Szkoły językowe odgrywają coraz większą rolę w edukacji dorosłych i są często angażowane przez firmy, oraz instytucje, które chcą rozwijać umiejętności językowe swoich pracowników. W kontekście szkół językowych, jednym z najważniejszych ich zadań jest zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych, ale też sprawna organizacja i wdrożenie szkoleń, a także ich bezproblemowa obsługa. Jest to warunek możliwy do spełnienia poprzez zatrudnianie doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych lektorów języków obcych, a także procesy wewnątrz szkoły, które zapewniają prawidłowy przebieg współpracy.

Często jest to nieoczywiste, ale jednym z kluczowych elementów oceny jakości współpracy ze szkołą językową, poza dostarczaniem wysokiej jakości lektorów i prowadzeniem zajęć na najwyższym poziomie, jest też terminowe i rzetelne rozliczanie się z przeprowadzonych zajęć, z czym mogą wiązać się problemy. Wynika, to z faktu, że nie zawsze ogromne doświadczenie w nauczaniu, które posiadają lektorzy, idzie w parze z ich umiejętnościami organizacyjnymi.

 

7 powodów, dla których rzetelne i terminowe rozliczanie się lektorów jest kluczowe

W niniejszym artykule przedstawimy kilka powodów, dla których terminowe i rzetelne rozliczenie się lektorów języków obcych jest niezwykle ważne dla szkół językowych oraz ich klientów biznesowych. Omówimy, jak nieprawidłowe lub nieterminowe rozliczanie się z przeprowadzonych lekcji może wpłynąć na reputację szkoły, a także na relacje z klientami i lektorami. Przedstawimy także narzędzia i strategie, które szkoły językowe mogą wykorzystać, aby zapewnić terminowe i rzetelne rozliczenie się lektorów.

Satysfakcja klientów

Rzetelne rozliczenie się lektorów z przeprowadzonych zajęć przekłada się bezpośrednio na satysfakcję klientów, którzy oczekują, że szkoła językowa będzie dostarczać im usługi na najwyższym poziomie, w tym również w zakresie rozliczeń. Brak rzetelności i dokładności ze strony lektorów w poprawnym dokumentowaniu zajęć oraz rozliczaniu prawidłowej liczby przeprowadzonych lekcji, może wprowadzić niepotrzebne zamieszanie i obniżyć zaufanie klientów do szkoły językowej. Ponadto, jeśli w jednej firmie zajęcia prowadzi kilku lektorów, to w momencie kiedy nie dostarczają lub nie uzupełniają oni dokumentacji podsumowującej ich miesiąc pracy, szkoła nie jest w stanie wystawić klientowi faktury za przeprowadzone lekcje. Nawet jeśli z całej grupy lektorów, tylko jeden nie rozliczy się na czas, to oznacza, że klient otrzyma fakturę później, niż powinien, co może być bardzo źle odebrane, tym bardziej kiedy taka sytuacja powtarza się cyklicznie.

Ochrona wizerunku szkoły językowej

Terminowe i rzetelne rozliczenie się lektorów języków obcych jest kluczowe dla ochrony wizerunku szkoły językowej. Brak rzetelności ze strony lektorów może doprowadzić do negatywnych opinii na temat szkoły, a w skrajnych przypadkach do utraty klientów. Pomimo tego, że lektorzy dobrze prowadzą zajęcia i są wysoko oceniani, to poprzez ich słabe umiejętności organizacyjne, a co za tym idzie błędne rozliczanie się za przeprowadzone zajęcia lub opóźnienia w dostarczaniu informacji o przeprowadzonych lekcjach, mogą bardzo źle wpływać na współpracę pomiędzy szkołą, a działem HR, który jest z reguły odpowiedzialny za szkolenia. Pomimo tego, że uczestnicy szkoleń będą zadowoleni z zajęć, to firma może zrezygnować ze współpracy, ponieważ szkoła jest niewydolna organizacyjnie.

