Doświadczenia uczestników szkoleń językowych z ich przebiegu stanowią nieocenione źródło informacji zwrotnej dla szkoły językowej. Zebrany feedback umożliwia doskonalenie projektów szkoleniowych, reagowanie na potrzeby na różnych etapach współpracy oraz aktualizowanie procesów wdrożenia i przebiegu kursu językowego, aby skutecznie realizować kluczowe założenia biznesowe.

Dzięki feedbackowi od kursantów szkoła językowa może pracować nad kompetencjami swoich lektorów – ich otwartością na informację zwrotną i adaptowaniem się do proponowanych zmian zgłaszanych przez kursantów oraz jakością komunikacji z kursantami.

Employee experience w kontekście szkoleń językowych odnosi się do sposobu, w jaki pracownicy postrzegają i doświadczają procesu uczenia się nowego języka. Termin ten obejmuje wszystkie interakcje, wrażenia i emocje, jakie pracownicy przeżywają podczas szkoleń językowych, począwszy od momentu zapisu na kurs, aż do osiągnięcia założonych celów językowych.

Pozytywne employee experience jest kluczowe dla skuteczności szkoleń językowych oraz motywacji pracowników, dlatego w dzisiejszym wpisie zwracamy uwagę na najbardziej istotne kwestie tego zagadnienia.

Jak można badać employee experience w zakresie szkoleń językowych?

Ankiety elektroniczne

Ankiety satysfakcji: Pozwalają pracownikom ocenić ogólną satysfakcję z przebiegu szkoleń językowych, jakość materiałów dydaktycznych, kompetencje instruktorów oraz użyteczność zdobytych umiejętności językowych.

Ankiety potrzeb szkoleniowych: Pozwalają zidentyfikować konkretne obszary, w których pracownicy czują potrzebę dalszego rozwoju językowego oraz określić ich oczekiwania względem treści i formy szkoleń.

Dodatkowo pracownik potrzebuje czuć anonimowość odpowiedzi. Jeśli zapewnimy narzędzia odpowiadające na tę potrzebę, zebrane odpowiedzi będą bardziej rzetelne i szczere, nieograniczone przez różnego rodzaju obawy.

Rozmowy bezpośrednie

W tym przypadku, również celem jest ocena satysfakcji pracowników z przebiegu i jakości szkoleń językowych, zidentyfikowanie obszarów do poprawy w procesie nauczania oraz określenie potrzeb szkoleniowych pracowników i dostosowanie programu do ich oczekiwań.

Różnica polega na tym, że w rozmowie mamy okazję poznać szerszą opinię pracownika. Omawiamy wtedy również te tematy, o które nie spytalibyśmy w ankiecie, zadajemy pogłębiające pytania, w rezultacie pracownik opisuje swoje doświadczenia z większą szczegółowością.

Propozycja narzędzi do ankiet

  • Interankiety (https://www.interankiety.pl/) – platforma do przeprowadzania ankiet, formularzy, testów, quizów i głosowań, a także do badania różnych grup docelowych, takich jak klienci i pracownicy.

  • Enpulse (https://www.enpulse.eu/) – system do badania zaangażowania pracowników w miesięcznych interwałach. Puls Check daje możliwość mierzenia wprowadzonych zmian w Twojej organizacji.

  • HRLytics.pl by Great Digital (https://greatdigital.pl/services/hrlytics-pl/) – nowoczesny system do realizacji badań w HR. Szybkie uruchomienie badania, czytelne dashbordy, bieżący dostęp do wyników.

  • Symfonia HR (https://symfonia.pl/oprogramowanie/symfonia_hr) – systemy HR od Symfonii są w pełni zintegrowane z oprogramowaniem kadrowo-płacowym R2Płatnik. Przykładowe dane, które będziesz mieć dostępne na starcie to dane pracowników, stanowiska, limity urlopowe, wystawione i zatwierdzone wnioski urlopowe.
  • Inne darmowe aplikacje dla HR przydatne w organizacji szkoleń językowych: zobacz

Jak wykorzystać zgromadzone opinie?

