Języki nieobce w Twojej firmie

Kursy branżowe.

Organizując nasze szkolenia zauważyliśmy, że czasami ogólne szkolenia biznesowe nie zaspokajają potrzeb i celów nałożonych przez pracodawców. Zarządy firm często oczekują, aby ich pracownicy różnego szczebla umieli posługiwać się językiem specjalistycznym, właściwym dla ich branży.

Ze względu na ogromne zainteresowanie takim profilem zajęć, postanowiliśmy wyjść naprzeciw trendom i stworzyć ofertę kursów branżowych, między innymi dla IT, TSL oraz automotive.

Plan szkolenia opracowywany jest na podstawie indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta. Materiały szkoleniowe są ściśle związane z konkretną branżą, odnoszą się do najbardziej aktualnych tematów. Dzięki temu zdobyta wiedza może być narzędziem w codziennej pracy.

Plan szkoleń branżowych opracowywany jest na podstawie indywidualnych potrzeb i preferencji Klienta. Materiały szkoleniowe są ściśle związane z konkretną branżą, odnoszą się do najbardziej aktualnych tematów. Dzięki temu zdobyta wiedza może być narzędziem w codziennej pracy.

Ze względu na ogromne zainteresowanie takim typem zajęć, stworzyliśmy ofertę kursów branżowych, między innymi dla IT, TSL oraz automotive.

Dopasujemy treści szkolenia dla Twojej branży.

Obecnie realizujemy dedykowane kursy:

Polska odgrywa znaczącą rolę na rynku usług outsourcingowych z zakresu IT, dlatego też elementem niezbędnym do rozwoju firmy jest znajomość języków obcych z tego obszaru na doskonałym poziomie. Nasze kursy przeznaczone są między innymi dla: software house, design house, E-commerce, startupów technologicznych, korporacji IT i innych firm zajmujących się zawodowo techniką informatyczną. Skupia się przede wszystkim na terminologii branży IT. Tematyka szkolenia oscyluje wokół zagadnień, z którymi spotykają się w codziennej pracy pracownicy działów IT. Intensywne ćwiczenia z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego pomogą szybko wdrożyć posługiwanie się językiem w codziennej pracy.

Każdy sektor IT posiada ściśle określone wymagania wobec kompetencji językowych. Kluczowe są zarówno znajomość słownictwa jak i umiejętności posługiwania się językiem obcym w kontaktach biznesowych. Interesujące specjalizacje, które do tej pory mieliśmy okazję realizować to m.in. programowanie, cyberbezpieczeństwo, aplikacje biznesowe, aplikacje mobilne, uprawnienia oraz ryzyko i zgodność IT.

Posiadając doświadczenie wynikające z wieloletniej współpracy z Klientami IT, opracowaliśmy system ciągłego podążania za trendami podchodząc elastycznie do współpracy. Zarówno nowości informatyczne jak i ogromna rotacja wśród ekspertów branży wymaga od nas dużo uważności i ciągłej kontroli rynku.

Branżowy kurs języka dla IT.

Polska odgrywa znaczącą rolę na rynku usług outsourcingowych z zakresu IT, dlatego też elementem niezbędnym do rozwoju firmy jest znajomość języków obcych z tego obszaru na doskonałym poziomie. Nasze kursy przeznaczone są między innymi dla: software house, design house, E-commerce, startupów technologicznych, korporacji IT i innych firm zajmujących się zawodowo techniką informatyczną. Skupia się przede wszystkim na terminologii branży IT. Tematyka szkolenia oscyluje wokół zagadnień, z którymi spotykają się w codziennej pracy pracownicy działów IT. Intensywne ćwiczenia z wykorzystaniem słownictwa specjalistycznego pomogą szybko wdrożyć posługiwanie się językiem w codziennej pracy.

Każdy sektor IT posiada ściśle określone wymagania wobec kompetencji językowych. Kluczowe są zarówno znajomość słownictwa jak i umiejętności posługiwania się językiem obcym w kontaktach biznesowych. Interesujące specjalizacje, które do tej pory mieliśmy okazję realizować to m.in. programowanie, cyberbezpieczeństwo, aplikacje biznesowe, aplikacje mobilne, uprawnienia oraz ryzyko i zgodność IT.

