Organizacja szkoleń językowych dla pracowników wiąże się z zaangażowaniem pracownika działu HR lub działu Szkoleń i Rozwoju. Kogoś kto będzie koordynował przebieg poszczególnych etapów i podejmował decyzje w wielu kwestiach organizacyjnych. Rolą koordynatora będzie również monitorowanie poziomu satysfakcji pracowników z jakości realizowanych szkoleń oraz weryfikacja postępów edukacyjnych.

Zdarza się, że koordynator mówi otwarcie o dotychczasowych doświadczeniach z dostawcami kursów językowych, wskazując obszary będące powodami niezadowolenia pracowników. Kursanci skarżą się m.in. na:

 • brak konkretnego planu szkoleniowego, nieprzygotowanie lektorów;
 • brak tematów bieżących, realizowanie szkoleń w oderwaniu od aktualnych obowiązków służbowych;
 • zajęcia w dużych grupach językowych, lektor poświęca uwagę tylko części kursantów;
 • brak możliwości nauki z Native speakerem;
 • niewłaściwe tłumaczenie gramatyki i trudniejszych zagadnień, opieranie się tylko na jednym źródle wiedzy np. podręczniku;
 • zajęcia mocno teoretyczne, mało praktyki, mało konwersacji;
 • szybkie przerabianie kolejnych tematów z podręcznika, mało powtórek;
 • kiepskie metody nauki słownictwa, lektor dużo wymaga ale mało daje od siebie;
 • niepoprawianie błędów na bieżąco przez co kursanci nie wiedzą czy mówią poprawnie;
 • brak nowoczesnych narzędzi do nauki, sam podręcznik nie wystarcza;
 • częste zmiany lektorów;
 • nieregularne spotkania spowodowane częstym odwoływaniem zajęć przez lektorów;
 • zajęcia nie są ciekawe, nauka języka stała się przykrym obowiązkiem.

To tylko niewielki wycinek informacji jakie otrzymujemy od koordynatorów szkoleń.

Złe doświadczenia nie powinny być tematem TABU. Mówienie o tym głośno pozwala zidentyfikować źródło problemu i pracować nad jego eliminacją w przyszłości.

Jest kilka kluczowych kwestii o które należy zadbać w procesie organizacji szkoleń językowych.

Zbadanie potrzeb edukacyjnych

Zignorowanie potrzeb i oczekiwań pracowników jest najprostszą drogą do wzorstu rozczarowania. Kursy językowe w firmie powinny wynikać z konkretnej potrzeby biznesowej. Dlatego ważne jest, żeby przed podjęciem decyzji o współpracy z dostawcą szkoleń zweryfikować potrzeby szkoleniowe wśród kursantów, zebrać informacje o ich preferencjach. Otwarta rozmowa z dostawcą szkoleń pozwala przedstawić aktualną sytuację firmy, określić do jakiego punktu chcemy dotrzeć, co powinno wydarzyć się po drodze.

Wieloetapowy proces rekrutacji lektorów

Zatrudnianie lektorów bez pełnego wykształcenia i doświadczenia w biznesie rodzi masę problemów, dlatego kluczowa jest współpraca z najlepszymi specjalistami branży, którzy świadomie projektują swoją ścieżkę kariery zawodowej.

Z pewnością największą siłą każdej firmy są jej pracownicy. Siłą firmy organizującej szkolenia językowe są lektorzy, ponieważ w dużej mierze to na ich barkach spoczywa kreowanie wizerunku firmy. W związku z tym każde spotkanie lektora z kursantami pokazuje jak pracuje firma szkoleniowa, jaka jest komunikacja wewnętrzna oraz jak kompetentni są lektorzy.

Kontrola pracy lektorów

Pominięcie cyklicznego zbierania feedbacku doprowadza do przeświadczenia wśród kursantów, że szkolenia językowe w firmie są bezwartościowe, są zmarnowanym czasem. Dzieje się tak ponieważ w procesie realizacji szkoleń nie ma przestrzeni do pracy nad aktualnymi uwagami, te kumulują się i z czasem dochodzi do „wykruszania się” grup.

Doskonale, gdy lektorzy są świadomi, że kontrola ich pracy umożliwi eliminację błędów i z czasem doprowadzi do wykonywania swojej pracy na perfekcyjnym poziomie. Otwartość w tym obszarze świadczy o dużej dojrzałości lektorów i sprawia, że relacja między kursantami i lektorami jest szczera i zdrowa.

