W dzisiejszym zglobalizowanym świecie, znajomość języka angielskiego stała się istotnym elementem sukcesu na rynku pracy. Niezależnie od tego, czy jest się świeżo upieczonym absolwentem, czy doświadczonym profesjonalistą, biegłość w języku angielskim może być czynnikiem decydującym w poszukiwaniu pracy.

Jednak ocena umiejętności posługiwania się językiem angielskim podczas rozmów kwalifikacyjnych może być wyzwaniem dla pracodawców. Skąd wiadomo, czy kandydat posiada umiejętności językowe niezbędne do wykonywania pracy? Jak ustrzec się błędów w ocenie poziomu znajomości języka angielskiego przez kandydata?

W tym wpisie przedstawię najczęstsze błędy popełniane podczas oceny znajomości języka angielskiego w trakcie rozmów kwalifikacyjnych. Niezależnie od tego, czy jesteś pracownikiem działu HR, czy menedżerem ds. rekrutacji, ten wpis dostarczy Ci informacji potrzebnych do podejmowania świadomych decyzji i zatrudniania kandydatów z odpowiednią znajomością języka angielskiego dla Twojej organizacji. Zanurzmy się więc i odkryjmy, jakie pułapki czekają na rekrutera sprawdzającego znajomość języka angielskiego podczas rozmów kwalifikacyjnych!

Oto kilka najczęstszych błędów, które mogą być popełniane podczas sprawdzania poziomu języka angielskiego kandydata podczas rozmowy rekrutacyjnej:

Brak jasnych kryteriów oceny

Jeśli nie masz jasno określonych kryteriów oceny, może być Ci trudno ocenić poziom języka angielskiego kandydata. Przygotuj listę umiejętności, które chcesz sprawdzić i skup się na nich podczas rozmowy. Najlepiej jest przygotować sobie wcześniej listę kryteriów i oceniać je w skali, żeby móc porównać umiejętności językowe z innymi kandydatami. Przykładowe kryteria jakie warto wziąć pod uwagę to:

Umiejętność porozumiewania się w języku angielskim: oceniana powinna być zdolność kandydata do komunikowania się w języku angielskim. Zwróć uwagę na poprawność gramatyczną, płynność wypowiedzi, słownictwo i umiejętność składania zdań.

Zrozumienie języka angielskiego: kandydat powinien być w stanie zrozumieć rozmówcę w języku angielskim i reagować na zadane pytania. Można zwrócić uwagę na to, jak kandydat odpowiada na pytania zadane w języku angielskim oraz na to, jakie słowa używa w swoich odpowiedziach.

Umiejętność pisania w języku angielskim: ważnym kryterium jest także umiejętność pisania w języku angielskim, szczególnie w przypadku stanowisk wymagających pisania e-maili, raportów czy innych dokumentów biznesowych. W tym przypadku można poprosić kandydata o napisanie krótkiego tekstu użytkowego.

Wymowa: choć nie jest to jedno z kluczowych kryteriów, to ważne jest, aby kandydat miał w dobrą wymowę, ponieważ może to mieć wpływ na komunikację z innymi użytkownikami języka angielskiego. Nie musi mówić z silnym brytyjskim, czy amerykańskim akcentem, ważne jednak, żeby wypowiadał zdania w miarę poprawnie fonetycznie.

Doświadczenie w pracy w języku angielskim: jeśli stanowisko wymaga komunikacji w języku angielskim, warto zwrócić uwagę na doświadczenie kandydata w pracy w tym języku, np. poprzez zadawanie pytań dotyczących wcześniejszych projektów lub klientów, z którymi kandydat miał do czynienia w pracy.

Wybiórcza ocena języka

Może się zdarzyć, że skupimy się tylko na jednym aspekcie języka, takim jak gramatyka, a zaniedbamy inne ważne umiejętności, takie jak słuchanie, czytanie czy mówienie. Upewnij się, że testujesz różne umiejętności językowe. Często zdarza się, że kandydat bardzo dużo mówi, ale niekoniecznie poprawnie gramatycznie, lub odwrotnie mówi mało i wypowiedzi są krótkie. W obu przypadkach nie można przekreślać kandydata, do momentu, w którym wypowiadane treści odpowiadają na nasze pytania i pozostają zrozumiałe.

