Dobrze zdajemy sobie sprawę, że w dynamicznym świecie biznesu, czas jest jednym z najcenniejszych zasobów. Dlatego też, jako pracownik działu HR lub jako osoba organizująca szkolenia językowe dla pracowników, masz kluczowe zadanie polegające, nie tylko na wyborze dostawcy szkoleń językowych, ale też na doborze efektywnej metody nauczania, a także na optymalizacji czasu szkoleniowego tak, aby maksymalizować jego wartość przy minimalnym zakłóceniu codziennej pracy.

W dzisiejszym świecie, gdzie umiejętność porozumiewania się w różnych językach staje się coraz bardziej kluczowa zarówno dla jednostek jak i dla organizacji, właściwy wybór metody nauczania jest niezbędny. Wybierając formę szkolenia, stoisz przed niełatwym zadaniem zbalansowania potrzeb biznesowych firmy z preferencjami i możliwościami czasowymi pracowników.

Spis treści w tym artykule:

Czas czytania: ok. 16 minut

Dwa główne podejścia w nauczaniu języków obcych, które warto rozważyć, to kursy klasycznekursy blended learning. Wybór między nimi powinien uwzględniać różnorodność stylów uczenia się pracowników oraz ich indywidualne potrzeby edukacyjne.

Kursy klasyczne oferują bezpośredni kontakt z nauczycielem oraz możliwość interakcji z innymi uczestnikami, co jest cenione przez wielu uczących się. Z kolei blended learning łączy zalety nauczania tradycyjnego z elastycznością nauki online, co może być idealne dla osób, które cenią sobie możliwość nauki w dogodnym czasie i miejscu.

Dzięki informacjom z tego artykułu będziesz mogła/mógł podejmować świadome decyzje o doborze właściwej dla Twojej organizacji metody nauki, która nie tylko poprawi umiejętności językowe pracowników, ale również będzie bardziej efektywna w krótszym czasie.

Zanim przejedziemy do szczegółów, omówimy te dwa rodzaje szkoleń.

Kursy klasyczne

Kursy klasyczne prowadzone są w tradycyjnym modelu, w którym lektor stanowi główne źródło wiedzy, przekazywanej na zajęciach wspierając się materiałami własnymi lub podręcznikiem.

Cała nowa wiedza jest wprowadzana i utrwalana jedynie podczas zajęć z lektorem. Główną rolą nauczyciela jest aktywna pomoc kursantom w budowaniu kompetencji językowych. Jego zadaniem jest również: wybór tematów, zakresu ćwiczeń, dodatkowych materiałów na lekcje, ale też monitorowanie pracy uczestników zajęć, dostosowanie się do stylów i preferencji uczenia się kursantów, a przede wszystkim motywowanie ich.

Przykładowy przebieg zajęć opiera się na zasadzie 3xP:

 • prezentacja nowego materiału językowego,
 • praktyka,
 • produkcja języka.

Etapy lekcji klasycznej

Prezentacja

W tej fazie lektor wprowadza nowy materiał, prezentując nowe zagadnienia gramatyczne oraz leksykalne.  Wyjaśnia nowe pojęcia, struktury gramatyczne i słownictwo, często korzystając z ćwiczeń podręcznikowych oraz różnorodnych materiałów wspomagających.

Praktyka

Na etapie praktyki, kursanci zaczynają aktywnie wykorzystywać nowo poznaną wiedzę w różnych ćwiczeniach i kontekstach językowych, jednak wciąż pod nadzorem lektora. Ćwiczenia te mogą obejmować pracę w parach, odgrywanie ról, rozwiązywanie zadań gramatycznych, uzupełnianie luk w tekstach, czy też odpowiadanie na pytania związane z nowym materiałem. Przykład mogą stanowić zajęcia, gdy po wprowadzeniu czasu przeszłego prostego, uczniowie mogą ćwiczyć jego użycie poprzez odgrywanie dialogów, w których opisują, co robili poprzedniego dnia.

