Przygotowanie atrakcyjnej oferty benefitowej jest kluczowym elementem dla firm, które pragną przyciągnąć i zatrzymać utalentowanych pracowników. Duże korporacje zazwyczaj dysponują strategiami, które szczegółowo opisują korzystanie z benefitów. Jednak w mniejszych organizacjach, projektowanie takiej polityki odbywa się raczej indywidualnie, ze względu na ograniczone zasoby.

Polityka benefitów w firmie

W zależności od rozmiaru firmy, pojawiają się widoczne różnice w podejściu do benefitów. Należą do nich koszty, łatwość wdrożenia, jakość obsługi, perspektywy długoterminowej kontynuacji oraz zasadność biznesowa w kontekście dobrostanu pracowników.

Coraz częściej organizacje wymagają, aby móc mierzyć efektywność polityki benefitowej, co jest rozsądną strategią, pozwalającą zarządzać firmowym budżetem w sposób przemyślany. Firma aktualizuje swoje oferty benefitowe, aby konkurować na rynku pracy i utrzymać utalentowanych pracowników. Pracownicy i potencjalni kandydaci dostrzegają oraz doceniają właściwie dobraną politykę benefitową.

Kluczowe jest, aby zespół HR odpowiedział sobie na pytanie, czego pracownicy potrzebują i jakie są cele rozwojowe firmy. Następnie powinni zbierać informacje zwrotne od pracowników i połączyć je w spójną całość, ponieważ często to, czego chcemy, nie jest tym, czego faktycznie potrzebujemy.

Najbardziej pożądane benefity

Obecnie najbardziej pożądanymi benefitami są:

  • elastyczny czas pracy oraz możliwość skorzystania z pracy zdalnej/hybrydowej;
  • opieka psychologiczna / wspieranie wellbeingu (pandemia i wojna wpłynęły na długotrwałe pogorszenie się stanu zdrowia psychicznego wielu osób);
  • samochód służbowy do prywatnego wykorzystania (wpływa pozytywnie na przywiązanie pracownika do pracodawcy);
  • prywatna opieka medyczna (wiele osób pracujących jest na etapie zakładania rodziny więc dużą wartością jest możliwość objęcia opieką medyczną całej rodziny);
  • szkolenia językowe (rozpowszechnienie trendów pracy zdalnej daje nowe perspektywy awansów i relokacji, znajomość języka staje się coraz bardziej kluczowa).

Preferencje pracowników, szczególnie tych z młodego pokolenia są coraz bardziej zauważalne, a praca powinna dawać im wszystkim satysfakcję. Dlatego pracodawcy muszą długoterminowo dbać o swoich pracowników, biorąc pod uwagę ich zdrowie, umysł i rozwój. Pracodawcy mogą również pomóc pracownikom w odciążeniu kosztów życia dla nich i ich rodzin.

Specjaliści HR proponują utworzenie mapy, która uwzględnia istniejące benefity, sposób ich dostarczania, komunikację na temat benefitów, możliwość gromadzenia informacji zwrotnej od pracowników oraz dostosowanie projektów benefitowych do początkowych celów.

Aktualizacja oferty benefitowej

Cykliczna weryfikacja nowości benefitowych na rynku i śledzenie aktualnych trendów jest ważne, ponieważ niektóre benefity stają się standardem. Należy zastanowić się, czy dana oferta benefitów jest odpowiednia dla danej organizacji. Warto również poszukać możliwości, które nie wymagają znacznych inwestycji finansowych. Przykładem takiego rozwiązania jest przerwa wellbeingowa, która może zwiększyć efektywność pracowników i minimalizować stres. Kluczowe jest wskazanie pracownikom, jakie działania mogą podejmować w tym czasie oraz stworzenie im przestrzeni do relaksu, medytacji, uprawiania sportu, spacerów lub gry w planszówki.

Komunikowanie oferty benefitowej

Ponadto, ważna jest transparentna komunikacja. Pracownicy powinni zdawać sobie sprawę z kosztów, jakie pracodawca ponosi na rzecz każdego z benefitów. Brak docenienia może wynikać z braku świadomości, jak koszty te wpływają na finanse firmy. Można to zilustrować, pokazując na pasku wypłaty, jaką część wynagrodzenia stanowią proponowane benefity. Wiele firm zauważyło, że pracownicy bardziej doceniają benefity, za które muszą zapłacić nawet niewielką część.

Ważne jest również rozpowszechnianie wiedzy. Najlepiej, gdy wdrożenie nowego benefitu zaczyna się od eventu wprowadzającego. Taka promocja sama w sobie jest motywatorem i utrzymuje się w pamięci pracowników na dłużej. Dobrą praktyką jest również mianowanie ambasadorów, którzy będą odpowiedzialni za promocję benefitów w firmie, dzielenie się swoimi doświadczeniami i prezentowanie case study, jak dany benefit pomógł konkretnym osobom. Kluczowe jest kontynuowanie procesu promocji benefitów na stałe.

Dbałość o szeroką ofertę benefitów

Pracownicy czują się bezpieczniej, gdy oferta benefitów jest rozbudowana i wiedzą, że mogą skorzystać z niej w przypadku konkretnych potrzeb. Ważne jest zrozumienie przedziałów wiekowych obecnych w organizacji i określenie, jakie benefity są najbardziej pożądane przez poszczególne pokolenia. Okazuje się, że rotacja związana ze zdrowiem psychicznym jest większa wśród pokolenia Z niż pokolenia Y. Z kolei pokolenie Y ceni sobie benefity ideowe i finansowe.

Warto uwzględnić doświadczenia pracowników. Oferta benefitowa, jeśli to możliwe, powinna uwzględniać terapeutów, trenerów, lektorów, z którymi pracownicy mieli wcześniej okazję współpracować i byli z nich zadowoleni.

Benefit jako inwestycja w pracownika

Benefity, które przyciągają nowe talenty do firmy, to przede wszystkim możliwość rozwoju. Świadomi pracodawcy wiedzą, że dla niektórych pracowników kluczowe jest budowanie własnej marki osobistej, dlatego oferują szkolenia, kursy zawodowe oraz możliwość uczestnictwa w kluczowych projektach, które stymulują rozwój.

Wzmacnianie pracowników po zakończeniu współpracy nie musi stanowić zagrożenia dla pracodawcy. Wysoko wykwalifikowani pracownicy, którzy spędzili kilka lat w organizacji, przynoszą jej korzyści, podnosząc jej poziom. Wielu z nich decyduje się pozostać w firmie, ponieważ widzą w niej możliwości rozwoju.

Podsumowując, przyciągnięcie talentów wymaga starannego zdefiniowania strategii benefitowej, dostosowanej do potrzeb pracowników i celów organizacji. Kluczem do sukcesu jest elastyczność, transparentność i ciągłe dopasowywanie oferty benefitów do zmieniających się trendów i oczekiwań pracowników. Pamiętajmy, że skuteczna polityka benefitowa może stanowić wartościową inwestycję w przyciąganie, zatrzymywanie i rozwijanie utalentowanych pracowników.

Kinga Czarnecka w smartfonie
Porozmawiajmy o beneficie językowym dla Twoich pracowników

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Politykę Prywatności Google oraz obowiązują Warunki Usługi.

Autor wpisu na blogu - Marcin Walencik

Marcin Walencik

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Od roku 2000 w swojej karierze zdobywał doświadczenie pracując w wielu szkołach językowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii jako lektor oraz Senior Teacher. Pracował między innymi w Globe English Centre Ltd. w Exeter, a także w Global London College i Oxford House w Londynie. Od 2018 jest również wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Czytaj więcej...