Jak powszechnie wiadomo jednym z najczęściej używanych języków biznesowych na świecie jest język angielski. W związku z tym, zdolność płynnego i akuratnego posługiwania się tym językiem jest niezwykle ważna dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę zawodową w międzynarodowym środowisku biznesowym. Jednym z kluczowych czynników wpływających na jakość nauki języka angielskiego jest wybór odpowiedniego nauczyciela.

W Polsce, zwykle nauczycielami języka angielskiego biznesowego są albo polscy lektorzy, albo native speakerzy. W niniejszym artykule porównamy obie grupy nauczycieli pod kątem ich zalet i wad, aby spróbować odpowiedzieć na pytanie: czy polski lektor, czy może native speaker jest lepszym nauczycielem języka biznesowego?

 

Kim jest native speaker?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, kim jest native speaker języka angielskiego? Z definicji wynika, że jest to osoba, urodzona i wychowana w kraju, gdzie język ten jest językiem urzędowym lub przeważającym. Trzeba jednak mieć na uwadze fakt, że status native speakera języka angielskiego nie dotyczy wyłącznie osób urodzonych i wychowanych w Wielkiej Brytanii, USA czy Australii. Mogą więc być również native speakerzy pochodzący z Filipin, Nigerii, Ugandy czy Zimbabwe, gdzie język angielski jest językiem urzędowym, jak i w pozostałych 48 krajach. Z tego powodu za native speakera uchodzi w gruncie rzeczy każda osoba, która wychowała się w jednym z nich.

 

Czy native speaker jest dobrym nauczycielem?

Native speakerzy często traktowani są jako autorytet w kwestii języka angielskiego w zakresie stosowania go zarówno w życiu codziennym, jak i w środowisku biznesowym. Trudno się dziwić, ale czy fakt, że znają doskonale język angielski oznacza, że potrafią go też uczyć? W tym przypadku wymagane jest wykształcenie pedagogiczne, z którym wśród native speakerów pracujących w Polsce bywa różnie. Niektórzy z nich zdobywają certyfikaty uprawniające do nauczania języka angielskiego jako obcego typu CELTA ( Certificate in English Language Teaching to Adults) lub DELTA (Diploma in English language teacher training) podczas miesięcznych kursów online. Jednak, nie można porównywać zakresu wiedzy, którą zdobywają podczas tych kursów, do tej którą posiadają lektorzy polscy po filologicznych studiach nauczycielskich, które trwają 5 lat i w trakcie których studenci odbywają też praktyki z prowadzenia lekcji. Są też w Polsce wykształceni native speakerzy języka angielskiego jako języka obcego, mający odpowiednie kompetencje oraz przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć, ale jest ich niestety zdecydowana mniejszość. Z naszych wieloletnich obserwacji wynika, że na polskim rynku przeważają „nauczyciele”, którzy przyjechali do naszego kraju, aby uczyć angielskiego, bez żadnego przygotowania, a ich jedyną umiejętnością w zakresie nauczania, jest to, że znają świetnie język. Niestety w momencie kiedy trzeba wyjaśnić, nawet proste zasady gramatyczne ich kompetencje się kończą. Nie ma niczego złego w tym, żeby uczyć się z takimi „lektorami”, ale trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, że takie zajęcia mogą skupiać się jedynie na rozmowach na zadany temat i mogą pozostawiać wiele do życzenia, jeśli chodzi o zgłębianie wiedzy o języku.

 

Różnice między lektorem polskim a native speakerem

Przechodząc do sedna, kursy języka angielskiego w biznesie prowadzone przez polskich lektorów różnią się od tych prowadzonych przez native speakerów na wiele sposobów i mają swoje zalety i wady.

 

Akcent i intonacja

Polscy lektorzy zazwyczaj posługują się akcentem zbliżonym do angielskiego, co może wpłynąć na naukę poprawnej wymowy i intonacji. Jednakże, w większości sytuacji biznesowych w miejscu pracy w momencie kontaktu ze współpracownikami posługującymi się językiem angielskim, nie są oni native speakerami. W związku z czym, ich akcent oraz intonacja również odbiega od brytyjskiego RP (Received Pronunciation), co absolutnie nie wpływa na zrozumienia przekazu słownego oraz poprawną komunikację. Natomiast native speakerzy mówią z naturalnym akcentem i intonacją, co może pomóc w nauce poprawnej wymowy. Natomiast pamiętajmy, że native speakerami są też irlandczycy, szkoci czy mieszkańcy Zimbabwe, których wymowa daleka jest od wspomnianej RP.

Słownictwo i zwroty

Native speakerzy zazwyczaj używają bardziej naturalnego słownictwa i zwrotów, które są powszechne w codziennej komunikacji w języku angielskim. Polscy lektorzy często korzystają z bardziej formalnego słownictwa, które naturalnie bardziej odpowiada w komunikacji biznesowej. Native speakerzy zazwyczaj posiadają bogate doświadczenie w używaniu języka angielskiego w mowie potocznej, co może pomóc w nauczeniu się praktycznych umiejętności, jednak nie zawsze posiadają słownictwo właściwe dla komunikacji biznesowej, którego polscy lektorzy uczą się podczas studiów. Lektorzy polscy mogą dostarczyć bardziej wyspecjalizowanego słownictwa, które jest przydatne w pracy oraz pomóc w tłumaczeniu polskich zwrotów w komunikacji wewnętrznej firmy na język angielski.