Posiadając doświadczenie wynikające z wieloletniej współpracy z Klientami IT, opracowaliśmy system ciągłego podążania za trendami podchodząc elastycznie do współpracy. Zarówno nowości informatyczne jak i ogromna rotacja wśród ekspertów branży wymaga od nas dużo uważności i ciągłej kontroli rynku.

Analizując wieloletnią współpracę z Klientami branży Automotive stworzyliśmy program nauczania dopasowany do specyfiki tej dziedziny. Sektor ten charakteryzuje się dużą dynamiką i różnorodnością zleceń dlatego tematyka szkoleń jest ściśle powiązana z aktualnymi trendami.

Każde nowe zlecenie szkolenia branżowego jest precyzyjnie rozpatrywane i planowane na długo przed rozpoczęciem kursu. Pozwala to zachować wstępne ustalenia i oczekiwania każdego wymagającego Klienta. Projekty szkoleń branżowych, które obecnie sukcesywnie realizujemy dotyczą takich obszarów jak m.in. produkcja, inżynieria procesu, utrzymanie ruchu czy prace badawczo-rozwojowe.

Kurs branżowy Automotive pozwala spojrzeć na ten obszar gospodarki w sposób globalny. Motywuje do otwarcia się na międzynarodowe rynki i współprace niosące wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Kurs bazuje w dużej mierze na aktualnej prasie i artykułach o nowościach technologicznych, co może również stanowić inspirację do kolejnych działań zawodowych.

Branżowy kurs języka dla Automotive.

Analizując wieloletnią współpracę z Klientami branży Automotive stworzyliśmy program nauczania dopasowany do specyfiki tej dziedziny. Sektor ten charakteryzuje się dużą dynamiką i różnorodnością zleceń dlatego tematyka szkoleń jest ściśle powiązana z aktualnymi trendami.

Każde nowe zlecenie szkolenia branżowego jest precyzyjnie rozpatrywane i planowane na długo przed rozpoczęciem kursu. Pozwala to zachować wstępne ustalenia i oczekiwania każdego wymagającego Klienta. Projekty szkoleń branżowych, które obecnie sukcesywnie realizujemy dotyczą takich obszarów jak m.in. produkcja, inżynieria procesu, utrzymanie ruchu czy prace badawczo-rozwojowe.

Kurs branżowy Automotive pozwala spojrzeć na ten obszar gospodarki w sposób globalny. Motywuje do otwarcia się na międzynarodowe rynki i współprace niosące wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Kurs bazuje w dużej mierze na aktualnej prasie i artykułach o nowościach technologicznych, co może również stanowić inspirację do kolejnych działań zawodowych.

Kurs dla branży TSL przygotowuje do codziennej komunikacji w międzynarodowym środowisku pracy. Program szkoleń opracowywany jest przez ekspertów, którzy doskonale znają specyfikę branży. Plan szkoleń jest oparty o indywidualne potrzeby, a rozwijane sprawności ściśle korespondują z projektami charakterystycznymi dla danego stanowiska. Do nauki posłużą materiały traktujące o najważniejszych specjalizacjach branży m.in. spedycja, transport, dystrybucja i kooperacja z dostawcami w łańcuchach dostaw, a także systemy magazynowania.

Klienci branży TSL stanowią logistyczne wyzwanie, w związku z wymagającym rozmieszczeniem oddziałów Firmy. Posiadając doświadczenie we współpracy z największymi Markami branży TSL opracowaliśmy innowacyjny system zaopatrywania wszystkich oddziałów Firmy w profesjonalną kadrę lektorską. Dodatkowy atut to kompleksowa obsługa placówek rozmieszczonych na terenie całego Kraju i skupienie wszystkich usług i formalności w jednym miejscu.

Branżowy kurs języka dla TSL.

Kurs dla branży TSL przygotowuje do codziennej komunikacji w międzynarodowym środowisku pracy. Program szkoleń opracowywany jest przez ekspertów, którzy doskonale znają specyfikę branży. Plan szkoleń jest oparty o indywidualne potrzeby, a rozwijane sprawności ściśle korespondują z projektami charakterystycznymi dla danego stanowiska. Do nauki posłużą materiały traktujące o najważniejszych specjalizacjach branży m.in. spedycja, transport, dystrybucja i kooperacja z dostawcami w łańcuchach dostaw, a także systemy magazynowania.