Uniknięcie problemów prawnych

Dokładne i zgodne z prawdą rozliczenie się lektorów z przeprowadzonych zajęć pozwala na uniknięcie problemów prawnych. Dzięki dokładnym rozliczeniom szkoły językowe są w stanie uniknąć sporów prawnych z lektorami oraz klientami. W skrajnym przypadkach, kiedy po dłuższym okresie czasu okaże się, że liczba rozliczonych przez lektora lub lektorów lekcji jest znacząco inna od stanu faktycznego klient na pewno zażąda wyjaśnień, a jeśli lektor nie będzie umiał udokumentować i udowodnić, że podane liczby przeprowadzonych zajęć są prawidłowe, to sprawa może otrzeć się o sąd. W konsekwencji szkoła językowa zażąda od lektora zwrotu pieniędzy pobranych za lekcje, które się nie odbyły i też może wystąpić na drogę sądową.

Zapewnienie przejrzystości rozliczeń

Prawidłowe i na czas rozliczanie się lektorów za przeprowadzone lekcje pozwala na zachowanie przejrzystości w zarządzaniu finansami szkoły. Dzięki temu zarząd szkoły ma pełny wgląd w koszty prowadzenia zajęć i może podjąć decyzje dotyczące dalszego rozwoju szkoły na podstawie rzetelnych danych. Ponadto, klienci na pewno ocenią bardzo wysoko współpracę ze szkołą, która dostarcza rozliczenia w 100% wiarygodne i zawsze na czas.

Motywacja lektorów

Jeśli rozliczenia z lektorami są bezproblematyczne, to wpływa to znakomicie na utrzymanie z nimi bardzo dobrych relacji, a to przekłada się pozytywnie na ich motywację. Poprzez poprawne rozliczenia, lektorzy otrzymują swoje wynagrodzenia zawsze na czas i nie muszą kontaktować się ze szkołą w celu wyjaśniania nieścisłości w dokumentacji.

Budowanie zaufania

Rzetelność w rozliczeniach przekłada się bezpośrednio na zaufanie klientów do szkoły językowej. Klienci oczekują, że szkoła będzie zapewniać im usługi na najwyższym poziomie, a dokładne i terminowe rozliczenia to jedna z podstawowych kwestii, na które zwracają uwagę. Jeśli w tym zakresie nie ma jakichś błędów, czy niedociągnięć, to zaufanie do szkoły rośnie. Klienci chcą mieć pewność, że opłacają tylko te zajęcia, które faktycznie odbyły się, a dokładne rozliczenia pozwalają na uniknięcie nieporozumień i niepotrzebnych sporów.

Uniknięcie opóźnień w płatnościach

Terminowe rozliczenie się lektorów pozwala na uniknięcie opóźnień w dokonywaniu płatności za przeprowadzone lekcje. Opóźnienia w rozliczeniach mogą skutkować brakiem płynności finansowej szkoły, a to może prowadzić do problemów związanym z płatnościami wobec lektorów oraz innych dostawców.

 

Strategie i narzędzia dla szkół językowych

W celu zapewnienia poprawności i terminowości rozliczeń lektorów, szkoły językowe mogą wykorzystać różne narzędzia i strategie. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

Dziennik internetowy

Dzięki niemu można zarządzać pracą lektorów i ich rozliczeniami. Szkoła językowa może cotygodniowo lub miesięcznie kontrolować liczbę przeprowadzonych zajęć i sprawdzać, czy lektorzy uzupełniają dokumentację na bieżąco. W przypadku braku uzupełnienia wymaganych informacji o przeprowadzonych lekcjach w dzienniku, szkoła może skontaktować się z lektorem i ustalić dlaczego tak się dzieje. To może zapobiec w nieprzewidzianych błędach podczas rozliczeń z Klientem i zapewni, że będą one poprawne i na czas.

Poświadczenie przeprowadzonych lekcji przez kursantów

W celu uniknięcia nieprawidłowości w rozliczeniach, dobrą praktyką jest, aby po ostatnich zajęciach w miesiącu lektor zebrał od kursantów potwierdzenie terminów przeprowadzonych lekcji w formie elektronicznej lub pisemnej. Mając takie potwierdzenie można mieć pewność, że informacje dotyczące terminów zajęć znajdujące się w dzienniku internetowym są prawdziwe i podlegają rozliczeniu.

