Survival Polish.

Jak pomogliśmy firmie ERBUD zasymilować Uchodźców z Ukrainy?

log Erbud białe

Wyzwanie.

W związku z wojną w Ukrainie, w marcu 2022, Fundacja ERBUD Wspólne Wyzwania powołała zespół ds. pomocy Ukrainie, który od początku działań wojennych udzielał wsparcia uchodźcom z Ukrainy w zakresie: wjazdu do Polski, organizacji pobytu i pracy oraz pomocy prawnej. Fundacja zaplanowała środki finansowe na wsparcie grupy osób.

Wyzwaniem w ramach udzielanej pomocy okazała się bariera językowa.

Celem było:

  • Pozyskanie partnera językowego, który ma doświadczenie w realizacji szybkich i skutecznych kursów językowych z języka polskiego dla obcokrajowców.

  • Stworzenie programu szkoleniowego, który pozwoli uczestnikom szkolenia zasymilować się w środowisku polskojęzycznym.

  • Jak najszybsze wdrożenie szkolenia.

Co zdecydowało o wyborze TEACHERSteam?

Tym razem potrzeba pilnej organizacji szkolenia doprowadziła naszego klienta do poszukiwania wsparcia w grupach HRowych w mediach społecznościowych. Ponieważ jesteśmy tam obecni, nasza konsultantka Ania odezwała się z propozycją rozmowy. Kolejne 3 dni doprowadziły nas do świetnej współpracy.

Rozwiązanie.

Co doradziliśmy?

Samo szkolenie języka polskiego dla obcokrajowców realizowaliśmy już wielokrotnie. Wyzwaniem było stworzenie takiego programu, który w możliwie krótkim czasie pozwoliłby wybranym osobom komunikować się w języku polskim w pracy, sklepie czy urzędzie oraz dałby możliwie wysokie poczucie komfortu w bardzo stresującej dla wszystkich sytuacji.

Bardzo ważnym elementem był wywiad z koordynatorem szkolenia ze strony Erbud. Kiedy już poznaliśmy wszystkie wyzwania, obawy i potrzeby, zdecydowaliśmy się przyjąć poniższe założenia:

  • Okres kursu: 6 m-cy – w zależności od zapotrzebowania przyjęliśmy aż 6 lekcji w tygodniu dla grup językowych oraz 3 godziny w tygodniu dla osób, które miały się uczyć indywidualnie.
  • Program: dla powyższego okresu oraz intensywności szkolenia, opracowaliśmy program szkoleniowy Survival Polish. Rozpisaliśmy i skonsultowaliśmy z klientem tematykę szkolenia, zaplanowaliśmy testy i czas na zagadnienia, które mogli zgłosić sami uczestnicy.
  • Lokalizacja: ze względu na to, że nie wszyscy uczestnicy szkolenia mieli dostęp do komputera, oraz z uwagi na potrzebę stworzenia poczucia komfortu kursantów, zdecydowaliśmy się na realizację szkoleń w formie classroom learning. Szkolenia odbywały się w 3 lokalizacjach: Warszawa, Gdańsk i Toruń.
  • Lektorzy: dobraliśmy odpowiednich lektorów do realizacji projektu. Każdy z nich posługiwał się językiem ukraińskim.

Kluczową częścią organizacji jest wywiad z koordynatorem, by jak najlepiej poznać wyzwania, obawy i potrzeby.

Kluczową częścią organizacji jest wywiad z koordynatorem, by jak najlepiej poznać wyzwania, obawy i potrzeby.

Jak szybko wdrożyliśmy szkolenia?

Kluczowe z perspektywy klienta, było możliwie szybkie wdrożenie szkoleń, by nasi kursanci już od pierwszych dni pobytu w Polsce mogli cieszyć się wsparciem językowym oraz by mogli od razu rozpocząć naukę przydatnych zwrotów i słów.

Po rozmowie z naszym konsultantem, koordynatorka, Pani Marta, poprosiła nas o wzór umowy oraz profil lektora. Umowę podpisaliśmy w ciągu 48 godzin, a trzy dni od jej podpisania rozpoczęliśmy pierwsze zajęcia.

Wdrożenie w 4 dni

3 miasta

ikona kalendarza

Kurs 6 miesięcy

Przebieg szkolenia.