Wykorzystanie zgromadzonych opinii pracowników na temat szkoleń językowych pozwala na pełniejsze zrozumienie doświadczeń pracowników oraz na doskonalenie procesów szkoleniowych.

Oto jak można wykorzystać zarówno pozytywne, jak i negatywne informacje zwrotne:

Pozytywne informacje zwrotne

Potwierdzenie mocnych stron – pokazują, które elementy szkoleń językowych są szczególnie skuteczne i budujące. Te informacje mogą być wykorzystane do potwierdzenia skuteczności projektu szkoleniowego oraz do wzmocnienia motywacji i zaangażowania uczestników.

Motywacja dla prowadzących – lektorzy również potrzebują potwierdzenia, że ich praca spotyka się z pozytywnym odbiorem. Przekazanie im pozytywnych opinii pracowników może zwiększyć ich motywację do dalszej pracy i zaangażowania w proces nauczania.

Negatywne informacje zwrotne

Identyfikacja obszarów do poprawy – negatywne opinie pracowników pozwalają zidentyfikować obszary, które wymagają uwagi i doskonalenia w ramach szkoleń językowych. Mogą to być problemy związane z jakością materiałów dydaktycznych, kompetencjami lektorów czy ich otwartością na feedback.

Praca nad udoskonaleniami – na podstawie negatywnych opinii pracowników można opracować plan działań mających na celu poprawę jakości szkoleń językowych. Wprowadzenie zmian i udoskonaleń na podstawie zgromadzonych informacji zwrotnych może przyczynić się do poprawy doświadczeń pracowników.

Komunikacja z pracownikami – jeśli niektóre elementy nie mogą zostać zmienione z różnych powodów, ważne jest, aby poinformować pracowników o przyczynach i uzasadnieniach takich decyzji. Pracownicy powinni być informowani, co dalej dzieje się z ich opiniami i dlaczego niektóre zmiany nie mogą zostać wprowadzone.

Wykorzystanie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych informacji zwrotnych pozwala na pełniejsze zrozumienie employee experience w kontekście szkoleń językowych oraz na ciągłe doskonalenie procesów szkoleniowych w organizacji.

O co warto pytać uczestników szkolenia?

Narzędzia
Jak oceniają dostępność i użyteczność narzędzi technologicznych (np. e-learningu, komunikatorów) wykorzystywanych w szkoleniach?
Czy platformy e-learningowe są intuicyjne i dostosowane do Twoich potrzeb?

Środowisko szkoleniowe
Czy środowisko, w którym odbywają się szkolenia (zarówno online, jak i offline), jest sprzyjające nauce?
Jakie zmiany w organizacji przestrzeni szkoleniowej mogłyby poprawić ich doświadczenia?

Jakość komunikacji
Czy informacje o szkoleniach są przekazywane w sposób jasny i terminowy?
Jak oceniają komunikację z organizatorami i lektorami szkoleń?

Poziom dopasowania szkolenia do potrzeb
Czy tematyka i poziom trudności szkolenia odpowiadają ich potrzebom zawodowym i osobistym?
Jakie elementy szkolenia uważają za najbardziej przydatne?

Poczucie rozwoju/postępów
Czy dostrzegają postępy w swoich umiejętnościach językowych dzięki udziałowi w szkoleniach?
Jak szkolenia wpływają na ich poczucie rozwoju zawodowego?

Możliwości wdrażania nowej wiedzy do codzienności biznesowej
Czy zdobyte umiejętności językowe znajdują zastosowanie w ich codziennych zadaniach zawodowych?
Jak szkolenia językowe wpływają na efektywność ich pracy?

Mocne strony prowadzącego/lektora
Co wyróżnia prowadzącego szkolenie? Jakie są jego/jej największe atuty?
Jakie metody nauczania stosowane przez lektora uważasz za najbardziej efektywne?