Praca lektora to ciągłe reagowanie na feedback kursantów a indywidualne, cykliczne rozmowy dostawcy szkoleń z kursantami są niezbędnym uzupełnieniem takiej relacji. Ankiety satysfakcji pozwalają zastanowić się głośno nad swoimi oczekiwaniami wobec aktualnie realizowanych szkoleń.

Aktualizacja potrzeb edukacyjnych

Pominięcie w programie nauczania aktualizacji potrzeb edukacyjnych prowadzi do kolejnego rozczarowania pracowników.

Chcąc mówić o wartościowym szkoleniu musimy mieć na uwadze, że potrzeby pracowników są zmienne. Jak się okazuje nie wystarczy stworzyć planu szkolenia raz i sukcesywnie realizować jego założenia. Prowadząc szkolenia dla biznesu, należy pamiętać że każda branża ma swoją dynamikę rozwoju, również obowiązki pracowników bywają zmienne.

Prognozowanie przyszłych potrzeb

Często przekłada się to na oszczędzenie sobie dodatkowej pracy w przyszłości, umożliwia przygotowanie firmy do czekających zmian.

Podczas rozmów z koordynatorami często mówimy o naszym potencjalne organizacyjnym żeby już na początkowym etapie rozmów spojrzeć na współpracę nieco szerzej. Warto przy okazji takiej rozmowy zastanowić się jakie są krótkoterminowe oraz długoterminowe cele firmy.

Jeśli w przyszłości może pojawić się potrzeba nauki z Native speakerami warto spytać dostawcę, czy jest taka możliwość. W biznesie pojawiają się rożnego rodzaju potrzeby językowe. Są to tłumaczenia ustne, pisemne, audyty językowe, weryfikacje językowe przy rekrutacji, wparcie językowe podczas delegacji, wystąpień, prezentacji, konkursy językowe.

Projektowanie planów szkoleniowych firmy zaczyna się od określenia stanu aktualnego oraz docelowego. A także wskazania elementów, które powinny wydarzyć się po drodze.

Jeśli podejście do realizacji planu jest ambitne, pracownicy sami będą chętnie wplatać język obcy do codziennych obowiązków. W końcu im więcej praktykim tym szybszy postęp.

Często niezbędna jest motywacja zewnętrzna i tutaj rolą koordynatora szkoleń jest zaplanowanie procesu wdrażania języka do codziennej pracy. Jeśli firma nie zatrudnia obcokrajowców można ustalić jeden dzień w tygodniu na komunikację wyłącznie w języku obcym. Ciekawym rozwiązaniem są też spotkania komunikacyjne, podczas których omawiane są sprawy bieżące w wybranym języku obcym.

Możliwości jest wiele, a chcąc widzieć efekty szkoleń językowych należy wsłuchać się w potrzeby i preferencje pracowników i stworzyć warunki pracy w których poczują się bezpiecznie.

Na złe doświadczenia – komunikacja

Gdzie otwarta komunikacja i procesowe podejście do organizacji szkoleń językowych, tam złe doświadczenia kursantów nie mają prawa bytu. Duże znaczenie ma otwarte podejście koordynatora do rozmów na temat dotychczasowych doświadczeń firmy, potrzeb pracowniczych, planów krótko i długoterminowych.

A co zrobić kiedy niechęć i złe doświadczenia prowadzą do zaniechania kolejnych prób wdrożenia szkoleń? Rozwiązaniem może być webinar Mastermind, który:

 • pozwala zidentyfikować potrzeby językowe pracowników,
 • wskazuje najbardziej skuteczne techniki uczenia się języków obcych,
 • buduje solidną motywację do nauki na kolejne miesiące nauki.

Wszystko zaczyna się od pierwszej rozmowy. Dlatego osoby zainteresowane tematem szkoleń językowych w firmie zapraszamy do kontaktu oraz śledzenia kolejnych wpisów 😊

autorka wpisu na blogu - Ania Łojowska

Anna Łojowska

Manager ds. sprzedaży w TEACHERSteam. Z ogromną pasją do sprzedaży i znajomością wyzwań działów HR, projektuje strategie szkoleniowe i dba o właściwe zaplanowanie rozwoju językowego pracowników firm. Czytaj więcej