W firmach korzystających ze szkoleń językowych pokutuje opinia, że kursy te mogą być mało efektywne i nie przynoszą oczekiwanych efektów w krótkim czasie. Nierzadko jest to prawdą, ale niestety wina często nie leży po stronie firmy, która szkolenia dostarcza, a wynika niskiej motywacji uczestników zajęć.

Czy można to zmienić? Czy można spowodować, żeby nauka była dla kursantów przyjemnością, a motywacja utrzymywała się na wysokim poziomie przez cały czas trwania kursu, podczas gdy sam proces nauczania przebiegał szybko i skutecznie? Odpowiedź brzmi… Można!

Jak powszechnie wiadomo w nauczaniu języka obcego połowa sukcesu to świetnie przygotowany i doświadczony lektor, ale druga połowa to praca własna kursanta. Wprowadzanie systemu nauczania blended learning, a idąc dalej, wykorzystanie techniki odwróconej klasy (ang. Flipped classrooom), znacząco zwiększa efektywność nauki oraz zaangażowanie w pracę własną kursanta z prostej przyczyny… Ponieważ zamienia klasyczny podręcznik w multimedialną, inteligentną platformę internetową do nauki języka, którą kursant ma zawsze pod ręką, a zajęcia z lektorem sprowadzają się do tego, czego każdy oczekuje od kursu językowego, czyli stuprocentowej konwersacji.

Na początek jednak, należy odpowiedzieć na pytanie, czym jest blended learning oraz czym jest odwrócona klasa (Flipped classroom).

Blended learning jest systemem łączącym klasyczne metody nauczania stacjonarnego z innowacyjną technologią wykorzystywaną w nauczaniu zdalnym, który znacząco wpływa na wzbogacenie procesu edukacyjnego. Metoda ta wykorzystuje mobilność i wszechstronność aplikacji do nauki języka oraz bogate doświadczenie i wiedzę lektora. Takie szkolenie to odpowiedź na powszechną, społeczną potrzebę natychmiastowego, ciągłego i nieograniczonego dostępu do wiedzy oraz konieczności kształcenia się przez całe życie.

Idea odwróconej klasy jest bardzo prosta, a przy tym niesamowicie skuteczna w swoim działaniu. Polega ona na tym, że kursanci w ramach aplikacji internetowej sami poznają nowy materiał, który muszą przerobić przed lekcją z lektorem. Same zajęcia sprowadzają się w 100% do konwersacji, wykorzystując przyswojony wcześniej materiał. Kursanci przychodzą na lekcję przygotowani, co pozytywnie wpływa na ich odwagę językową i swobodę wypowiedzi.

Jakie zatem zalety ma nauczanie systemem Flipped Blended Learning?

Gwarancja szybkich postępów

W tym miejscu pewnie większość osób zaśmieje się pod nosem i pomyśli, że to kolejna „magiczna metoda” nauczania jakich na rynku jest sporo… Zatem niech przemówią argumenty. Badania zatytułowane E-learning in English and German language teaching, opublikowane w „Procedia – Social and Behavioral Sciences” (nr 199), jednoznacznie wykazały, że blended learning w nauczaniu języków obcych jest zdecydowanie efektywniejszy od zajęć tradycyjnych. Dlaczego? Ponieważ nowoczesna aplikacja do nauki języka obcego, która opiera się na sztucznej inteligencji, znakomicie personalizuje dobór materiału gramatycznego i leksykalnego w procesie nauczania. To kursant, a nie lektor, jest w centrum procesu nauczania. W związku z tym uczestnik zajęć bardzo szybko poznaje i utrwala nowy materiał ramach aplikacji, a zajęcia z lektorem są w 100% zintegrowane z pracą własną na platformie internetowej i opierają się wyłącznie na ćwiczeniach konwersacyjnych. Poza tym, kursant uczy się kiedy ma na to czas i ochotę, więc w momencie dla siebie najbardziej optymalnym oraz komfortowym.

