Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego niektóre szkoły językowe odnoszą większy sukces niż inne?

Otóż jednym z kilku kluczy do tego, jest doskonała rekrutacja oraz wdrożenie lektorów do pracy w szkole językowej. Jest to super istotne, ponieważ dla kursantów to nauczyciel jest newralgicznym ogniwem w nauce języka obcego, który pełni rolę przewodnika przez tę fascynującą podróż. Dlatego tak ważne jest, aby ten przewodnik był kompetentny, zorganizowany i zmotywowany, a jego plan nauczania dostosowany do potrzeb uczących się . To od lektora zależy, czy lekcje staną się inspirującym doświadczeniem czy też nudnym obowiązkiem.

Z poniższych treści dowiecie się, dlaczego warto inwestować czas i środki w to, aby znaleźć odpowiedniego nauczyciela języka obcego. Przekonacie się również, jakie korzyści niesie za sobą skuteczne wdrożenie lektora do struktury szkoły językowej.

Odkryjcie z nami, dlaczego to właśnie lektor jest tajemnicą sukcesu wielu renomowanych szkół językowych na całym świecie. Gotowi do głębszego zanurzenia się w świat rekrutacji i wdrożenia lektora? Zaczynamy!

1. Analiza CV i Doświadczenia

Kiedy otrzymujemy CV potencjalnego lektora, pierwszym krokiem jest dokładne przeanalizowanie tego dokumentu. Skupiamy się na informacjach dotyczących wykształcenia, doświadczenia w nauczaniu języków obcych, specjalizacjach oraz ewentualnych kwalifikacjach dodatkowych potwierdzonych certyfikatami. Odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie stanowią solidną bazę do rozważenia kandydatury. Tutaj nie stawiamy na samouków, ale na dobrze przygotowanych metodycznie i wykształconych kandydatów.

Nie tylko ilość lat pracy, ale także jakość doświadczenia jest kluczowa. Oceniamy, czy kandydat zdobywał doświadczenie w szkołach językowych, ucząc różne grupy wiekowe, na różnych poziomach zaawansowania. Czy być może uczył tylko w szkołach Państwowych lub na uczelniach?

Jeśli poszukujemy lektora do nauki języka biznesowego, zwracamy uwagę na ewentualne kwalifikacje z tej dziedziny oraz doświadczenie w prowadzeniu takich kursów. Oczywistym jest, że lektor, który nigdy nie prowadził kursów biznesowych dla pracowników firm, raczej nie może takich kursów prowadzić, a na pewno nie jest pierwszym wyborem przy rekrutacji.

Ważne jest, aby doświadczenie odpowiadało naszym oczekiwaniom i było adekwatne do oczekiwań Klientów szkoły językowej.

2. Lekcja Pokazowa

Jednym z najważniejszych etapów rekrutacji lektora jest przeprowadzenie lekcji pokazowej, która jest niezmiernie ważnym elementem procesu rekrutacji. To nie tylko okazja dla kandydata, aby zaprezentować swoje umiejętności oraz warsztat pracy, ale także szansa dla szkoły językowej, aby ocenić, czy będzie odpowiednim nauczycielem dla naszych uczniów.

Co jest istotne w organizacji i przeprowadzeniu lekcji pokazowej?

Zrozumienie ważności celów lekcji

Każda lekcja pokazowa musi mieć jasno określony cel i grupę docelową. To ważne, ponieważ nauka języka to proces długotrwały, a jasno sprecyzowane cele pomagają utrzymać motywację uczniów. Dlatego ważne jest, aby kandydat przed lekcją otrzymał szczegółowe informacje, jaki jest cel i temat lekcji, na jakim poziomie ma być ona poprowadzona, dla ilu osób oraz jak długo ma ona trwać. Po lekcji sprawdzamy, czy cel dla danej grupy został osiągnięty i w jaki sposób.

