Być może mierzyłeś się kiedyś z tematem organizacji szkoleń językowych dla siebie i współpracowników w firmie, w której pracujesz. Zapewne na równi z najatrakcyjniejszą ceną bardzo zależało Ci na wysokiej jakości.

Pojawia się pytanie. Czy można znaleźć jakościowe, skuteczne szkolenie w dobrej cenie?

O cenach innym razem. Innym razem też napiszę o ważnej roli lektora, jego przygotowaniu, warsztacie oraz metodyce nauczania. Tutaj postaram się scharakteryzować „szkolenie dobre” w ogóle. Spróbuję odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób, oraz po co mierzyć skuteczność kursu. Dotknę wreszcie trudnej, a czasem niestety nieobecnej kwestii, mianowicie kwestii raportów.

W Polsce, jak raportuje GUS, zarejestrowanych jest ok. 62 tys. firm szkoleniowych (PKD 85.59), z czego ok. 45% to jednostki świadczące usługi w zakresie nauki języków obcych (PKD 85.59.A). Co prawda w ponad 80% przypadków mamy do czynienia z jednoosobową działalnością gospodarczą. Niezależnie jednak od tego, czy poszukujesz lektora, który wystawi Ci fakturę, czy firmy szkoleniowej, która skoordynuje 30 lektorów do realizacji Twoich szkoleń, prawda jest taka, że wybór dostawcy nie jest prosty.

Na etapie doboru firmy szkoleniowej warto zwrócić uwagę na kilka mierzalnych aspektów procesu szkoleniowego, które mają ogromne znaczenie w procesie nabywania umiejętności językowych.

 

STANDARDY JAKOŚCI SZKOLEŃ?

Już nie tylko wielkie organizacje, ale rosnąca liczba małych firm tworzą długofalowe strategie rozwoju kompetencji pracowniczych. Celem szkoleń, w tym szkoleń językowych jest nabycie umiejętności lub rozwinięcie tych już posiadanych. Istotne staje się pytanie o jakość szkoleń oferowanych przez potencjalnych dostawców. Być może w dłuższej perspektywie rynek wymusi na branży szkoleniowej wypracowanie narzędzi ułatwiających ocenę jakości prowadzonych działań. Obecnie jednak obserwujemy brak jednolitych, dających się porównać danych. Taka sytuacja wymusza na firmach tworzenie własnych kryteriów oceny wartości firm szkoleniowych, w celu nawiązania z nimi współpracy.

Jak w takim razie nabrać przekonania, że firma szkoleniowa, z którą prowadzisz rozmowy nie tylko deklaruje, ale faktycznie doprowadzi Cię do Twojego celu? Firmy działające na rynku szkoleń niepublicznych nie muszą posiadać żadnych akredytacji ani certyfikatów jakości do realizacji swoich szkoleń. Skąd zatem mieć pewność, że z tą konkretną firmą odniesiesz sukces?

 

PRAKTYKI RYNKOWE

W mojej już 12 letniej praktyce organizacji szkoleń językowych, ciągle zaskakuje mnie jak mało mówi się o założeniach, a konkretnie, jak mało uwagi poświęca się badaniom i raportowaniu realizacji celów. Przyznam, że zaledwie kilka razy podczas spotkania biznesowego zapytano mnie w jaki sposób mierzymy wyniki i w jakiej formie będziemy je prezentować. Jeszcze bardziej, ze zdziwieniem otwieram oczy, kiedy słyszę, że niektóre wielkie, liczące się na rynku firmy oferujące szkolenia językowe, nie prowadzą w zasadzie żadnych statystyk, nie monitorują jakości pracy swoich lektorów, a często nie dostarczają nawet najprostszych raportów podsumowujących progres uczestników. Skąd ta wiedza? Non-stop prowadzimy rekrutację lektorów, którzy mają ogromne doświadczenie w pracy dla niejednej szkoły językowej.

W konsekwencji, tak realizowane kursy często skłaniają firmy do podjęcia decyzji o zmianie dostawcy, a czasem nawet do zawieszenia szkoleń w ogóle.