Do realizacji szkolenia zaangażowaliśmy 4 naszych lektorów, którzy spotykali się regularnie ze swoimi kursantami przez 6 miesięcy.

Uwzględniając wiek, umiejętności językowe, oraz możliwości czasowe, łącznie prowadziliśmy 3 grupy językowe oraz 5 kursów indywidualnych.

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu zaplanowaliśmy regularny kontakt telefoniczny z uczestnikami. Rozmowy prowadziła nasza konsultantka z Ukrainy. Dzięki temu mieliśmy bieżący wgląd w realizację założeń, oraz badaliśmy poziom zadowolenia naszych kursantów.

Nad całością czuwał nasz opiekun biznesowy, który omawiał z koordynatorem wszelkie potrzeby bieżące, takie jak organizacja materiałów szkoleniowych, zmiana terminów spotkań czy lokalizacji kursów. Dodatkowo nasz opiekun komunikował początkowo 3 koordynatorów po stronie Erbud.

Efekt.

Zakończenie projektu i pozostanie przy współpracy.

Standardowo, monitorowaliśmy całość naszych działań szkoleniowych, co pozwoliło nam na dostarczenie klientowi szczegółowego raportu po zakończonym projekcie.

Łącznie zrealizowaliśmy 564 lekcje. Każdy uczestnik zakończył szkolenie z zadowalającym wynikiem i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielne funkcjonowanie w środowisku polskojęzycznym.

  • każdy uczestnik otrzymał Raport Postępów z zaznaczonych poziomem zaawansowania językowego oraz oceną opisową i wskazówkami do dalszej pracy z językiem polskim.
  • Koordynator otrzymał raport szczegółowy określający wszystkie parametry szkolenia jakie badaliśmy: liczbę lekcji, frekwencję uczestników, postępy, poziom końcowy, zadowolenie z pracy naszych lektorów, stan realizacji programu.
  • Kilku kursantów otrzymało certyfikat potwierdzający udział w programie i osiągnięty poziom z uwagi na chęć podjęcia studiów / pracy.

wykres kołowy średnia frekwencja 88%

Średnia frekwencja

wykres kołowy średni wynik testu 90%

Średni wynik testu


Ankiety końcowe

99,2%

Średnia ocena pracy lektora

Ankiety telefoniczne

98,0%

Średnia ocena pracy lektora

Po zakończonym projekcie klient zdecydował się na kontynuację współpracy.

Думка студента 🇺🇦

По-перше, як учень:

результати п. Б’янки щодо мене конкретно чітко можна прослідкувати в тому, що, розпочавши навчання з нуля в квітні, наприкінці червня я вже на мінімальному рівні пройшла співбесіду польською мовою з консультантом в Центрі зайнятості. Це стало вирішальним фактором при відборі моєї кандидатури до участі в проекті, який тоді стартував у Торуні (Cash for Work Programme за участі Polish Center for International Aid (PCPM)) і за яким працевлаштовували українців (з понад 300 осіб, зареєстрованих в Торунському Центрі зайнятості, я була однією з 7 обраних до цього проекту станом на початок липня і однію з 2, яких запросили працювати в Центр зайнятості, безпосередньо). В свою чергу, робота з поляками та паралельне подальше навчання надали мені можливість опанувати в цілому польську на рівні А2 – розмовний та В1 – письмовий (це при тому, що підручник передбачає лише рівень А1). Також, ставши в подальшому координатором проекту Cash for Work Programme в Торуні, ми успішно працевлаштували ще одну пані з нашої групи.


Щодо інших, теж можна впевнено сказати, що всі учні цього проекту, які пройшли курс, набули мовних навичок для повноцінного порозуміння з поляками на побутовому рівні.


По-друге, як колега (за першою освітою я є вчителем англійської):


мої вимоги як учня є трохи вищими за вимоги звичайних учнів. Можу абсолютно точно зазначити, що пані Б’янка є максимально компетентним викладачем. Мій лінгвістичний інтерес, який трохи виходив за межі середньостатистичного, було задоволено в повному обсязі. Як колега можу оцінити високу ефективність методик, застосованих п. Б’янкою.


