Techniki prowadzenia prezentacji.

Cel: rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych w zakresie prowadzenia prezentacji

Język: język angielski / niemiecki

Poziom: od B1

Czas: 3 godziny

Niejednokrotnie na stanowisku pracy wymagane jest przygotowanie prezentacji. Ta forma przygotowania treści, a następnie ich prezentowania w formie ustnej jest dość trudna oraz specyficzna i wymaga znajomości wielu niezbędnych zwrotów językowych.

Nasza sesja treningowa pozwala zaprojektować prezentację biznesową w taki sposób, aby bez stresu przedstawić wybrane zagadnienia branżowe oraz przygotować się na ewentualne pytania. Po określeniu celu prezentacji i grupy odbiorców zostanie dobrana odpowiednia retoryka, która najlepiej sprawdzi się w komunikacji z konkretną grupą docelową. Warsztat pomoże w zaprojektowaniu odpowiedniej struktury wystąpienia, tak by słuchacze przez cały czas byli żywo zaciekawieni, by treść prowokowała do dyskusji oraz dawała przestrzeń skonfrontowania różnych sposobów myślenia.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy:

  • Rozwiną umiejętności efektywnego prowadzenia prezentacji
  • Poznają słownictwo specjalistyczne z zakresu prowadzenia prezentacji
  • Będą potrafili skutecznie zastosować w praktyce słownictwo niezbędne do prowadzenia prezentacji
  • Będą umieli efektywnie prezentować dane liczbowe i audio wizualne
  • Poznają sposoby rozpoczynania, przeprowadzania i podsumowywania prezentacji
  • Poznają techniki radzenia sobie z problemami i pytaniami w trakcie prezentacji

Jakiego warsztatu potrzebujesz?

Opisane wyżej, zrealizowane przez nas warsztaty, potraktuj jako referencyjne. Nasze sesje treningowe możemy przygotować i przeprowadzić dla niemal każdego tematu oraz w języku, który potrzebujesz doszkolić. Każdy warsztat dostosowany jest dokładnie do potrzeb danej grupy szkoleniowej.

POROZMAWIAJMY O WARSZTATACH JĘZYKOWYCH