Produkcja języka

Ostatni etap lekcji to produkcja. Chodzi oczywiście o „produkcję języka” na podstawie zdobytej i przećwiczonej w poprzednich etapach wiedzy. Uczestnicy samodzielnie tworzą wypowiedzi, a lektor pełni rolę obserwatora i mentora, interweniując jedynie w razie potrzeby, aby poprawić pojawiające się błędy lub jeszcze raz coś wytłumaczyć. Przykładowo, uczniowie mogą zostać poproszeni o napisanie krótkiego opowiadania na temat wydarzeń z przeszłości lub przeprowadzenie prezentacji na zadany temat, używając nowo poznanych struktur gramatycznych.

Kursy klasyczne oferują strukturalne podejście do nauki języka, z naciskiem na bezpośredni kontakt z lektorem oraz grupą. Dzięki fazom prezentacji, praktyki i produkcji, uczestnicy mają możliwość stopniowego przyswajania nowego materiału, jego utrwalania oraz samodzielnego zastosowania w praktyce.

schemat przebiegu lekcji w kursie językowym metodą klasyczną

Kursy blended learning

Szkolenia prowadzone metodą blended learning mają na celu wypracowanie płynnego posługiwania się językiem obcym na każdym poziomie poprzez połączenie: zajęć komunikacyjnych prowadzonych przez doświadczonych lektorów i pracy własnej kursantów z wykorzystaniem multimedialnej aplikacji do nauki języka obcego.

Kursy w formule zajęć blended learning oparte są na metodzie odwróconej lekcji, która zmienia tradycyjną kolejność prowadzenia zajęć. Kursanci najpierw samodzielnie zdobywają wiedzę za pomocą aplikacji do nauki języka obcego, ucząc się słownictwa, struktur gramatycznych, wymowy, oraz ćwicząc rozumienie tekstów i słuchu. Dopiero po takim przygotowaniu biorą udział w zajęciach z lektorem.

Etapy lekcji blended learning

Prezentacja i Praktyka

Te etapy są realizowane samodzielnie, bez pomocy lektora, wykorzystując do tego aplikację do nauki języka.

W fazie prezentacji nowego materiału i praktyki nowo poznanych zagadnień aplikacja do nauki języka przeprowadza kursanta przez nowe materiały i ćwiczenia. Przykładowo, kursanci mogą korzystać z interaktywnych lekcji, które wprowadzają nowe słownictwo i gramatykę za pomocą filmów, quizów, tekstów czy podcastów. Aplikacja może również umożliwiać ćwiczenie wymowy poprzez nagrywanie własnych wypowiedzi i porównywanie ich z nagraniami native speakerów. Ponadto, aplikacja nadzoruje cały proces nauczania, na bieżąco ocenia kursanta oraz poprawia błędy językowe.

Produkcja języka

Ten etap realizowany jest podczas zajęć z lektorem

Lekcje poświęcone są w 100% na ćwiczenie komunikacji ustnej. Nauczyciel koncentruje się na pomocy kursantom w praktycznym zastosowaniu wiedzy zdobytej podczas samodzielnej nauki w aplikacji. Podczas tych zajęć kursanci pracują nad pewnością siebie, poprawnością i płynnością wypowiedzi, uczestnicząc w różnorodnych aktywnościach komunikacyjnych. Na przykład, mogą brać udział w symulacjach rozmów biznesowych, odgrywaniu ról czy dyskusjach grupowych, co pozwala im na aktywne stosowanie nowo poznanych struktur językowych.