Wewnętrzna kontrola finansowa

Szkoła językowa może mieć wewnętrzną kontrolę finansową, która pozwala na regularną weryfikację dokładności rozliczeń. W ten sposób szkoła może szybko wykryć ewentualne nieprawidłowości w rozliczeniach lektorów.

Jasne zasady rozliczania się lektorów

Szkoła językowa powinna opracować jasne zasady rozliczania się lektorów, które będą zawarte w umowach między szkołą a lektorem. W ten sposób obie strony będą wiedziały, co jest wymagane, aby rozliczenie było terminowe i rzetelne.

Dobry onboarding lektora

Lektor po przyjęciu do pracy, powinien zostać szczegółowo wdrożony w zasady współpracy. Poza oczywistymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania szkoły i sposobu prowadzenia zajęć, powinien otrzymać szczegółową dokumentację pokazującą krok po kroku, jak poprawnie rozliczać się za przeprowadzone lekcje. W jaki sposób prawidłowo wystawić fakturę, co mają zawierać rozliczenia, do kiedy należy je przesłać, kto jest w szkole osobą odpowiedzialną za rozliczenia etc. Posiadając taką wiedzę lektor nie będzie miał raczej problemów z dostarczaniem rzetelnych danych o swojej pracy.

Szkolenia dla lektorów

Szkoła językowa może przeprowadzać szkolenia dla lektorów, które obejmują m.in. tematykę rozliczeń. Dzięki temu lektorzy będą lepiej zaznajomieni z wymaganiami szkoły i będą w stanie szybciej i skuteczniej rozliczać się z przeprowadzonych zajęć.

Automatyzacja procesów

Szkoła językowa może skorzystać z automatyzacji procesów, która pozwalają na szybsze i bardziej precyzyjne rozliczenie lektorów. Dzięki temu procesy rozliczeniowe są mniej czasochłonne i mniej podatne na błędy.

Regularna komunikacja z lektorami

Szkoła językowa powinna utrzymywać regularny kontakt z lektorami i zachęcać ich do terminowego i rzetelnego rozliczania się z zajęć. W ten sposób lektorzy będą bardziej świadomi wymagań szkoły i będą podejmować odpowiednie kroki w celu zachowania terminowości i dokładności rozliczeń.

 

Podsumowanie

Wszystkie powyższe narzędzia i strategie mogą pomóc szkołom językowym w zapewnieniu terminowego i rzetelnego rozliczenia się lektorów. Dzięki temu szkoły będą w stanie zapewnić swoim klientom biznesowym najlepsze usługi edukacyjne, a także budować swoją pozycję na rynku. W dzisiejszych czasach konkurencja wśród szkół językowych jest bardzo duża, co oznacza, że ​​muszą one działać na bardzo wysokim poziomie, aby przyciągnąć klientów biznesowych i utrzymać swoją pozycję na rynku. Dlatego tak ważne jest, aby szkoły językowe były profesjonalne i rzetelne w swoich działaniach, a terminowe i dokładne rozliczenie jest jednym z kluczowych elementów sukcesu.

W przypadku braku rzetelnego rozliczenia, szkoła językowa może narazić się na utratę klientów biznesowych, co z kolei odbije się na ich reputacji i przychodach. Dlatego, aby uniknąć takiej sytuacji, szkoły językowe powinny skrupulatnie prowadzić działania związane wspierające lektorów w tym zakresie, szczególnie w ramach współpracy z działem HR. Rzetelne rozliczanie się lektorów to także zabezpieczenie finansowe dla szkoły językowej, umożliwiające jej uniknięcie strat i prowadzenie działań na rzecz dalszego rozwoju.

Dołącz do zespołu TEACHERSteam!

Prześlij nam swoje CV i opisz w nim swoje doświadczenie w pracy jako lektor języka obcego.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Autor wpisu na blogu - Marcin Walencik

Marcin Walencik

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Od roku 2000 w swojej karierze zdobywał doświadczenie pracując w wielu szkołach językowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii jako lektor oraz Senior Teacher. Pracował między innymi w Globe English Centre Ltd. w Exeter, a także w Global London College i Oxford House w Londynie. Od 2018 jest również wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Czytaj więcej...