Ocena Praktycznych Umiejętności Nauczyciela

Lekcja pokazowa to doskonała okazja, aby ocenić praktyczne umiejętności nauczyciela. To jedno z nielicznych narzędzi, które pozwalają zobaczyć nauczyciela w akcji. Obserwujemy, jak prowadzi lekcję, jak integruje się z uczniami i jakie metody nauczania stosuje. To pomaga nam ocenić, czy lektor jest w stanie efektywnie przekazywać wiedzę. Sprawdzamy czy kandydat potrafi wykorzystywać różnorodne metody nauczania.

Dostosowanie do poziomu uczniów

Podczas lekcji pokazowej lektor ma okazję dostosować swoje nauczanie do poziomu grupy, z którą pracuje. Obserwujemy, czy kandydat jest elastyczny i potrafi dostosować treść i tempo lekcji do potrzeb uczniów, a także, czy buduje relacje z nimi. To istotne, ponieważ atmosfera na zajęciach ma duży wpływ na efektywność nauki. Chcemy, aby nasi kursanci czuli się komfortowo i byli otwarci na naukę.

Materiały i Zasoby

Kandydat powinien zaprezentować przygotowane przez siebie materiały dydaktyczne lub przedstawić, jakie zasoby edukacyjne wykorzystuje w swojej pracy. To daje nam wgląd w to, jak kreatywne podejście ma do nauczania i za jakich materiałów korzysta. Czy jest lektorem podręcznikowy, który wykorzystuje podręcznik jako główny trzon lekcji, czy jest lektorem kreatywnym pracującym na własnych materiałach i czerpiącym pomysły na zajęcia z wielu źródeł. Lekcja pokazowa pozwala także ocenić umiejętności organizacyjne lektora, takie jak planowanie, zarządzanie czasem i kontrola grupy. To aspekty równie istotne jak same umiejętności dydaktyczne.

Profesjonalna rekrutacja nauczycieli języka obcego

3. Rozmowa Rekrutacyjna

Rozmowa rekrutacyjna to kluczowy moment w procesie wyboru odpowiedniego lektora. To w trakcie tej rozmowy można dowiedzieć się o wielu istotnych aspektach, które nie zawsze wynikają z samego CV czy przeprowadzonej lekcji pokazowej. Rozmowa rekrutacyjna to doskonała okazja, aby dowiedzieć się nie tylko o kompetencjach lektora, ale także o jego podejściu do nauczania i wartościach. Dzięki temu można podjąć decyzję o zatrudnieniu, które przyniesie korzyści zarówno lektorowi, jak i uczniom. Oto, jakie kwestie warto poruszyć podczas rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem na lektora:

Techniki i metody pracy

Zacznijmy od tego, jakie techniki oraz metody nauczania preferuje kandydat prowadząc swoje zajęcia. Pytajcie o konkretne metody i narzędzia, które stosuje w swojej pracy. Czy korzysta z nowoczesnych technologii? Jakie materiały dydaktyczne wybiera? Czy stosuje różnorodne materiały edukacyjne? Z jakich korzysta aplikacji wspierających naukę języka obcego? Na jakich umiejętnościach językowych skupia się podczas swoich lekcji? To daje obraz, jak kreatywny i zaangażowany jest lektor.

Doświadczenie

Oczywiście, warto szczegółowo rozmawiać o doświadczeniu zawodowym kandydata. Które szkoły czy placówki edukacyjne były dla niego ważne? W jakim wieku i z jakimi grupami wiekowymi lub poziomami zaawansowania miał do czynienia? Czy prowadził szkolenia specjalistyczne lub biznesowe? Czy prowadził zajęcia dla dużych grup, czy tylko indywidualne? Dobre doświadczenie może przekładać się na umiejętność dostosowania się do różnych typów kursów.

Sukcesy i Porażki Edukacyjne

Pytajcie również o sukcesy i porażki w pracy nauczycielskiej. O to, jakie metody okazały się skuteczne, a które nieco mniej. Co było największym osiągnięciem zawodowym lektora? A co okazało się fiaskiem? To daje wgląd w zdolność do nauki na własnych błędach i doskonalenie własnych umiejętności.

