemy lekcje pokazowe.

Wprowadziliśmy stały wielopoziomowy system pozyskiwania feedbacku na temat pracy lektorów oraz oceny zadowolenia z oferowanych usług językowych. Jako przyjęty standard:

Nasi lektorzy regularnie rozmawiają ze swoimi studentami o ich oczekiwaniach oraz zbierają bieżącą informację na temat zadowolenia ze szkoleń.

Nasz konsultant w rozmowie telefonicznej zadaje studentom pytania zamknięte i otwarte, które dają nam obraz poziomu szkoleń niemal w czasie rzeczywistym. Odpowiedzi są notowane, a następnie analizowane przez metodyka i, jeśli to konieczne, wprowadzamy konkretne działania usprawniające.

W okresach półrocznych przeprowadzamy poszerzone ankiety online, które, w połączeniu z telefoniczną oceną pracy lektorów, służą nam do ich profilowania, podnoszenia jakości naszych usług oraz niejednokrotnie stają się inspiracją do wdrażania innowacji lub zmian.

W 2022 roku przeprowadziliśmy 1 102 rozmowy ankietowe i zebraliśmy 1 009 semestralnych ankiet online dotyczących pracy naszych lektorów. Pozyskana wiedza dotycząca konkretnych lektorów służy nam do umieszczania ich na zaprojektowanej skali pożądanych cech osobowych, które powinien posiadać lektor idealny.

W ostatnich latach profilowanie lektorów nabrało jeszcze większego sensu z powodu zmian, jakie zaszły w branży szkoleniowej. Sytuacja pandemiczna Covid-19 spowodowała, że obecnie zdecydowana większość naszych szkoleń odbywa się online. To daje szanse na niemal idealne dobranie lektora o odpowiedniej specjalizacji branżowej, charakterze, dynamice, poziomie energii, czy barwie głosu. I to wszystko, oczywiście, niezależnie od lokalizacji.

Lubimy technologie.

W planowaniu, realizacji i obsłudze naszych szkoleń, mamy ambicję być na bieżąco z obecnymi trendami w zakresie stosowanych technologii.

Między innymi, z tego powodu, nawiązaliśmy współpracę z Langmedia, twórcą platformy e-learningowej eTutor. Dzięki niej mogliśmy zaproponować każdemu klientowi dużo skuteczniejszą metodę zdobywania umiejętności językowych. Opiera się ona na połączeniu tego, co najlepsze w pracy lektora, z tym, co najlepsze w e-learningu.

Już na wczesnym etapie rozwoju zauważyliśmy, że działom HR nie wystarczały comiesięczne podsumowania z przebiegu szkoleń. Potrzebne było narzędzie pozwalające na stałe monitorowanie tematyki zajęć, frekwencji i ocen. Po licznych testach i analizach wybraliśmy najlepsze na tamten moment rozwiązanie, którym był dziennik internetowy. Poza standardowymi funkcjami dziennika, posiada on również liczne rozwiązania skrojone pod potrzeby biznesowe, ułatwiające monitoring procesów szkoleniowych i dostarczanie rzetelnych danych.

Tym, czego zazwyczaj nasi klienci na pierwszy rzut oka nie widzą, to stale wprowadzane ulepszenia w zakresie analizy danych, raportowania, monitoringu szkoleń oraz komunikacji na zewnątrz i wewnątrz. Nieustannie poszukujemy nowych narzędzi. Ostatnio, aby poprawić przepływ informacji i budować procesy wdrożyliśmy takie aplikacje, jak: Airtable, Clickup, MS Planner czy Slack. Rozwijamy się i szkolimy również w użyciu powszechnych aplikacji biurowych z pakietu MS Office, np. zaawansowane użycie Excela i innych, mało oczywistych składników pakietu Office 365 oraz platformy Azure. Wreszcie projektujemy, tworzymy i wdrażamy własne narzędzia usprawniające procesy. Wszystko po to, aby móc optymalizować naszą efektywność i jeszcze szybciej odpowiadać na potrzeby naszych klientów.

Iga Białaszczyk prowadzi szkolenie przez aplikację w telefonie

Sprawdź, czy możemy wesprzeć Twoją organizację.

Na podstawie 15 minutowej konsultacji telefonicznej przygotujemy propozycję rozwiązań szkoleniowych dla Twojej firmy.

POROZMAWIAJMY O WSPÓŁPRACY

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Politykę Prywatności Google oraz obowiązują Warunki Usługi.