Brak elastyczności

Często rekruterzy stosują sztywne standardy oceny, nie biorąc pod uwagę kontekstu, w którym kandydat używa języka. Upewnij się, że bierzesz pod uwagę specyfikę pracy, na którą rekrutujesz i dostosowujesz kryteria oceny do konkretnych wymagań.

Niezrozumienie akcentu

Czasami rekruterzy mogą mieć trudności z rozumieniem akcentu kandydata, co może prowadzić do niewłaściwej oceny poziomu jego języka angielskiego. W takiej sytuacji warto poprosić kandydata o powtórzenie lub sprecyzowanie odpowiedzi. Oczywiście nie można oczekiwać, że ktoś będzie miał wyśmienity akcent brytyjski czy amerykański, jednak chodzi o to, aby wypowiadał się fonetycznie poprawnie, nawet bez mocnego akcentu. W multikulturowym środowisku pracy komunikujemy się z ludźmi mówiącymi po angielsku, ale nakładającymi na język swój filtr fonetyczny i akcent swoisty dla swojego kraju pochodzenia, jednak wciąż pozostają oni zrozumiani.

Ocenianie tylko poziomu podstawowego

Niektórzy rekruterzy mogą ograniczyć się tylko do sprawdzania podstawowej znajomości języka, jak np. znajomość słówek czy podstawowych struktur gramatycznych, zamiast sprawdzać umiejętności komunikacyjne na bardziej zaawansowanym poziomie. Oczywiście zależy to często od stanowiska, jakie kandydat ma objąć. Jednak może okazać się, że taka nowo przyjęte osoba może bardzo szybko awansować i w krótkim czasie objąć stanowisko, które wymagać będzie biegłej znajomości języka. Wtedy może nie być już czasu na dodatkowe kursy językowe, które pomogłyby tej osobie szybko podnieść kwalifikacje językowe.

Brak uwzględnienia stresu kandydata

Kandydat może odczuwać stres podczas rozmowy kwalifikacyjnej, co może wpłynąć na jego zdolność do swobodnego wypowiadania się. Warto zastanowić się nad sposobami, jakie pomogą kandydatowi przezwyciężyć stres i pokazać swój prawdziwy poziom językowy.

Warto pamiętać, że ocena poziomu języka angielskiego kandydata na rozmowie rekrutacyjnej to tylko jedno narzędzie rekrutacyjne i nie powinna być decydującym czynnikiem w procesie rekrutacji.

Mając na uwadze powyższe pułapki, warto w procesie rekrutacji skorzystać z weryfikacji poziomu języka angielskiego kandydata przez szkołę językową, ponieważ szkoły językowe oferują różneg o rodzaju testy, egzaminy i certyfikaty potwierdzające poziom znajomości języka angielskiego. Zazwyczaj są to testy, które odpowiadają międzynarodowym standardom, takim jak np. European Framework of Reference for Languages (CEFR), dzięki temu znajomość języka angielskiego kandydata może być porównywana z poziomami innych osób z całego świata.

Szkoły językowe są zewnętrznymi instytucjami, które nie mają wpływu na decyzje rekrutacyjne, dzięki czemu wyniki testów i egzaminów są niezależne i wiarygodne. Ocenianie jest obiektywne i niezależne od opinii i wrażeń rekrutera, co minimalizuje ryzyko wpływu czynników subiektywnych na decyzje rekrutacyjne.

Sprawdź, jak możemy wesprzeć weryfikacje językowe w Twojej firmie.

Autor wpisu na blogu - Marcin Walencik

Marcin Walencik

Magister filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz absolwent Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Od roku 2000 w swojej karierze zdobywał doświadczenie pracując w wielu szkołach językowych w Polsce i w Wielkiej Brytanii jako lektor oraz Senior Teacher. Pracował między innymi w Globe English Centre Ltd. w Exeter, a także w Global London College i Oxford House w Londynie. Od 2018 jest również wykładowcą na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Czytaj więcej...