Klienci branży TSL stanowią logistyczne wyzwanie, w związku z wymagającym rozmieszczeniem oddziałów Firmy. Posiadając doświadczenie we współpracy z największymi Markami branży TSL opracowaliśmy innowacyjny system zaopatrywania wszystkich oddziałów Firmy w profesjonalną kadrę lektorską. Dodatkowy atut to kompleksowa obsługa placówek rozmieszczonych na terenie całego Kraju i skupienie wszystkich usług i formalności w jednym miejscu.

Powyższe kursy branżowe są niewielką częścią z zakresu naszych doświadczeń w szkoleniach specjalistycznych. Proponujemy również między innymi: kursy z dziedziny medycyny, prawa, finansów, budownictwa, elektroniki, farmacji, gastronomii i wielu innych branż, gdyż cenimy sobie nowe wyzwania i jesteśmy gotowi, aby im sprostać.

Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i jesteśmy w stanie przygotować
dedykowane szkolenia dla wielu innych branż.

Zalety
kursów
branżowych.

  • uczestnicy szybko rozwijają kompetencje językowe potrzebne w codziennej pracy
  • uczestnicy mają jasno sprecyzowane i osiągalne w czasie cele dotyczące doskonalenia wybranych zagadnień branżowych

  • program szkolenia jest stworzony w oparciu o materiały dotyczące wąskiej specjalizacji

  • nauka na zajęciach może odbywać się na podstawie autentycznych materiałów wykorzystywanych w pracy, dostarczonych przez klienta
  • zajęcia prowadzone są przez doświadczonego lektora specjalizującego się w danej branży
  • pracownicy mogą szybko wykorzystywać wiedzą zdobytą na zajęciach w swojej pracy

Chętnie pomożemy zaprojektować branżowe kursy językowe dla pracowników w twojej firmie

Po dokonaniu szczegółowej analizy sytuacji Twojej firmy, będziemy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania, aby pracownicy mogli uczyć się wygodnie i komfortowo, osiągając przy tym sukces językowy, a dział HR miał całkowity nadzór i pełną kontrolę nad przebiegiem szkoleń.

POROZMAWIAJMY O kursach branżowych

Masz pytania?

Tak, nasza oferta kursów branżowych jest oparta na podejściu indywidualnym. Plan szkolenia jest opracowywany na podstawie potrzeb i preferencji klienta. Proces ten obejmuje analizę wymagań, ocenę poziomu językowego i dostosowanie materiałów szkoleniowych do konkretnych potrzeb. Dzięki temu zapewniamy personalizowaną edukację.

Aktualnie oferujemy specjalistyczne kursy językowe dla branż takich jak IT, TSL oraz automotive. Jednak nasza oferta nie ogranicza się tylko do tych sektorów. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i gotowi dostosować nasze szkolenia do wielu innych branż, takich jak medycyna, prawo, finanse, budownictwo, elektronika, farmacja, gastronomia i wiele innych.

Tematyka kursów językowych jest dostosowana do specyfiki każdej branży. Przykładowo:

Kurs języka dla IT skupia się na terminologii branży IT, takiej jak programowanie, cyberbezpieczeństwo, aplikacje biznesowe, aplikacje mobilne oraz inne obszary związane z technologią informatyczną.

Kurs języka dla branży TSL koncentruje się na umiejętnościach komunikacji w międzynarodowym środowisku pracy, szczególnie związanych z logistyką, transportem i dystrybucją.

Kurs języka dla branży automotive obejmuje tematy związane z produkcją, inżynierią procesu, utrzymaniem ruchu oraz pracami badawczo-rozwojowymi w sektorze motoryzacyjnym.

Tak, jesteśmy elastyczni i otwarci na dostosowanie naszych szkoleń do różnych branż. Poza IT, TSL i branżą automotive, oferujemy także kursy dla innych sektorów, takie jak medycyna, prawo, finanse, budownictwo, elektronika, farmacja, gastronomia i wiele innych. Jeśli jesteś zainteresowany kursami dla konkretnej branży, skontaktuj się z nami, a chętnie dostosujemy naszą ofertę do Twoich potrzeb.