Obszary, które wymagają udoskonalenia/poprawy
Jakie aspekty szkolenia językowego uważają za wymagające poprawy lub zmiany?
Co lektor powinien w swojej pracy zmienić / poprawić?

Poziom motywacji i angażowanie przez lektora
Jak oceniają poziom swojej motywacji do aktywności w trakcie szkoleń?
Czy uważają, że lektor angażuje wszystkich uczestników w równym stopniu?

Realizacja propozycji tematycznych
Czy tematy poruszane na szkoleniach odpowiadają ich oczekiwaniom i sugestiom?
Jakie tematy chcieliby poruszyć podczas przyszłych lekcji?

Poczucie wpływu na przebieg szkolenia
Czy czują, że mają realny wpływ na kształt i treść szkoleń językowych?
W jaki sposób ich zdaniem można by poprawić proces zbierania i wdrażania opinii pracowników dotyczących szkoleń?

Radosne spotkanie HR z pracownikami dotyczące satysfakcji ze szkoleń.

Employee experience – inne ważne kwestie podczas szkoleń językowych?

Kursanci są z różnych działów.

Co zrobić, gdy część pracowników na kursie językowym jest z np. produkcji a część z administracji? Organizator szkoleń powinien upewnić się, czy każdy uczestnik szkolenia ma równy dostęp do komunikacji z lektorem, szkołą i koordynatorem szkoleń po stronie pracodawcy. Jeśli pracownicy nie posiadają firmowych maili, należy dostosować komunikację w taki sposób, żeby była ogólnodostępna i transparentna. Rozwiązaniem mogą być plakaty, ulotki informacyjne lub bardziej nowoczesna forma – kody QR, które po zeskanowaniu telefonem przekierują do bazy wiedzy na temat szkoleń oraz wszystkich najnowszych aktualizacji.

Podobnie jest ze zbieraniem feedbacku, każdy kursant powinien mieć możliwość wyrażenia swojej opinii na temat jakości szkolenia językowego. Opinie i potrzeby pracowników biurowych mogą znacznie się różnić od opinii pracowników produkcyjnych/fizycznych. Szkoły językowe powinny zwracać szczególną uwagę na te różnice, wprowadzając udoskonalenia w obsłudze, jakości zajęć, komunikacji etc.

Niektóre osoby są na home office a niektóre pracują z biura

Dostawca usług szkoleniowych powinien zadbać o to, żeby przepływ informacji być jednakowo dostępny w każdym przypadku, ponieważ wszelkie opóźnienia bardzo mocno wpływają na kształtowanie employee experience.

Zbudowanie zasadności szkoleń i motywacji do rozwoju

W kontekście doświadczeń pracowników bardzo istotne jest też pokazanie, jak nauka języka może wpłynąć na ich rozwój zawodowy i możliwości awansu. Warto zwrócić uwagę na to, jak szkolenia językowe wpisują się w ścieżkę kariery pracownika i jak mogą przyczynić się do osiągnięcia jego celów zawodowych. Gdy zabraknie takiej komunikacji, trudno jest egzekwować użycie nowych kompetencji w sytuacjach biznesowych.

Kluczowym elementem efektywnego zarządzania employee experience jest holistyczne podejście, uwzględniające różnorodne potrzeby i oczekiwania pracowników, wykorzystanie technologii, promowanie rozwoju, równość dostępu i sprawny przepływ informacji, ciągłe monitorowanie oraz otwartą i uczciwą komunikację.

Wychodzimy z założenia, że wprowadzanie nawet niewielkich udoskonaleń do istniejących procesów robi ogromną różnicę w dłuższej perspektywie czasu.

Przekonaj się, jak działamy w praktyce.

Napisz a oddzwonimy

autorka wpisu na blogu - Ania Łojowska

Anna Łojowska

Manager ds. sprzedaży w TEACHERSteam. Z ogromną pasją do sprzedaży i znajomością wyzwań działów HR, projektuje strategie szkoleniowe i dba o właściwe zaplanowanie rozwoju językowego pracowników firm. Czytaj więcej