Blended learning to nowoczesne podejście do nauki języków obcych, które łączy elastyczność samodzielnej nauki online z intensywnymi sesjami praktycznymi z lektorem. Dzięki takiemu połączeniu kursanci mogą efektywnie przyswajać nową wiedzę i praktykować jej zastosowanie w realnych sytuacjach komunikacyjnych.

schemat przebiegu lekcji na kursie językowym metodą blended learning

Kursy klasyczne vs blended learning

Oba podejścia do nauczania języków obcych mają swoje zalety. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Zalety klasycznych kursów językowych

 • 1
  Bezpośrednia interakcja z nauczycielem: Uczestnicy kursów mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wykwalifikowanym nauczycielem, co umożliwia natychmiastowe uzyskiwanie pomocy, wsparcia i feedbacku.
 • 2
  Interakcja z innymi uczniami: Klasyczne kursy umożliwiają uczestnictwo w zajęciach grupowych, co sprzyja rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych poprzez dialog, dyskusje i ćwiczenia w grupie.
 • 3
  Stała motywacja i dyscyplina: Regularne spotkania na zajęciach stymulują uczestników do systematycznej nauki i utrzymują ich zaangażowanie w procesie edukacyjnym.
 • 4
  Dostosowanie tempa nauki: Nauczyciel może dostosować tempo zajęć do potrzeb grupy, zapewniając równowagę między intensywnością nauki a zrozumieniem materiału.
 • 5
  Bezpośredni feedback nauczyciela: Uczestnicy otrzymują natychmiastową informację zwrotną od nauczyciela na temat swoich postępów, błędów i obszarów do poprawy.
 • 6
  Wsparcie w rozwiązywaniu problemów: Nauczyciel może pomóc uczestnikom w rozwiązywaniu trudności językowych poprzez tłumaczenie, dodatkowe wyjaśnienia i ćwiczenia praktyczne.
 • 7
  Dostęp do dodatkowych materiałów: Nauczyciel może zapewnić uczestnikom dodatkowe materiały edukacyjne, ćwiczenia i zadania domowe, aby wzmocnić i uzupełnić naukę.
 • 8
  Personalizacja procesu edukacyjnego: Nauczyciel może dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb i stylów uczenia się uczestników, co przyczynia się do lepszego zrozumienia i przyswajania materiału.
 • 9
  Żywa atmosfera zajęć: Spotkania na żywo z innymi uczniami i nauczycielem tworzą dynamiczną i interaktywną atmosferę, sprzyjającą efektywnej nauce i motywacji do działania.
 • 10
  Możliwość praktyki języka w realnych sytuacjach: Klasyczne kursy często obejmują symulacje sytuacji życiowych, role play i inne aktywności praktyczne, co umożliwia uczestnikom praktyczne stosowanie języka w autentycznych sytuacjach.

Zalety kursów blended learning

 • 1
  Wszystkie zalety kursów klasycznych: Ciekawe. Prawda? Kursy blended learning, obejmują wszystkie zalety kursów klasycznych, ponieważ poza samodzielną nauką kursantów w aplikacji obejmują także zajęcia z lektorem, czy to grupowe, indywidualne, ale też stacjonarne lub online. Ponadto, jak zobaczysz poniżej, szkolenia Blended learning oferują o wiele więcej.
 • 2
  Elastyczność czasowa: Kursanci mają możliwość dostępu do materiałów edukacyjnych dostępnych w aplikacji w dowolnym miejscu i czasie, co pozwala im na naukę zgodnie z własnym harmonogramem poza lekcjami z lektorem.
 • 3
  Dostosowanie tempa nauki: Blended learning umożliwia dostosowanie tempa nauki do indywidualnych potrzeb uczestników, co pozwala im na bardziej efektywne przyswajanie materiału.
 • 4
  Personalizacja procesu edukacyjnego: Platformy e-learningowe oferują możliwość personalizacji nauki, dostosowując poziom trudności, rodzaj materiałów i tempo nauki do preferencji i umiejętności uczestników.
 • 5
  Stały dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych: Uczestnicy mają dostęp w każdej chwili do różnorodnych materiałów, takich jak filmy, nagrania audio, ćwiczenia interaktywne, quizy i gry językowe, co umożliwia im wszechstronne rozwijanie umiejętności językowych.
 • 6
  Interaktywne ćwiczenia i gry edukacyjne: Platformy e-learningowe często zawierają interaktywne ćwiczenia i gry edukacyjne, które sprawiają, że nauka staje się przyjemniejsza i bardziej angażująca.
 • 7
  Bezpośredni kontakt z nauczycielem: Mimo samodzielnej nauki w aplikacji uczestnicy mają kontakt z nauczycielem podczas lekcji, co umożliwia uzyskanie dodatkowej pomocy i wsparcia oraz ćwiczenie poznanych zagadnień gramatycznych i leksykalnych.
 • 8
  Analiza postępów: Platformy e-learningowe często oferują funkcje monitorowania postępów, które umożliwiają uczestnikom oraz działom HR nadzorującym szkolenia śledzenie osiągnięć i identyfikowanie obszarów do poprawy. Kursanci otrzymują natychmiastowy feedback, za każde wykonane ćwiczenie.
 • 9
  Motywacyjne systemy nagród: Niektóre platformy e-learningowe stosują systemy nagród i punktacji, które motywują uczestników do systematycznej nauki i osiągania postępów.
 • 10
  Bycie na bieżąco z przebiegiem szkolenia: W przypadku nieobecności na zajęciach z lektorem, kursant traci jedynie możliwość przećwiczenia języka w praktyce. Natomiast cały czas ma dostęp do lekcji oraz ćwiczeń w aplikacji, więc nie traci dostępu do materiałów.
 • 11

