Prowadzenie biznesowych rozmów telefonicznych.

Temat: Prowadzenie biznesowych rozmów telefonicznych

Język: niemiecki / angielski

Cel: Nabranie płynności językowej w prowadzeniu biznesowych rozmów telefonicznych i przełamanie bariery mówienia

Czas: 3 godziny

Poziom: B1

Nieodzownym elementem pracy, na prawie każdym stanowisku biurowym jest prowadzenie rozmów telefonicznych. Wiemy, jak może być to stresujące dla pracowników, szczególnie w języku obcym.
O ile nasza znajomość języka jest dobra i widzimy bezpośrednio naszego rozmówcę, co umożliwia nam łatwiejsze rozumienie wypowiadanych przez niego treści, chociażby odczytując sporo informacji z mowy ciała, to w sytuacji rozmowy telefonicznej, gdzie jesteśmy odcięci od bodźców wzrokowych, mogą pojawić się kłopoty z niezrozumieniem przekazu, błędnym zrozumieniem lub szumem informacyjnym.

Podczas proponowanej sesji warsztatowej omawiamy i ćwiczymy wiele aspektów komunikacji telefonicznej ujętych w kontekście biznesowym. Uczestnicy trenują umiejętności swobodnej rozmowy przez telefon między innymi w następujących obszarach:

  • ustalanie terminów spotkań i zmienianie ustaleń;

  • dokonywanie rezerwacji;

  • składanie reklamacji i skarg;

  • formułowanie zapytań;

  • prezentowanie ofert.

Ponadto warsztat poszerzony jest o dodatkowe ćwiczenia dotyczące rejestru językowego (formalny, nieformalny, półformalny).

Jakiego warsztatu potrzebujesz?

Opisane wyżej, zrealizowane przez nas warsztaty, potraktuj jako referencyjne. Nasze sesje treningowe możemy przygotować i przeprowadzić dla niemal każdego tematu oraz w języku, który potrzebujesz doszkolić. Każdy warsztat dostosowany jest dokładnie do potrzeb danej grupy szkoleniowej.

POROZMAWIAJMY O WARSZTATACH JĘZYKOWYCH