По-третє, як людина:

окремо хочеться відзначити людські якості п. Б’янки. Максимально делікатна, інтелігентна та чуйна людина. Вміє створити на уроці відповідну дружню атмосферу. Група настільки згуртувалася, що ми відчули себе майже родиною, що під час війни для нас є особливо цінним.

Дуже вдячна і п. Б’янці і тим, хто обрав для нас саме ЇЇ, і тим, хто це для нас профінансував. Шкода, що курс скінчився. Хотілося б продовжити навчання.

Opinia kursanta 🇵🇱

Po pierwsze, jako uczeń:

o wynikach pani Bianki w odniesieniu do mojej osoby świadczy to, że po rozpoczęciu studiów od zera w kwietniu, pod koniec czerwca przeszłam już rozmowę kwalifikacyjną w języku polskim na poziomie podstawowym z konsultantem w Urzędzie Pracy. Stało się to decydującym czynnikiem przy wyborze mojej kandydatury do udziału w rozpoczętym wówczas w Toruniu projekcie ( Cash for Work Programme z udziałem Polish Center for International Aid (PCPM)), w ramach którego zatrudniano Ukraińców (spośród ponad 300 osób zarejestrowanych w Toruńskim Urzędzie Pracy byłam jedną z 7 wybranych do tego projektu na początku lipca i jedną z 2, którzy zostali zaproszeni do pracy bezpośrednio w Urzędzie Pracy). Z kolei praca z Polakami i równoległa dalsza edukacja dały mi możliwość opanowania języka polskiego w ogóle na poziomie A2 – w mowie i B1 – w piśmie (i to pomimo tego, że podręcznik przewiduje tylko poziom A1). Również po objęciu stanowiska koordynatora projektu Cash for Work Programme w Toruniu z powodzeniem zatrudniliśmy kolejną Panią z naszej grupy.


Co do innych, to również można śmiało powiedzieć, że wszyscy uczniowie tego projektu, którzy ukończyli kurs, nabyli umiejętności językowe pozwalające na pełne porozumiewanie się z Polakami na poziomie codziennym.

Po drugie, jako kolega (jestem nauczycielem angielskiego z wykształcenia):

moje wymagania jako ucznia są nieco wyższe niż wymagania zwykłych uczniów. Z całą pewnością mogę stwierdzić, że pani Bianka jest najbardziej kompetentną wykładowczynią. Moje zainteresowania językowe, nieco powyżej średnich statystycznych, zostały w pełni zaspokojone. Jako kolega mogę docenić wysoką skuteczność metod stosowanych przez panią Biankę.

Po trzecie, jako człowiek:

osobno chciałabym zwrócić uwagę na ludzkie cechy pani Bianki. Maksymalnie delikatna, inteligentna i wrażliwa osoba. Potrafi stworzyć odpowiednią, przyjazną atmosferę na zajęciach. Grupa tak się zżyła, że czuliśmy się prawie jak rodzina, co jest dla nas szczególnie cenne w czasie wojny.

Jestem również bardzo wdzięczna pani Biance i tym, którzy ją dla nas wybrali, i tym, którzy to dla nas sfinansowali. Szkoda, że kurs się skończył. Chciałbym kontynuować naukę.

Opinia koordynatora.

Bardzo doceniam współpracę z TEACHERSteam. Zespół bardzo szybko reaguje, sprawnie dostarcza fajne rozwiązania, raportuje na bieżąco postępy uczniów w nauce i proponuje usprawnienia wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Szczególnie doceniam partnerskie podejście ze strony Opiekuna. Pani Marta działa w taki sposób, że można mieć pewność, że stoi po drugiej stronie ktoś gigantycznie zaangażowany i niezawodny. W tej współpracy absolutnie wszystko się zgadza.

Marta Barszczewska
HR Biznes Partner
ERBUD

Chętnie służymy doradztwem oraz pomocą w organizacji szkoleń.

Po dokonaniu szczegółowej analizy sytuacji Twojej firmy, będziemy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania, aby pracownicy mogli uczyć się wygodnie i komfortowo, osiągając przy tym sukces językowy, a dział HR miał całkowity nadzór i pełną kontrolę nad przebiegiem szkoleń.

POROZMAWIAJMY O WSPÓŁPRACY

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Politykę Prywatności Google oraz obowiązują Warunki Usługi.