Radzenie Sobie z Trudnymi Uczniami

Kluczowym aspektem w nauczaniu jest umiejętność radzenia sobie z trudnymi uczniami lub trudnymi sytuacjami, które mogą wystąpić w trakcie kursu. Pytajcie kandydatów, jakie strategie stosuje wobec uczniów, którzy mają problemy w nauce lub są mniej zaangażowani. Jak radzi sobie w sytuacjach wywołujących stres? To ważne, aby stworzyć przyjazne i efektywne środowisko edukacyjne.

Warsztat Pracy

Zapytajcie o to, jak wygląda warsztat pracy lektora. Jak przygotowuje się do lekcji, jakie narzędzia wykorzystuje, jak planuje materiał na zajęcia. Z jakich narzędzi korzysta do prowadzenia zajęć online oraz do organizacji i planowania zajęć? Skąd czerpie pomysły na zajęcia? Co go inspiruje?

Preferowane Grupy Uczniów

Czy kandydat preferuje pracę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, czy może z osobami pracującymi w konkretnym sektorze? To ważna wiedza, potrzebna do tego, aby dopasować lektora do grupy, z którą będzie pracował.

Case Study

Aby ocenić zdolność kandydata do rozwiązywania rzeczywistych problemów, można wspólnie przeanalizować jakieś case study związane z nauczaniem. Może to być hipotetyczna sytuacja, w której kandydat musi podjąć decyzję w kontekście prowadzenia lekcji.

Zrozumienie i Pasja

Ważne jest także poznanie pasji i zrozumienia, dlaczego kandydat wybrał pracę nauczyciela. Pytajcie o motywację i zaangażowanie w edukację. Pytajcie również o hobby, ponieważ ludzie, którzy posiadają zainteresowania i pasję, to osoby z natury kreatywne i ciekawe świata. Takie osoby w naturalny sposób dzielą się swoją wiedzą i zarażają nią innych.

4. Badanie referencji

Po przeprowadzeniu powyższych etapów, warto jest skontaktować się z poprzednimi pracodawcami lub klientami, aby zweryfikować referencje kandydatów. Pytajcie o efektywność nauczania, podejście do uczniów, reagowanie na potrzeby kursantów oraz zaangażowanie. Warto też zapytać, czy lektor jest terminowy, czy dostarcza dokumentację lekcyjną na czas, czy na czas również uzupełnia dziennik internetowy i przesyła dokumentację potrzebną do rozliczenie miesiąca pracy, a także faktury i rachunki.

5. Wdrożenie lektora

Wdrożenie nowo przyjętego lektora do szkoły językowej jest kluczowe, aby zapewnić mu płynny start i zrozumienie zasad współpracy. Oto kilka kroków, które warto podjąć, aby dobrze wprowadzić lektora do współpracy:

Rozmowa rekrutacyjna

Już podczas rozmowy rekrutacyjnej warto powiedzieć o wartościach naczelnych Waszej szkoły językowej, o sposobie pracy i o jej organizacji, a także o obowiązkach lektora. Bądźcie w tym szczerzy i informujecie o obowiązkach, bez chowania pod dywan ilości pracy poza lekcyjnej po stronie lektora. Jest to bardzo potrzebne, wtedy zobaczycie czy kandydat nie jest zaskoczony, tym co go czeka lub jeszcze gorzej, przerażony ilością spraw administracyjnych. Praca dla szkoły językowej, to nie korepetycje, więc warto zderzyć kandydata z rzeczywistością współpracy ze szkołą językową. Być może, na tym etapie taki kandydat zrezygnuje, ale wtedy dowiecie się, że nie nadawał się do pracy dla Was i zaoszczędzicie sobie czasu i nerwów.

Dokument wprowadzający – Onboarding

Rozpocznijcie od stworzenia dokumentu zawierającego wszystkie istotne informacje i zasady współpracy lektora z Twoją szkołą językową. Swoistą instrukcję obsługi do Waszej współpracy. Dokument ten przekażesz lektorowi i może on stanowić również załącznik do umowy z lektorem. Dokument ten powinien być jasny, zrozumiały i kompleksowy. Warto uwzględnić w nim następujące elementy:

Zasady Pracy

Omówcie kluczowe zasady i oczekiwania wobec lektora, takie jak terminowość, zaangażowanie w pracę, prowadzenie lekcji zgodnie z określonym programem, itp.