 

ZAPROJEKTUJ SZKOLENIE

Kiedy już cel szkolenia zostanie określony, dobrze jest poświęcić maksymalnie dużo czasu na określenie kryteriów oceny oraz parametrów jakie chcemy monitorować. Naturalnie upewnijmy się, że dostawca posiada narzędzia do zbierania danych oraz do ich analizy. Dobra platforma internetowa i Excel powinny wystarczyć.

Najlepsze szkolenia wymagają:

– dobrze określonego obecnego stanu umiejętności językowych

– określenia celów

– strategii utrzymania motywacji w trakcie szkolenia

– ustalenia kryteriów do badań realizacji założeń szkoleniowych

– monitorowania procesu szkoleniowego

– określenia kształtu raportu prezentującego powyższe

Szkolenia są najsensowniej zaprojektowane i najskuteczniejsze jeśli już na starcie wiadomo dokąd nas mają doprowadzić, jakie testy czekają nas po drodze, na jakie pytania będziemy okresowo odpowiadać i z czym porównywać aktualny stan umiejętności.

Skoro już wiemy czego oczekiwać od kursu językowego, możemy określić zbiór danych, które będziemy chcieli zbierać do analizy na końcu szkolenia.

Wiele szkół językowych oferujących kursy dla biznesu ogranicza się w tym zakresie do odnotowywania frekwencji na lekcjach oraz wyników testów semestralnych. Uważam, że to bezwzględne minimum.

Patrząc z perspektywy raportu, uważam, że dobre szkolenia można i trzeba opisać w zdecydowanie większej ilości aspektów.

 

CZEGO OCZEKIWAĆ

PROGRAM

Innymi słowy, zakres realizowanego materiału. Każdy uczestnik szkolenia powinien wiedzieć już na wstępie jaka tematyka będzie poruszana na szkoleniu. To niby oczywiste, a jednak jest to element często pomijany.

Naturalnie, jeżeli mamy do czynienia z kursem egzaminacyjnym, lub jeśli w ramach szkolenia realizowany jest tzw. podręcznik, temat programu jest w zasadzie zamknięty. Obecnie jednak ok. 70-80% szkoleń to tzw. kursy „szyte na miarę”, a to oznacza, że szkoła zapewnia własne materiały. Warto upewnić się, że przebieg szkolenia oraz jego tematyka będzie znana i uporządkowana.

SYSTEMATYCZNE OCENIANIE I TESTOWANIE

Kolejnym elementem najlepszych szkoleń są testy, quizy, powtórki materiału, dryle, oraz inne techniki regularnego odwoływania się do umiejętności już wykształconych. Wiemy, że trudno o lepszą motywację do nauki, jak perspektywa testu. Dobre szkolenia powinny zdecydowanie częściej, niż raz na pół roku, badać postępy studentów. Wspomnę tu stare, mądre, łacińskie powiedzenie: „repetitio est mater studiorum” (powtarzanie jest matką nauki). Ja sugeruję by postępy badać w okresach miesięcznych.

TEST KOŃCOWY

Dobrze jeśli jest to test semestralny. Ważne by obejmował faktycznie zrealizowany materiał i by sprawdzał wszystkie ćwiczone umiejętności językowe. Często jest to jedynie test wielokrotnego wyboru. Dobry test semestralny powinien badać wszystkie kształcone umiejętności językowe. Wśród tych, można wymienić: czytanie, słuchanie, gramatykę słownictwo, pisanie i mówienie.

REJESTROWANIE FREKWENCJI

Czyli procentowo wyrażona ilość lekcji, w których wziął udział poszczególny student. Ponieważ musi się zdarzyć, że w trakcie trwania semestru szkolenia ktoś dołączy do grupy a ktoś z niej odejdzie, ważne by precyzyjnie dla każdego określić okres trwania jego kursu i tak mierzyć frekwencję. To ważne o tyle, że wiele firm wprowadza minimalną frekwencję i wynik testu końcowego w kontekście możliwości wzięcia udziału w kolejnym etapie szkolenia.