  Możliwość ćwiczenia wymowy w aplikacji: aplikacja rejestruje głos kursanta i poprawia jego błędy w mówieniu.

 • 12

  Słownik online: Dostępny w aplikacji słownik pozwala na natychmiastowe tłumaczenie niezrozumiałych wyrazów i zwrotów, odsłuchanie ich, zapisanie do listy powtórkowej w formie fiszek.

 • 13

  Natychmiastowe raportowanie: cały proces nauki kursantów jest szczegółowo monitorowany w aplikacji, co umożliwia szybkie generowanie raportów postępów podsumowujących kolejne etapy nauki.

Jak widać, szkolenia prowadzone w formie nauki blended learning, mają dużo więcej zalet niż klasyczne kursy językowe. Jednak, należy pamiętać, że ta forma nauki ma też swoje ograniczenia. Wiele osób przyzwyczajonych do klasycznych kursów może czuć opór przed zmianą na tak nowoczesne, ale bardzo skuteczne podejście do procesu nauczania.

Ograniczenia kursów blended learning

Wymóg korzystania z aplikacji i technologii – Blended learning opiera się na użyciu aplikacji i platform edukacyjnych do nauki języka. Niektórzy pracownicy mogą być niechętni do uczenia się obsługi nowych technologii, co może stanowić barierę edukacyjną.

Preferencje dotyczące kontaktu osobistego – Część kursantów może preferować jedynie tradycyjne metody nauczania, w których istnieje wyłącznie bezpośredni kontakt z nauczycielem i innymi uczestnikami. Blended learning, mimo że obejmuje zajęcia stacjonarne, opiera się również na samodzielnej pracy online, która jest kluczowa, aby brać czynny udział w zajęciach z lektorem, co może nie odpowiadać wszystkim.

Brak czasu poza zajęciami na naukę – Blended learning zakłada, że uczestnicy będą poświęcać czas na naukę także poza zajęciami z lektorem, co może być trudne dla osób z napiętymi harmonogramami lub dla tych, którzy wolą wyraźnie oddzielać czas pracy od czasu osobistego.

Opór przed zmianami – Wprowadzenie nowego modelu nauczania, takiego jak blended learning, może napotkać opór wśród pracowników, którzy są przyzwyczajeni do bardziej konwencjonalnych metod edukacyjnych i mogą być niechętni do adaptacji zmian w swojej rutynie naukowej.

Wymagana większa organizacja ze strony uczestników – Efektywność nauki w modelu blended learning zależy od umiejętności zarządzania czasem przez uczestników oraz systematyczności. Ci, którzy mają trudności z samodzielnym planowaniem swojej nauki, mogą nie osiągnąć optymalnych wyników.

Jak dokonać wyboru między kursem klasycznym a blended learning?