Procedury i Raportowanie

Określcie procedury związane z raportowaniem przebiegu zajęć oraz dokumentacji lekcyjnej. Opiszcie jakie są Wasze procedury dotyczące przebiegu kursu do początku do zakończenia semestru. Jakie obowiązki raportowania ma lektor miesięcznie, a jakie semestralnie? To ważne, aby uniknąć zamieszania w trakcie pracy oraz poczucia chaosu po stronie lektora. Dzięki jasnym procedurom lektor będzie wiedział, co należy do jego obowiązków i jak ma postępować w różnych sytuacjach.

Prowadzenie i organizacja zajęć

Przekażcie nowemu lektorowi ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia kursów. Opiszcie jakie są preferowane metody i techniki pracy. Napiszcie o czym lektor powinien poinformować uczestników podczas lekcji organizacyjnej i co powinien z nimi ustalić. Opiszcie politykę odrabiania i odwoływania zajęć, oceniania, zbierania feedbacku, testowania, przygotowania planów pracy na semestr etc.

Rozliczenia finansowe

Opiszcie w jaki sposób lektor powinien prowadzić dokumentację potrzebną do finansowego rozliczenia miesiąca jego pracy. Ważne, aby wiedział jakie dokumenty musi uzupełnić, w jakich terminach i gdzie je dostarczyć.

Spotkanie wprowadzające

Zanim przekażecie nowemu lektorowi dokument wprowadzający zorganizujcie z nim spotkanie stacjonarnie lub online, podczas którego przekażecie najważniejsze informacje o zasadach współpracy. Poświęćcie na to czas. Upewnijcie się, że lektor rozumie zasady współpracy i będzie mieć okazję, aby zadawać podczas tego spotkania pytania czy wyrażać ewentualne obawy.

Monitoring

Regularnie monitorujcie pracę lektorów i udzielajcie im konstruktywnej informacji zwrotnej. To pomoże im dostosować się do wymagań szkoły i poprawić swoje umiejętności oraz warsztat pracy.

Kontakt ze szkołą

Przekażcie lektorowi kontakty do pracowników szkoły, które mogą pomóc mu w trakcie współpracy. To mogą być koordynatorzy szkoleń, pracownicy administracyjni lub techniczni.

Podsumowanie

Podsumowując, proces rekrutacji i wdrożenia lektora do pracy w szkole językowej to złożony, ale niezwykle istotny etap budowania sukcesu edukacyjnego Waszej szkoły językowej. Wymaga on zaangażowania czasu i środków po obu stronach. Wybierając odpowiednich lektorów, dbacie nie tylko o jakość nauczania, ale także o satysfakcję i rozwój Waszych kursantów. To staranne podejście do rekrutacji oraz profesjonalne wdrożenie sprawiają, że szkoły językowe odnoszą sukcesy i cieszą się uznaniem na rynku. Inwestując w ten proces, inwestujecie w przyszłość Waszej szkoły i edukacyjnej podróży Waszych uczniów.

Czy po powyższej lekturze, jesteście gotowi do głębszego zanurzenia się w świat rekrutacji i wdrożenia lektora w Waszej szkole? Z pewnością, będzie to droga do osiągnięcia wybitnych rezultatów w nauczaniu języków obcych i Waszego sukcesu.

Zostań naszym lektorem, dołącz do teamu!

Prześlij nam swoje CV i opisz w nim swoje doświadczenie w pracy jako lektor języka obcego.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Autor wpisu na blogu - Marcin Walencik

Marcin Walencik

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Od roku 2000 w swojej karierze zdobywał doświadczenie pracując w wielu szkołach językowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii jako lektor oraz Senior Teacher. Pracował między innymi w Globe English Centre Ltd. w Exeter, a także w Global London College i Oxford House w Londynie. Od 2018 jest również wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Czytaj więcej...