BADANIE SATYSFAKCJI

Najlepsi nie boją się pytać o zadowolenie Studenta w trakcie trwania kursu. Regularny monitoring pracy lektorów daje wiele korzyści. Między innymi, pozwala szybko definiować ewentualne obszary do poprawy, a także motywuje do zaangażowania samych lektorów. Zebrane podczas ankiet dane dają się zaprezentować w formie statystyki. Analiza tych danych pozwala wskazać mocne i słabsze strony całego szkolenia. Dobrze skonstruowane ankiety mogą wreszcie dostarczyć cennych informacji na temat samych lektorów i ich mocnych stron, by w przyszłości celniej dobierać kadrę do realizacji kolejnych szkoleń.

RAPORT

Całość powyżej opisanych działań, oraz rzetelnie opisany stan realizacji celów firma szkoleniowa powinna precyzyjnie zaprezentować podczas omówienia pracy w każdym semestrze. Posłuży do tego raport, który w usystematyzowany sposób, metodycznie zrelacjonuje współpracę w danym okresie. Omówi pracę studentów, lektorów, oraz zaprezentuje wnioski.

Warto zwrócić uwagę, czy raport zawiera wszystkie elementy szkolenia, jakie umówiliśmy się badać.

Dobrze skonstruowany raport posiada również pewne cechy, które wymieniam poniżej:

  1.  Jest czytelny i spójny.
  2. Posiada jasny i łatwy do śledzenia układ graficzny.
  3. Zawiera streszczenie wykonawcze, w którym zamieszczamy zakres materiałów objętych szkoleniem.
  4. Zawiera wszystkie mierzone parametry bez prezentowania informacji zbędnych.
  5. Prezentuje zakres realizacji celów.
  6. Zawiera liczby, tabele, diagramy, wykresy.
  7. Zawiera opisową analizę wyników.
  8. Przedstawia wnioski, najlepiej w formie konkluzji: nad czym pracować? jakie obszary doskonalić?

SŁUSZNOŚĆ RAPORTOWANIA

To, co obserwuję w dużych korporacjach już od lat, czyli konieczność raportowania wszystkiego, a zatem również szkoleń, może przysporzyć wiele dobra również mniejszym firmom.

Nawet jeśli Twoja firma nie wymaga rozbudowanych sprawozdań, ani w postaci statystyk nie każe uzasadniać każdego wydanego grosza, pomyśl! Jeśli na etapie wyboru firmy szkoleniowej, ustalisz jakich efektów oczekujesz, oraz jak będą prezentowane wyniki, możesz jedynie zyskać.

Ostatecznie nie chodzi przecież o dobrą prezentację oferty szkoleniowej, czy dobrze brzmiące deklaracje najwyższej jakości usług. Chodzi o podejmowanie takich działań, które faktycznie skutecznie doprowadzą do nabycia umiejętności językowych. Raport jest narzędziem wspierającym proces szkoleniowy. Z myślą o konieczności jego stworzenia, i o jego ostatecznej zawartości, Twój dostawca będzie dbał o jakość na każdym etapie współpracy.

WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIE

Podsumowując, współpraca w zakresie szkoleń językowych jest swego rodzaju wzajemnym zobowiązaniem. Studenci mają podnosić umiejętności, a trenerzy dostarczać najlepsze szkolenia. Wszystko zaś powinno odbywać się w atmosferze przejrzystości określonej w czytelnych zasadach i prezentowane w dobrze przygotowanych raportach. Wierzę, że skuteczność warunkowana jest przez jakość. Jakość prezentuje się rzetelnym sprawozdaniem swoich najlepszych praktyk.

Jarosław Brzeziński

Jeśli zainteresował Cię artykuł i masz pytania, lub chciałbyś zorganizować szkolenia językowe w swojej firmie, śmiało napisz na brzezinski@teachersteam.pl

autor wpisu na blogu - Jarosław Brzeziński

Jarosław Brzeziński

Metodyk, konsultant, właściciel i zarządzający TEACHERSteam. Czytaj więcej...