Przy wyborze między kursem klasycznym a blended learning, kluczowe jest zrozumienie potrzeb i preferencji pracowników oraz specyfiki działalności firmy. Dla pracowników, którym zależy na indywidualnej uwadze i motywacji, kurs klasyczny może być bardziej odpowiedni. Dodatkowo, nie wszyscy kursanci mogą chcieć korzystać z nowych technologii i wolą tradycyjne podręcznikowe podejście. Natomiast dla tych, którzy cenią sobie elastyczność i możliwość dostosowania nauki do swojego stylu życia, kurs blended learning może być lepszym wyborem.

Żeby dowiedzieć się, jaka forma nauki będzie najlepsza, warto przeprowadzić ankietę wśród pracowników, aby poznać ich preferencje oraz możliwości czasowe. Na podstawie tych informacji można dokonać świadomego wyboru i zapewnić pracownikom optymalne warunki nauki języków obcych.

Oto przykładowa ankieta dotycząca wyboru formy kursu językowego, którą można rozesłać poprzez formularz online pracownikom, a następnie dokonać analizy.

Ankieta

Pytanie 1: Jakie są Twoje preferencje dotyczące stylu nauki?

a) Wolę tradycyjne metody nauczania, takie jak zajęcia grupowe z nauczycielem.
b) Interesuje mnie elastyczność i możliwość dostępu do materiałów edukacyjnych online.

Pytanie 2: Jakie są Twoje preferencje dotyczące dostępu do kursu?

a) Wolę regularne spotkania w sali lekcyjnej/online z nauczycielem i innymi uczniami.
b) Preferuję możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie za pomocą platformy e-learningowej.

Pytanie 3: Jakie są Twoje oczekiwania wobec interakcji z nauczycielem?

a) Chciałbym mieć bezpośredni kontakt z nauczycielem podczas zajęć.
b) Jestem zadowolony z możliwości kontaktu z nauczycielem, ale lubię też uczyć się samodzielnie.

Pytanie 4: Co jest dla Ciebie ważne podczas nauki języka obcego?

a) Interakcja z innymi uczniami i nauczycielem podczas zajęć.
b) Możliwość dostępu do różnorodnych materiałów edukacyjnych i elastyczność w planowaniu nauki.

Pytanie 5: Jakie są Twoje preferencje dotyczące analizy postępów w nauce?

a) Chciałbym, żeby nauczyciel regularnie mnie testował i poprawiał moje błędy,
b) Interesuje mnie funkcja stałego monitorowania moich postępów dostępna na platformie e-learningowej.

Pytanie 6: Jakie są Twoje preferencje dotyczące formy oceny postępów w nauce?

a) Wolę tradycyjne testy i egzaminy podczas zajęć.
b) Interesuje mnie system oceny postępów oparty na regularnych ćwiczeniach online i zadaniach praktycznych.

Pytanie 7: Jakie są Twoje oczekiwania wobec materiałów dodatkowych do nauki?

a) Preferuję tradycyjne podręczniki i materiały drukowane.
b) Interesują mnie interaktywne materiały online, takie jak materiały multimedialne i gry edukacyjne.

Pytanie 8: Jakie są Twoje oczekiwania wobec częstotliwości zajęć?

a) Preferuję regularne, planowane spotkania w ustalonych terminach, minimum dwa razy w tygodniu.
b) Jestem zadowolony z elastyczności w zakresie częstotliwości zajęć, w których mogę dostosować je do mojego własnego harmonogramu.

Pytanie 9: Czy preferujesz naukę języka obcego w formie konkurencji?

a) Nie, wolę bardziej współpracujące środowisko nauki.
b) Tak, konkurencja motywuje mnie do lepszego osiągania wyników.

Pytanie 10: Jak oceniasz swoje umiejętności cyfrowe?

a) Wymagam więcej wsparcia w zakresie korzystania z platform e-learningowych.
b) Czuję się komfortowo z obsługą różnych narzędzi cyfrowych i platform online.