 

Zmotywowani uczestnicy zajęć

Powszechną bolączką tradycyjnych kursów językowych, szczególnie dla osób dorosłych, jest utrzymanie motywacji uczestników zajęć na wysokim poziomie przez cały czas trwania kursu. Korzystając z metody Flipped Blended Learning, taki problem nie występuje lub jest on znikomy. Wynika to, między innymi z tego, że aby wziąć udział w zajęciach, należy przerobić przed lekcją wyznaczony przez lektora w ramach aplikacji materiał, który będzie ćwiczony podczas zajęć w formie konwersacji. Sama aplikacja posiada rozbudowany moduł grywalizacji, który motywuje kursantów do wykonywania kolejnych ćwiczeń, gdyż w ten sposób odblokowują dodatkowy, ukryty materiał do nauki niedostępny bez wykonanie określonej ilości zadań. Platforma językowa jest sama w sobie bardzo atrakcyjna i przyjemna dla użytkownika, jak korzystanie z kanałów social media dla relaksu. Poza tym, wszelkie aktywności kursanta na platformie są monitorowane i raportowane pracodawcy, co oczywiście również pozytywnie wpływa na motywację do nauki.

 

Maksymalne wykorzystanie czasu nauki

Korzystając z aplikacji do nauki języka, kursant przerabia jedną lekcję w ciągu 15 minut i jest to wystarczający czas, aby przyswoić nowy materiał. Jednak z przeprowadzonych analiz wynika, że jeden użytkownik spędza na platformie około 2 godzin tygodniowo. Wynika to z tego, że poza przerobieniem lekcji kursant spędza w aplikacji tyle czasu, ile uważa za stosowne. Platforma internetowa oferuje spersonalizowany system inteligentnych powtórek, gry językowe, system ćwiczący wymowę, słownik, czy ćwiczenia nastawione na rozwój słownictwa, co zachęca do dalszej, niewymuszonej interakcji z aplikacją, a co za tym idzie do nauki.

 

Pewność optymalnie wykorzystanego budżetu szkoleniowego

W interesie każdej firmy jest minimalizacja kosztów, a maksymalizacja skuteczności oferowanej usługi szkoleniowej. No i tym razem nauczanie blended learning przynosi najlepszy stosunek ceny do jakości w zestawieniu z nauczaniem tradycyjnym. Nie muszą Państwo ponosić kosztu związanego z materiałami do zajęć oraz opłat za dodatkowe zajęcia z lektorem, ponieważ kursant sam poznaje nowy materiał, uczy się wymowy, czyta i tłumaczy teksty użytkowe lub wykonuje ćwiczenia gramatyczno-leksykalne. W każdym momencie pracodawca ma dostęp do panelu administracyjnego, który w czasie rzeczywistym pokazuje zaangażowane uczestników w działania na platformie, co może pomóc w ocenie, czy pieniądze są słusznie inwestowane.

 

Konwersacje, konwersacje, konwersacje…

Rzecz, na której najbardziej zależy osobom uczącym się, to możliwość ustnego komunikowania się w języku obcym. Dlatego w systemie blended learning na platformie edukacyjnej kursanci czytają i słuchają materiałów w języku obcym, ponieważ wymagają one pracy we własnym tempie i są czynnościami samodzielnymi, nie wymagającymi obecności lektora. Pomaga im w tym interaktywny słownik. Na platformie ćwiczone jest też pisanie, które wykonuje się samodzielnie, a poprawność tekstów sprawdzana jest przez narzędzie grammar checker. Gramatyka i słownictwo również wymaga pracy we własnym tempie, no i jest to proces długotrwały, więc powinien być spersonalizowany i umożliwiający skuteczne utrwalanie wiedzy, co zapewnia system inteligentnych powtórek. No i teraz sedno… Lekcje z lektorem oparte są w 100% na komunikacji ustnej. Lektor motywuje do wypowiadania się, poprawia błędy językowe oraz oswaja kursantów z językiem, tak aby nabrali odwagi do samodzielnej komunikacji. Wszystko to realizowane jest na zajęciach, które odnoszą się do materiałów, które lektor zadał kursantom do przygotowania na kolejne zajęcia.

Autor wpisu na blogu - Marcin Walencik

Marcin Walencik

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Od roku 2000 w swojej karierze zdobywał doświadczenie pracując w wielu szkołach językowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii jako lektor oraz Senior Teacher. Pracował między innymi w Globe English Centre Ltd. w Exeter, a także w Global London College i Oxford House w Londynie. Od 2018 jest również wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Czytaj więcej...