Językowe potrzeby

Polscy lektorzy zwykle lepiej rozumieją specyficzne potrzeby językowe polskich przedsiębiorców i mogą dostosować materiał do ich potrzeb, komunikując się z nimi w języku polskim i przygotowując konkretne lekcje pod konkretne potrzeby danego działu w firmie, czy stanowiska. Posiadają również większą wiedzę na temat problemów językowych, z którymi zwykle borykają się Polacy uczący się języka angielskiego i są bardziej skłonni pomagać w ich rozwiązaniu. Oznacza to, że z lektorami polskimi uczymy się słownictwa i zwrotów, które są najbardziej przydatne w pracy, a także uczymy się, jak wykorzystać język angielski w sposób, który będzie najkorzystniejszy. Natomiast native speakerzy raczej prowadzą zajęcia w oparciu o gotowe materiały lub podręczniki, które nie zawsze odzwierciedlają realne potrzeby firmy.

Zrozumienie kultury biznesowej

Polscy lektorzy mają bardziej dogłębne zrozumienie kultury biznesowej w Polsce, co może pomóc w przygotowaniu się do konkretnych sytuacji biznesowych. Wiedzą mniej więcej jak działają polskie firmy jaka panuje w nich kultura organizacyjna, co dla native speakerów może być czasem zaskoczeniem i spotkać się z niezrozumieniem.

Koszt

Kursy prowadzone przez polskich lektorów z reguły są znacznie tańsze, niż zajęcia prowadzone przez native speakerów. Takie trendy panują na rynku szkoleń od lat i raczej się nie zmienią.

Dostępność

Polscy lektorzy są zwykle łatwiej dostępni i elastyczni pod względem planowania terminów zajęć. Z native speakerami może być ciężej o wolne terminy, ponieważ jest ich zdecydowanie mniej na rynku szkoleń. Szczególnie tych, którzy są odpowiednio przygotowanie do prowadzenia zajęć. No i w przypadku zmiany lektora, ponieważ lektor postanowi wrócić do rodzinnego kraju, może być trudniej o szybkie znalezienia zastępstwa.

Poczucie bezpieczeństwa

Niektórzy uczniowie, szczególnie na niższych poziomach mogą czuć się bardziej komfortowo, ucząc się z osobą mówiącą w ich języku ojczystym, co może pomóc w zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa podczas nauki. Zawsze mogą zapytać o coś po polsku w razie wątpliwości lub poprosić o wytłumaczenia gramatyki, czy słownictwa w ojczystym języku. Natomiast lektor polski, może tłumacząc zawiłości gramatyki porównać język angielski do języka polskiego. Native speaker, często może nie mieć takiej możliwości, chociaż zdarzają się native speakerzy mówiący po polsku.

Brak bariery językowej

Zrozumienie native speakerów może być trudniejsze ze względu na różnice w akcencie, intonacji i słownictwie, podczas gdy polscy lektorzy mówią w języku bardziej zrozumiałym dla polskich uczniów. Ponadto, uczniowie mogą mieć obawy przed komunikowaniem się po angielsku, bo mogą wstydzić się tego, że popełniają błędy, a native speaker je wszystkie wychwyci. Strach przed mówieniem i bariera językowa może utrudniać komunikację i utrudniać swobodne porozumiewanie się.

Dostosowanie tempa

Polscy lektorzy mogą lepiej dostosować tempo zajęć do potrzeb uczniów, w tym powtórzyć trudniejsze zagadnienia i wyjaśnić je bardziej szczegółowo. Native speakerzy mogą nie wyczuć, że grupa nie nadąża lub czegoś nie do końca rozumie. Tym bardziej, że kursanci mogą nie umieć przekazywać właściwego feedbacku w języku angielskim. Polscy lektorzy mogą być bardziej wyczuleni na indywidualne potrzeby i problemy uczniów, co może przyczynić się do lepszego dostosowania programu kursu do potrzeb uczniów.

Poziom języka

Niektórzy uczniowie mogą czuć się bardziej komfortowo mając zajęcia z lektorem polskim, niż native speakera, jeśli ich poziom języka jest jeszcze początkowy. Chociaż, są kursy, gdzie mówi się po angielsku przez 100% zajęć, co wymaga oczywiście większego wysiłku od lektora w tłumaczeniu słownictwa czy gramatyki bez użycia języka polskiego oraz więcej pracy od kursanta, który musi spędzić więcej czasu na nauce.

 

Podsumowanie

Podsumowując, wybór między polskim lektorem a native speakerem języka angielskiego w biznesie zależy przede wszystkim od indywidualnych preferencji kursanta oraz od celów nauki. Polscy lektorzy oferują często dogłębną wiedzę o języku angielskim, w tym o jego gramatyce i strukturze, co może przyczynić się do lepszego zrozumienia języka. Z kolei native speakerzy mają często niepowtarzalną umiejętność przekazywania wiedzy o praktycznym stosowaniu języka angielskiego i jego specyficznych niuansach kulturowych. W ostatecznym rozrachunku, najważniejsze jest, aby wybór nauczyciela był przemyślany, a uczący się czuł się z nim komfortowo i swobodnie, aby jak najlepiej wykorzystać swój czas i zwiększyć swoje umiejętności językowe w środowisku biznesowym.

Umów się na bezpłatną konsultację, podczas której pomożemy Ci znaleźć idealnego lektora dla Twojej firmy.

Napisz a oddzwonimy.

Autor wpisu na blogu - Marcin Walencik

Marcin Walencik

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Od roku 2000 w swojej karierze zdobywał doświadczenie pracując w wielu szkołach językowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii jako lektor oraz Senior Teacher. Pracował między innymi w Globe English Centre Ltd. w Exeter, a także w Global London College i Oxford House w Londynie. Od 2018 jest również wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Czytaj więcej...