Pytanie 11: Jakie są Twoje oczekiwania wobec wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć?

a) Preferuję tradycyjne metody nauczania bez wykorzystania nowoczesnych technologii.
b) Interesuje mnie wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak wirtualna rzeczywistość czy chatboty podczas zajęć.

Pytanie 12: Czy ważna jest dla Ciebie elastyczność w dostosowaniu tempa nauki?

a) Nie, wolę stały plan i regularność zajęć.
b) Tak, ale cenię sobie też pewien poziom schematyczności.

Interpretacja wyników:

Po zakończeniu wypełniania ankiety zsumuj punkty dla odpowiedzi a) i b), aby określić, która forma kursu (klasyczna czy Blended Learning) lepiej odpowiada twoim preferencjom i oczekiwaniom.

Większość odpowiedzi A:

Jeśli wśród odpowiedzi przeważa A, to klasyczne kursy językowe w grupach lub indywidualne lekcje z nauczycielem okażą się dla Ciebie najlepszym wyborem. Ta opcja jest idealna, jeżeli cenisz sobie bezpośredni kontakt z nauczycielem, który może na bieżąco odpowiadać na Twoje pytania i dostosowywać tempo nauki do indywidualnych potrzeb. Regularność zajęć zapewni stały postęp i pozwoli utrzymać dyscyplinę nauki. Zajęcia w szkole językowej lub indywidualne spotkania z lektorem sprzyjają również budowaniu relacji z innymi uczącymi się, co może dodatkowo motywować do nauki.

Większość odpowiedzi B:

Osoby, które wybrały głównie opcje z kategorii B, najwięcej korzyści odniosą z kursów typu blended learning. Ta hybrydowa forma nauki łączy zalety tradycyjnych zajęć z elastycznością kursów online, oferując zrównoważone podejście do edukacji. Możesz cieszyć się interakcjami z nauczycielem i innymi uczniami podczas zajęć stacjonarnych, jednocześnie mając możliwość nauki w własnym tempie dzięki materiałom online. Blended learning jest szczególnie polecany osobom, które szukają elastyczności, ale nie chcą rezygnować z zalet bezpośredniego kontaktu i współpracy z grupą.

Po zebraniu wyników ankiet łatwiej podejmiesz decyzję, jaki rodzaj kursów językowych sprawdzi się w Twojej organizacji i będzie odpowiedni dla pracowników. Warto też jest pamiętać o tym, że w momencie wybierania dostawcy kursów językowych blended learning, warto upewnić się, że zapewnia on możliwość zmiany trybu kursu na klasyczny, gdyby okazało się, że jednak ta metoda nie jest z jakiegoś nieustalonego wcześniej powodu trafiona i odwrotnie, żeby kursanci na kursach klasycznych mieli możliwość przejścia na blended learning.

Darmowy ebook

Pisząc o wyborze odpowiedniej formy nauki języków obcych dla pracowników, przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową analizę efektywności szkoleń klasycznych vs blended learning w formie ebooka.

Analiza została dokonana, na podstawie badania przeprowadzonego przez nas na grupie 200 kursantów, z których część uczyła się metodą klasyczna, a część blended learning. Analiza porównuje efektywność nauki realizowanej w ramach tych dwóch metod w określonym czasie.

Jesteśmy przekonani, że  materiały z tego eBooka okażą się nieocenioną pomocą w podjęciu właściwej decyzji dotyczącej planowania szkoleń językowych w Twojej organizacji.

Darmowy ebook do pobrania:

Analiza efektywności szkoleń językowych
kursy klasyczne vs blended learning

Autor wpisu na blogu - Marcin Walencik

Marcin Walencik

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Od roku 2000 w swojej karierze zdobywał doświadczenie pracując w wielu szkołach językowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii jako lektor oraz Senior Teacher. Pracował między innymi w Globe English Centre Ltd. w Exeter, a także w Global London College i Oxford House w Londynie. Od 2018 jest również wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Czytaj więcej...