Usłysz angielski – co zrobić żeby słyszeć słowa?

Webinar dedykowany jest dla osób, których wyzwaniem jest rozumienie języka angielskiego ze słuchu.

Podczas webinaru dowiesz się jak radzić sobie gdy:

  • Słyszany komunikat zlewa się w jedną całość i nie słyszysz pojedynczych wyrazów
  • Masz trudność ze zrozumieniem Native speakera
  • Masz problem z rozróżnieniem i przyswojeniem akcentów

Webinar prezentuje sprawdzające się reguły słuchania po angielsku, zawiera wyjaśnienie zagadnień:

  • Znikające litery i wyrazy
  • Zlewanie się wyrazów w jedną całość
  • Różnice między akcentem amerykańskim a brytyjskim
  • Informacje istotne na temat innych akcentów
  • Indywidulana nauka słuchania po angielsku
  • Dobór najlepszych materiałów, wyróżnienie materiałów których należy unikać

Język: angielski

Czas trwania: 90min

Poziom: od B1